Binnenkort subsidie Duurzaam Boeren Drenthe 2023

Duurzaam Boeren Drenthe is een subsidie voor Drentse melkveehouders die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Door emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door circulair boeren of het toepassen van weidegang. Ook kun je denken aan verbetering in de voederwaarde van gewassen, waardoor de aanvoer van dure aangekochte mineralen omlaag kan. Je kunt maximaal € 5000 subsidie aanvragen en het totale subsidiebudget is € 4.750.000,-. Duurzaam Boeren Drenthe wordt gefinancierd uit de investeringsagenda, Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en uit de versnellingsopgave van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.  

Voor wie is de subsidie?

De subsidie Duurzaam Boeren Drenthe - Melkveehouderij 2023 is bedoeld voor Drentse melkveehouders die hun bedrijf willen verduurzamen. Meer informatie vind je op de website van de provincie Drenthe en binnenkort op onze website.

Duurzaam Boeren Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de provincie Drenthe, LTO Noord, Drents Agrarisch Jongerenkontakt, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe en Agrarische Natuur Drenthe.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall