Proeftuinen in Noord-Nederland

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Ben je benieuwd welke proeftuinen er in Noord-Nederland zijn? En bij welke proeftuinen jij terecht kunt? 

Proeftuinen hebben waardevolle kennis, kunde en faciliteiten beschikbaar om jou als ondernemer verder te helpen met de ontwikkeling van jouw vernieuwende idee of innovatie. Samenwerking met een proeftuin kan je dus veel opleveren!

Bekijk hier de proeftuinen die jou kunnen ondersteunen bij het testen van jouw ideeën en innovaties op het gebied van circulair ondernemen, duurzame energie, digitalisering of positieve gezondheid. Bij elk thema is een overzicht van proeftuinen per provincie te vinden onder de knop 'Lees meer'.

Ben je op zoek naar een proeftuin voor de subsidie Mkb haalbaarheidsvoucher? Houd er dan rekening mee dat niet alle proeftuinen in deze lijst hulp en begeleiding aanbieden voor een haalbaarheidsonderzoek.

Kom je er niet helemaal uit? Neem vooral dan eerst contact op met één van de eerstelijnsorganisaties, Ik Ben Drents Ondernemer (Drenthe), Ynbusiness (Fryslan) en Grobusiness (Groningen). Zij kunnen je informeren over en verder helpen bij het in contact komen met de juiste proeftuin voor jou. 

Ben jij bezig met circulair ondernemen?

Klik op 'Lees meer' voor een overzicht van proeftuinen die jou kunnen ondersteunen in het testen van jouw ideeën en innovaties op het gebied van circulair ondernemen. 

Overzicht Proeftuinen circulair ondernemen

Proeftuin

Informatie

 

MCE Proeftuin
Drenthe, Emmen
  Website
Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE)
Drenthe, Meppel
Nice° werkt aan vraagstukken, op het gebied van Circulaire Economie, van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. De aanpak is uniek. Nice° is dé plek waar jonge mensen kunnen werken aan deze vraagstukken. Door te innoveren, ontdekken en experimenteren helpen ze met hun nieuwe kennis de transitie naar een circulaire economie te maken. Nice° werkt voor het werkveld aan nieuwe ideeën en oplossingen én maakt van jong talent circulaire professionals voor de arbeidsmarkt. Met als belangrijkste doel samen de transitie naar de circulaire economie versnellen. Website
Proeftuin Sustainable Polymer Innovation Cluster (SPIC)
Drenthe, Emmen
  Website
Bouwcampus Bowinn
Friesland, Dokkum
  Website
Dairy Campus
Friesland, Leeuwarden
‘Inspireren van de melkketen van morgen’ : Onze missie is om vanuit een zelfbewuste pionierspositie met concrete inzichten, adviezen en tools, bij te dragen aan een toekomstgerichte melkveehouderij. Dit doen we door kundig en objectief onderzoek uit te voeren en conclusies, adviezen en inzichten te delen en te demonstreren.  Website
Food Application Centre for Technology (FACT)
Friesland, Leeuwarden
  Website
GOW! Proeftuin
Friesland
  Website
Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP)
Friesland, Heerenveen
  Website
Proeftuin BioBizz hub
Friesland, Balk
  Website
Waterapplicatiecentrum (WAC)
Friesland, Leeuwarden
  Website
BuildinG
Groningen, Groningen
  Website
Proeftuin Zernike Advanced Processing (ZAP)
Groningen, Groningen
Bekijk de video van Proeftuin Zernike Advanced Processing (ZAP). Website

Ben jij bezig met duurzame energie?

Klik op 'Lees meer' voor een overzicht van proeftuinen die jou kunnen ondersteunen in het testen van jouw ideeën en innovaties op het gebied van duurzame energie.

Overzicht Proeftuinen duurzame energie

Proeftuin

Informatie

 

Energiecampus Leeuwarden
Friesland, Leeuwarden
  Website
Ecosysteem Groene Waterstof Booster
Groningen, Groningen
  Website
EnergySense
Groningen, Groningen
  Website
EnTranCe
Groningen, Groningen
De energieproeftuin van ENTRANCE - Centre of Expertise Energy is de plek waar ondernemers, overheden, onderzoekers, studenten en docenten hun goede ideeën verder ontwikkelen tot werkende oplossingen. Website
HESI
Groningen, Groningen
  Website
Offshore Wind Innovation Centre Eemshaven (OWIC)
Groningen, Eemshaven

Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) in de Eemshaven is een informatie-, test-, trainings- en innovatiecentrum dat zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn met windenergie op zee (offshore wind).

Het doel van het OWIC is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren. Het OWIC brengt kennis en ervaring samen en maakt het toegankelijk voor bedrijven in de regio.

Website

Ben jij bezig met digitalisering?

Klik op 'Lees meer' voor een overzicht van proeftuinen die jou kunnen ondersteunen in het testen van jouw ideeën en innovaties op het gebied van digitalisering.

Overzicht Proeftuinen digitalisering

Proeftuin

Informatie

 

Binder3D
Drenthe, Westerbork
Binder3D is een vooraanstaand proeftuin voor industrieel 3D-printen en -scannen in de noordelijke provincies. Het dient als verbindingspunt tussen MKB-ondernemers en de mogelijkheden van 3D-printen en -scannen. Website
Cyber Expertise Centrum Noord-Nederland  Website
CyberSecurity Noord-Nederland  Website
TechHub Assen
Drenthe, Assen
De TechHub helpt bij het vinden van de techniek, mensen of contacten om jouw innovatievraagstuk op te lossen. Wij bieden de ruimte voor het maken van een product, prototype of proefopstelling. Kom gerust eens langs als je op zoek bent naar nieuwe ideeën, sparringpartners of gelijkgestemden voor toekomstige stappen. Ook als je wil samenwerken met onderwijs- en kennisinstellingen kun je bij de TechHub terecht. Heb je vragen die niet per se technisch van aard zijn? Kom ook dan eens bij ons langs! Samen kijken we graag naar mogelijkheden. Website
IT-Hub
Drenthe, Hoogeveen
De IT Hub is de plek waar talent, innovatie en digitalisering samenkomen. Een community waarin o.a. het bedrijfsleven en onderwijs elkaar versterken. Binnen deze community zijn wij aanjager, verbinder en facilitator zodat het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid kennis op kunnen doen, kunnen leren én kunnen ontdekken. Website
Wireless Data Lab
Drenthe, Dwingeloo
Het Wireless Data Lab bij ASTRON in Dwingeloo voorziet (startende) ondernemers uit Noord-Nederland in de behoefte aan technische ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten waarin draadloze techniek (Radio Frequentie of kortweg RF-techniek) wordt toegepast. Het Wireless Data Lab is een plaats waar geavanceerde ontwerpsoftware, hoogstaande meetapparatuur, technische expertise en een netwerk van innovatieadviseurs op een laagdrempelige manier samenkomen. Alles ten dienste van een ondernemer die een idee voor een innovatieve draadloze toepassing in een compleet product wil omzetten. Website
I'M AI 
Friesland, Leeuwarden
De I'M A.I. proeftuin is dé plek voor het beantwoorden van vraagstukken over het toepassen van AI-technologie die een onzeker karakter hebben, met name gericht op imaging en in het verlengde daarvan tekst en ander type data. Het is de missie van IMAI om "de collectieve kennis over kunstmatige intelligentie te delen en te verbreden". Het is voortgekomen uit de ervaringen die zijn opgedaan in ruim 20 jaar praktijkgericht onderzoek naar het succesvol implementeren van computer vision en AI-kennis binnen talloze ondernemingen. Website
3D Print Kompass Ecosysteem
Groningen, Veendam
  Website
AI-hub Noord-Nederland
Groningen
  Website
Innovation Center Connected Solutions (ICCS)
Groningen
Bij het ICCS bieden wij expertise en ondersteuning op het gebied van connectiviteit, AI en sensortechnologie. In ons fieldlab hebben we een testomgeving waar samenwerking, experimenten en kennisdeling centraal staan. Door samen te werken met verschillende partners, waaronder kennisinstellingen, onderzoeksinstituten en industriële partners, zoeken wij de grenzen op van de mogelijkheden van de nieuwste communicatietechnologie. ICCS zet zich in voor het vormgeven van een slimmer en meer verbonden Nederland. Website
Proeftuin Protopia
Groningen
Prototopia richt zich op innovatie in de breedste zin. We hebben ruime ervaring in gamedevelopment, gamification, VR, 3D scans en digitale innovatie binnen het mkb. We werken oplossingsgericht en zoeken altijd naar slimme toepassingen van de nieuwste technologie Website
Smart Industry Hub & European Digital Innovation Hub (EDIH)
Groningen
  Website
Target Field Lab - Mining Big Data
Groningen
  Website

Ben jij bezig met positieve gezondheid?

Klik op 'Lees meer' voor een overzicht van proeftuinen die jou kunnen ondersteunen in het testen van jouw ideeën en innovaties op het gebied van positieve gezondheid.

Overzicht Proeftuinen positieve gezondheid

Proeftuin

Informatie

 
PGO-ecosysteem Noord-Nederland
Friesland
  Website
Health Hub Roden
Drenthe, Roden
  Website
AccelMed North
Groningen, Groningen
  Website
dHealth
Groningen, Groningen
  Website
Ecosysteem Personal & Connected Health
Groningen, Groningen
In de innovatieprojecten van het PCH ecosysteem werken burgers/patiënten, ondernemers, zorgprofessionals en onderzoekers gezamenlijk aan de ontwikkeling van (online) diensten, connected devices en/of diensten gericht op preventie en gezondheid. De innovaties die uit deze projecten voortkomen, dragen bij aan het geheel van de innovatieve PCH-infrastructuur. Daarbij regelt en toetst het ecosysteem een aantal kritische voorwaarden:  
•    Schaalgrootte: aantal deelnemende burgers
•    Brede scope: klinisch gevalideerde gezondheidsdata in de volle breedte (zorg, welzijn, preventie) en relevant voor alle levensfasen
•    Gegarandeerde veiligheid en betrouwbaarheid van de gezondheidsdata
•    Compliance met alle wet- en regelgeving inzake privacy waaronder de uitdrukkelijke toestemming voor de gegevensverwerking van betrokken burgers (zgn. “informed consent”)
Website
Ecosysteem Personalised Implants
Groningen, Groningen
  Website
HI!Noord (Health Impact Noord)
Groningen, Groningen
Hi!Noord versnelt de transitie van gezondheidszorg naar ‘zorg voor gezondheid’ in Noord-Nederland. Dat is nodig - het huidige systeem, waarbij pas actie wordt ondernomen als iemands gezondheid hapert, is onhoudbaar, zo wel qua kosten als qua bemensing. We hebben een nieuw systeem nodig, waarbij we ernaar streven dat iedereen langer gezond blijft. Website
Move2Innovate
Groningen
  Website
Newborn
Groningen
  Website
Open Diagnostics Ecosystem
Groningen, Groningen
  Website
Ecosysteem Medicijnresten in water Noord-Nederland
Noord-Nederland
  Website
vrouw met ipad

Heb je hulp nodig bij het vinden van een proeftuin?

Het brede netwerk van de eerstelijnsorganisaties helpt je om een connectie met de juiste proeftuin tot stand te brengen. Dit zijn de volgende door de provincies aangewezen/aangestelde organisaties: Grobusiness (Groningen), Ik Ben Drents Ondernemer (Drenthe), en Ynbusiness (Fryslan).

Veelgestelde vragen

  • Een proeftuin is een innovatieve omgeving die stimuleert om kennis en deskundigheid uit te wisselen. Proeftuinen kunnen van grote toegevoegde waarde zijn bij het beantwoorden van haalbaarheidsvragen. Ze beschikken niet alleen over veel kennis, maar kunnen je ook de juiste faciliteiten bieden voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

  • Een proeftuin kan bijvoorbeeld ruimte bieden aan meerdere partijen om innovaties te testen in een realistische omgeving. Daarnaast kunnen ze de toegevoegde waarde van je product vaststellen en je ondersteunen in het opzetten van een stevig businesscase of verdienmodel. Dit gebeurt in het verlengde van je haalbaarheidsonderzoek.

  • Neem hiervoor contact op een van de eerstelijnsorganisaties: IkBenDrentsOndernemer (Drenthe), GroBusiness (Groningen) of Ynbusiness (Fryslan). Zij kijken mee of deze proeftuin geschikt is om in te schakelen.

    Let hierbij in ieder geval op het volgende:

    • De proeftuin moet in Noord-Nederland gevestigd zijn. 
    • Een proeftuin kan geen commerciële organisatie, kennisinstelling of kennisinstituut zijn. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.