De-minimissteun

Decentrale overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen over een periode van drie belastingjaren steun verlenen die onder de € 200.000,- blijft. Deze steun wordt dan niet gezien als staatssteun. Deze steunmaatregelen vallen onder de Europese de-minimisverordening en hebben een beperkt effect op het handelsverkeer tussen lidstaten. 

Veel gestelde vragen

 • De de-minimisverordening is een Europese Vrijstellingsverordening op grond waarvan onder andere subsidie kan worden verleend zonder dat dit staatssteun oplevert. De regeling op grond waarvan je subsidie aanvraagt valt hieronder. Je moet daarom een verklaring invullen hoeveel subsidie aan jouw bedrijf of groep van bedrijven is verleend. Je mag tot € 200.000,- aan de-minimis steun ontvangen over een bepaalde periode. 

  Voor de volgende branches gelden afwijkende bedragen: 

  • Visserij en aquacultuur - € 30.000,- 
  • Primaire productie van landbouwproducten - € 20.000,- 
  • Goederenvervoer over de weg voor derden - € 100.000,- 

  Meer informatie vind je op de website van Europa Decentraal 

 • Verschillende subsidies vallen onder de-minimissteun. We moeten daarom controleren of de onderneming die de subsidie aanvraagt de grens van € 200.000 steun in de afgelopen twee belastingjaren en het lopende belastingjaar nog niet heeft bereikt.  

  Voor de volgende branches gelden afwijkende bedragen: 

  • Visserij en aquacultuur - € 30.000,- 
  • Primaire productie van landbouwproducten - € 20.000,- 
  • Goederenvervoer over de weg voor derden - € 100.000,- 
 • Geen de-minimissteun verleend 

  Als er geen sprake is geweest van de-minimissteun in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor, dan vink je het eerste vakje aan.  

  In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: De startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum periode van geen steun de datum van vandaag in. 

  Beperkte de-minimissteun is verleend 

  Heb je in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wél de-minimissteun ontvangen? Dan vink je het tweede vakje aan. In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: de startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum de datum van vandaag in. 

  Ook moet je het totaalbedrag van de toegekende steun vermelden, hierbij maakt het niet uit of de toegekende steun wel/niet is uitbetaald. Vergeet niet de documenten waaruit de toekenning van de steun blijkt toe te voegen.  

  Reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend 

  Het kan zijn dat jouw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de aan te vragen subsidie ook al subsidie/staatssteun heeft ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd.  

  Geef in dat geval aan tot welk bedrag al subsidie/staatssteun is verleend voor de in aanmerking komende kosten.  

 • Dit wordt in de besluitbrief (beschikking) van een subsidieaanvraag aangegeven. Staat er niets in de beschikking over de-minimissteun? Dan kun je ervanuit gaan dat de subsidie geen de-minimissteun is. 

 • Je bepaalt de begindatum waarover je de verklaring afgeeft door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. De einddatum is de datum van het invullen van de verklaring. 

  Voorbeeld: Stel dat de huidige datum 11-04-2020 is en de begindatum van het belastingjaar is 1 januari. Dan is de begindatum van de periode 1-1-2018. 

 • Je berekent toegekende steun in dat geval vanaf de datum dat de onderneming is opgericht. 

 • Ja, je moet ook de ontvangen de-minimissteun van verbonden ondernemingen meenemen. Dit geldt voor alle verbonden ondernemingen in het verband van ondernemingen. De-minimissteun aan partnerondernemingen in het verband van ondernemingen hoeft niet meegeteld te worden. 

 • Bij een aandelenbezit van meer dan 50% of overwegende zeggenschap worden ondernemingen als verbonden aangemerkt.  

  Een onderneming is ook verbonden met een andere onderneming wanneer:  
  a. een onderneming de meerderheid van de stemrechten van een andere onderneming heeft.  
  b. een onderneming het recht heeft de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan.  
   
  Kortgezegd; een verbonden onderneming bezit de meerderheid (meer dan 50%) van de aandelen of stemrechten van een andere onderneming of is voor meer dan 50% in bezit van een andere onderneming. 

 • Nee, de KKC is geen de-minimissteun.  In de toekenningsbrief van deze tegemoetkoming is geen de-minimissteun opgenomen. 

   

 • Nee, de COL is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze lening is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de BMKB-C is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van dit krediet is de-minimissteun opgenomen. 

 • Nee, de GO-C is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze financiering is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de TOGS is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze steun is de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de Tozo is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze lening is de-minimissteun opgenomen. 

 • Nee, de NOW is geen de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze steun is geen de-minimissteun opgenomen. 

 • Ja, de TVL is de-minimissteun. In de toekenningsbrief van deze steun is de-minimissteun opgenomen. 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall