Meer stagekansen voor MBO-studenten door nieuwe subsidie

Studenten, die een opleiding volgen op MBO entree (1) of niveau 2, moeten in het kader van hun opleiding stagelopen. Dit is een belangrijke stap in de loopbaan van deze jongeren. Juist in deze lastige Corona-tijd willen jongeren blijven werken aan hun ontwikkeling. Maar stages moeten dan wel beschikbaar zijn. Vanaf 1 juli 2021 kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen voor het aanbieden van stageplekken. Deze regeling is onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van 10 miljoen euro, dat in april door Provinciale Staten is vastgesteld.

Investeren in de toekomst van studenten

Door de Corona-pandemie is een tekort aan stages ontstaan. Studenten hebben het lastig in deze tijd. Het is belangrijk dat zij perspectief houden op een goede carrière en een goed leven. Gedeputeerde Sander de Rouwe van de provincie Fryslân: “Ook onze studenten moeten aan hun toekomst kunnen werken en wij willen daarbij helpen. Ook zij moeten kunnen delen in onze brede welvaart. Met deze financiële impuls hoop ik erkende leerbedrijven beter in staat te stellen om nieuwe stages aan studenten aan te bieden.”  

Achtergrond

De subsidie is aan te vragen door erkende Friese leerbedrijven die stageplekken aanbieden aan MBO-studenten in een Beroeps Opleidende Leerweg-traject (BOL). Onderzoek heeft uitgewezen dat daar de uitdaging ligt. Voor studenten in een BOL-traject zijn momenteel geen Europese middelen beschikbaar en voor studenten in een Beroeps Begeleidende Leerweg-traject (BBL) met leer-/werkplekken wel. Vooral in deze Corona-tijd verdient deze groep studenten extra aandacht. Per stageplek is 1.250 euro beschikbaar. Per aanvraag kan aangevraagd worden voor 1 stageplek. Een leerbedrijf kan maximaal 2 maal subsidie ontvangen.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall