Europese subsidie voor maritieme sector in het Noorden: samenwerken aan schone scheepvaart

De maritieme sector in Noord-Nederland bundelt alle kennis en kunde om de technologische stap te maken naar schone, 'groene' scheepvaart en gedigitaliseerde scheepsbouw. Een samenwerkingsverband van 21 rederijen, scheepswerven, toeleveranciers, laboratoria, hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen ontvangt hiervoor een Europese subsidie van 1,4 miljoen euro.

De ‘Green Maritime Coalition’ is opgericht op initiatief van de Groninger Maritime Board en Conoship International, en wil vooroplopen in de transitie naar grootschalige emissieloze scheepvaart. Hierbij worden technieken gebruikt zoals digitalisering, CO2-afvangen aan boord en robotisering van bouwprocessen. 

Samenwerking


“De energietransitie biedt de innovatieve Noord-Nederlandse maritieme industrie grote mogelijkheden om een belangrijke wereldspeler te worden in het ontwikkelen en leveren van groene technologieën voor de scheepvaart”, zegt Guus van der Bles, directeur Development van Conoship International. “Samenwerking tussen bouwers, technologie-ontwikkelaars, rederijen en kennisinstellingen is hiervoor essentieel, samen met digitaliseren van de bouwprocessen om toekomstige emissieloze schepen ook in Noord-Nederland te bouwen.’’ 

EFRO-subsidie


De samenwerking wordt ondersteund door provincie Groningen en het SNN met een subsidie van 1,4 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Peter Postma, als senior projectmedewerker bij het SNN betrokken bij dit project: “Dit is een project vol relevante partijen die samen nadenken over wat ze kunnen bijdragen aan Noord-Nederland. Partijen die elkaar wel al kenden, bijvoorbeeld vanuit een relatie opdrachtgever-opdrachtnemer, maar nu echt samenwerken in een innovatief netwerk. Het is mooi om te zien dat die samenwerking ze nu al veel oplevert, dat ze samen verder kunnen komen. Dat levert mooie kansen op voor concrete vervolgtrajecten én sluit naadloos aan op belangrijke doelen en transities uit het EFRO-programma.”

Cheque-uitreiking


De Groningse gedeputeerde IJzebrand Rijzebol overhandigde op woensdag 13 juli een cheque van de subsidie aan de initiatiefnemers van het innovatieproject. “De maritieme sector in Noord-Nederland is sterk en het belang voor de werkgelegenheid is groot. De komende jaren maakt deze sector de transitie naar duurzame scheepvaart. Ik ben verheugd dat deze uitdaging wordt opgepakt in een unieke samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. Een Noordelijk maritiem innovatie-ecosysteem kan zich ontwikkelen tot een banenmotor.”

Projectvoorbeelden


De ‘Green Maritime Coalition’ is al bezig met een aantal projecten voor een schone scheepvaart en gedigitaliseerde scheepsbouw. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen van maritieme CO2-afvanginstallaties: de technologie van CO2-afvangsystemen bestaat al voor gebruik aan land, maar moet nu worden doorontwikkeld voor – grootschalig en commercieel – gebruik aan boord. Een ander voorbeeld betreft het verder uitbouwen van de ontwikkeling en productie van ‘VentiFoils’: een soort windzuil op een schip die wind omzet in stuwkracht (hulpwindvoortstuwing).

Projectpartners van het Groen & Digitaal Maritiem Innovatie Ecosysteem Noord-Nederland: Conoship International B.V., MSN B.V., Holthausen Clean Technology B.V., eCONOwind B.V., Bouman Industries B.V., Bijlsma Wartena B.V., Koninklijke Niestern-Sander B.V., Eekels Technology B.V., Cadmatic B.V., Wijnne & Barends’ Cargadoors- en Agentuurkantoren B.V., Wagenborg Shipping B.V., ROC Friese Poort, Stichting NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen.

Op de foto: De Groningse gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (links op foto) overhandigt de cheque aan Guus van der Bles, directeur Development van Conoshop (rechts op foto).
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall