Boost voor Friese digitalisering en retailaanpak met subsidies

Op 11 januari 2022 gaat de subsidie Digitalisering Fryslân 2022 open. Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers, verenigingen, stichtingen en kennisinstellingen. Dit is een provinciale subsidie uit het tweede Corona herstelpakket ‘No & Moarn’. Daarnaast wordt de bestaande subsidie voor de Friese retailsector verruimd en verlengd tot en met 30 september 2022.

Gedeputeerde Friso Douwstra is blij met deze ontwikkelingen: “In deze uitdagende tijd zijn we blij dat we steun kunnen blijven bieden aan winkelgebieden en aan verdere digitalisering van verschillende organisaties.”

Subsidie voor digitalisering

Versterk met deze subsidie het digitale bereik en de weerbaarheid van je bedrijf of organisatie. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten exclusief btw, en een maximum te verstrekken bedrag van € 3.000,-. De subsidie kan worden aangevraagd voor een of meer van de volgende activiteiten:

  • de afname of aanschaf van nieuwe producten, processen of diensten bij een externe digitale leverancier;
  • de verbetering van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering door een externe digitale leverancier;
  • de uitvoering van een scan voor cybersecurity ter versterking van je digitale weerbaarheid.

Subsidie voor de Friese retailsector

De huidige subsidie wordt aangepast en verlengd tot en met 30 september 2022. De belangrijkste aanpassing is dat vanaf vandaag per winkelgebied in plaats van één maximaal twee keer voor één of meerdere van de in de regeling genoemde activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. De subsidie per aanvraag bedraagt maximaal 50% met een maximum van € 24.999,-. De overige financiering dient door andere private of publieke partijen te worden opgebracht.

Meer weten?

Heb je vragen over de subsidie Digitalisering Fryslân 2022? Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur. Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall