Meer stagekansen voor MBO-studenten door nieuwe subsidie

Studenten die een opleiding volgen op MBO entree (1) of niveau 2, moeten in het kader van hun opleiding stagelopen. Dit is een belangrijke stap in de loopbaan van deze jongeren. Juist in deze lastige coronatijd willen jongeren blijven werken aan hun ontwikkeling. Maar stages moeten dan wel beschikbaar zijn. Vanaf 1 juli 2021 kunnen erkende leerbedrijven subsidie aanvragen voor het aanbieden van stageplekken. Deze regeling is onderdeel van het provinciale tweede Herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ van 10 miljoen euro, dat in april door Provinciale Staten van de provincie Fryslân is vastgesteld. 

De subsidie is aan te vragen door erkende Friese leerbedrijven die stageplekken aanbieden aan MBO-studenten in een Beroeps Opleidende Leerweg-traject (BOL). Per stageplek is 1.250 euro beschikbaar. Een leerbedrijf kan maximaal twee keer een aanvraag indienen voor een stageplek. Vanaf 1 juli is op onze website meer informatie te vinden over deze subsidie. 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall