Wat houdt de aanpak ‘Continu Entrepreneurial Discovery Process’ (C-EDP) in en welke rol spelen innovatie-ecosystemen hierbij?

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

De regionale innovatiestrategie (Research and Innovation Strategy of Smart Specialisation; RIS3) voor Noord-Nederland is tot stand gekomen in een gezamenlijk, continu en interactief proces van Entrepreneurial Discovery (C-EDP). Dit is een open en dynamisch proces, waarin alle betrokken partijen worden gestimuleerd en uitgedaagd om in wisselende samenstellingen nieuwe ontwikkelkansen te ontdekken die tot specialisaties kunnen uitgroeien. 

Noord-Nederland ziet dit proces niet als een eenmalig of periodiek iets, maar als een continu proces van interactie. In dit proces werken de betrokken partijen met verschillende achtergronden (‘quadruple helix’ genoemd) vanuit een gezamenlijke missie samen, om zo nieuwe kansen voor innovatie te identificeren, te verkennen en te realiseren.

Innovatie-ecosysteem

Om dit proces effectief in te richten is een goedwerkend innovatie-ecosysteem nodig. Het draait hierbij om het verbeteren van verbindingen tussen verschillende betrokken partijen, over grenzen heen denken (qua sectoren, clusters, betrokken partijen en geografie), het creëren van openheid en het verkleinen van afstanden. Door nieuwe partijen en dwarsdenkers uit te nodigen wordt de koers van Noord-Nederland geconcretiseerd en uitgevoerd. 

In de RIS3 van 2021-2027 zetten we dan ook meer in op gezamenlijk eigenaarschap van de strategie. Dit doen we door samenwerkingen tussen meerdere noordelijke partijen extra te stimuleren. Op deze manier kan een sterk innovatie-ecosysteem gecreëerd worden. Het gaat hierbij om de samenhang tussen nieuwe initiatieven, om zo een duurzame verandering te realiseren. In een dynamisch, inspirerend ecosysteem ontdekken partijen gezamenlijk nieuwe kansen die tot nieuwe, onderscheidende sterkten leiden. Dit door elkaar te ontmoeten, te bevragen en met elkaar kennis te delen.
 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.