Commissaris van de Koning René Paas neemt afscheid als voorzitter SNN

Publicatie datum:
Leestijd: 1 minuut leestijd

Op 1 juli 2023 vond de tweejaarlijkse voorzitterswissel van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland plaats. De Groningse commissaris van de Koning René Paas gaf het voorzitterschap door aan de Drentse commissaris van de Koning Jetta Klijnsma.

Commissaris Paas blikt terug op zijn twee jaar als voorzitter:

'Het Noorden, dat zijn we samen'

"Opnieuw was ik de afgelopen twee jaar voorzitter van het SNN. Ik zeg expliciet opnieuw, want deze samenwerking bestaat inmiddels 30 jaar. Het voorzitterschap rouleert elke twee jaar onder de drie commissarissen van de Koning in het Noorden. Om te onderstrepen dat het SNN van ons is. En dat wij, de overheden in het Noorden, het SNN zijn.

Tijdens 30 jaar SNN hebben we geleerd dat samenwerken loont. Wie de handen ineenslaat, creëert ruimte voor meer nieuwe ideeën, meer oplossingen en een bredere visie. En, niet onbelangrijk: wie zich verenigt, staat sterker. Niet alleen in het Noorden zelf, maar ook in politiek Den Haag. 

Daar worden besluiten genomen die ons aangaan. Daar moeten we dan ook laten zien waar wij voor staan. Dat we in het Noorden werken aan oplossingen waar heel Nederland wat aan heeft. Ik denk bijvoorbeeld aan duurzame energie, aan landbouw en aan gezond ouder worden. Maar ook aan circulaire economie en de omgang met het klimaat - bodem, water.  

De afgelopen periode is voor het Noorden niet makkelijk geweest. Keer op keer wezen onderzoeken uit dat regio’s buiten de Randstad het moeilijk hebben: dat ‘brede welvaart’ nog niet evenredig verdeeld is en dat de ‘kloof’ tussen Randstad en regio wel degelijk bestaat. 
 
Maar er gloort hoop aan de horizon.
 
Met het rapport van ‘Elke regio telt’ en de bevindingen van de parlementaire enquête gaswinning lijkt het tij te keren voor ‘ons’ Noorden. Er is groeiende aandacht voor wat de regio nodig heeft: niet alleen om op gelijk niveau mee te draaien, maar ook om het beste in onszelf naar boven te halen. 

Dit gesprek wordt eindelijk gevoerd. Ik hoop dat we nog lang met elkaar door zullen praten. Als voorzitter zal ik dat de komende jaren even niet doen: dat stokje geef ik met het volste vertrouwen over aan commissaris Klijnsma van de provincie Drenthe. Maar uiteraard blijf ik betrokken bij de noordelijke samenwerking en de toekomst van het Noorden.
 
Bedankt voor het vertrouwen in de afgelopen twee jaar. Het was een genoegen."

Noordelijke samenwerking en de Regiegroep 

Binnen Noord-Nederland wordt door de drie provincies en de gemeentes Assen, Emmen, Leeuwarden, Groningen en Súd-west Fryslân flexibel samengewerkt op een aantal thema’s, onder andere op de ontwikkeling van de regionale economie, landbouw, circulaire economie, mobiliteit, cultuur en onderwijs en arbeidsmarkt. Steeds meer wordt ook samengewerkt met het noordelijke bedrijfsleven en de kennisinstellingen, met als doel het realiseren van brede welvaart. Deze inhoudelijke ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende lobbyinzet worden afgestemd in de Regiegroep Noordelijke Samenwerking, de SNN-voorzitter zit deze vergaderingen voor. Het voorzitterschap rouleert iedere twee jaar.   

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.