Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF): wat is het verschil met de Tender Valorisatie (EFRO)?

In september is de Tender Valorisatie 2022 opengegaan, de eerste subsidie uit het nieuwe EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Op 23 januari 2023 gaat een nieuwe, andere valorisatie-subsidie open: de Call grote kennis- en valorisatieprojecten. Dit is een van de eerste subsidies uit het JTF-programma (Just Transition Fund). Twee subsidies, uit twee verschillende Europese programma’s, die allebei over valorisatie gaan. Wat zijn de grootste verschillen? 

Met beide valorisatie-subsidies dagen we partijen uit om met innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Hierbij maken ze gebruik van beschikbare kennis en kunde, van andere bedrijven, innovatiehubs of kennisinstellingen. Dat is namelijk waar het bij valorisatie om draait. 
 

Ook onderzoeksprojecten

Naast valorisatieprojecten is er bij de valorisatie-subsidie van JTF óók ruimte voor onderzoeksprojecten, om de kennispositie van Noord-Nederland te versterken. Deze projecten gaan om het ontwikkelen van kennis die in hoge mate innovatief is, maar waarbij ook oog is voor concrete vermarkting. 

Binnen zo’n onderzoeksproject is het mogelijk dat een kennisinstelling of groot bedrijf de lead heeft. Maar in de beoordeling van de aanvraag voor deze JTF-subsidie is het wel belangrijk dat het mkb hierbij betrokken is of hiervan profiteert.

Overigens kunnen kennisinstellingen, grote bedrijven en eventuele andere partijen – zoals een waterschap – ook meedraaien binnen een valorisatieproject van de Tender Valorisatie van EFRO. 

Grote projecten, meer budget

Een ander verschil zie je terug in de naam van de subsidie: in tegenstelling tot de Tender Valorisatie van EFRO richt de Call grote kennis- en valorisatieprojecten van JTF zich op grote projecten. De subsidiebedragen én -percentages verschillen. 

Het budget voor de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF) is € 17.000.000,-, waarbij het subsidiepercentage tussen de 30% (valorisatie) en 40% (onderzoek) ligt. Samenwerking wordt beloond met 10% extra subsidie. Daarbij kunnen projecten minimaal € 1.000.000,- en maximaal € 4.000.000,- aanvragen. 

Dit verschilt met de Tender Valorisatie (EFRO). Hierbij is het budget lager, namelijk € 6.000.000,-, en ligt het subsidiepercentage tussen de 25% en 45%. Ook wordt er bij deze subsidie onderscheid gemaakt tussen grotere en kleinere projecten. Kleinere projecten ontvangen minimaal € 50.000,- en maximaal € 200.000,- subsidie. Grotere projecten kunnen daarentegen minimaal € 250.000,- en maximaal € 600.000,- subsidie aanvragen. 

Regio provincie Groningen – gemeente Emmen

De Tender Valorisatie (EFRO) is een subsidie voor Noord-Nederland. Partijen van buiten de regio mogen meedoen, zolang de resultaten van het project in het noorden terechtkomen. 

Voor de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF) geldt een andere geografisch gebied, hierbij moeten de projectresultaten terechtkomen in de JTF-regio. Dat wil zeggen: in de provincie Groningen en gemeente Emmen.

Wanneer de activiteiten in de JTF-regio worden uitgevoerd en het project daar plaatsvindt, dan is aan deze voorwaarde voldaan. Bij projecten waar niet alle of geen activiteiten in de JTF-regio worden uitgevoerd, is het belangrijk dat de projectresultaten wél grotendeels in de JTF-regio terechtkomen. Dit kunnen bijvoorbeeld de eigendomsrechten zijn, of de productie van een product. In de aanvraag voor deze subsidie moet dit goed worden uitgelegd.

Vorm subsidie: call

Zoals de naam al zegt, is de Tender Valorisatie (EFRO) een tender-regeling. Bij deze subsidievorm worden de aanvragen pas ná de sluitingsdatum beoordeeld. Dan worden alle volledige aanvragen gerangschikt, op basis van beoordelingscriteria. De projecten met de hoogste score komen als eerste in aanmerking voor de subsidie. 

Bij de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF) ligt dit anders. Hierbij geldt dat de aanvragen – zodra ze volledig zijn ingediend – al worden beoordeeld. Bij deze subsidie is dus niet de sluitingsdatum maar de openingsdatum van groot belang. Aanvragen die volledig zijn ingediend, komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

Meer weten over deze subsidies?

Kijk dan op de pagina’s over de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF) of de Tender Valorisatie (EFRO).
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall