Grote belangstelling voor de MIT Haalbaarheid 2023

De MIT Haalbaarheid is een erg populaire subsidie bij de noordelijke ondernemers. Dat is dinsdag 4 april weer gebleken. Ruim 350 ondernemers hebben subsidie aangevraagd voor het onderzoeken van hun innovatieve idee. Met dit idee willen ze Noord-Nederland nóg mooier maken. 

Loting

Er is voor een totaalbedrag van € 7.193.814,40 aangevraagd, maar er is in totaal € 5.146.666,- beschikbaar. We geven alle aanvragers die op 4 april een complete aanvraag hebben ingediend een gelijke kans. De notaris heeft de volgorde voor de inhoudelijke beoordeling van aanvragen daarom bepaald via een loting. De uitslag van de loting vind je hier.


Op basis van de gevraagde subsidie is er momenteel budget voor de aanvragen tot en met volgnummer 270. Wanneer bij de inhoudelijke controle van deze aanvragen blijkt dat zij (gedeeltelijk) niet voor subsidie in aanmerking komen, komt er budget vrij. Hierdoor kunnen projecten met hogere volgnummers inhoudelijk worden beoordeeld.   
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall