Nieuw subsidieprogramma voor het platteland gaat van start met LEADER Oost-Groningen

Publicatie datum:
Leestijd: 1 minuut leestijd
Programma: GLB 23-27

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie van Oost-Groningen? Voor Inwoners, bedrijven, gemeenten, instellingen en verenigingen is er vanaf 24 oktober 2023 subsidie beschikbaar: LEADER Oost-Groningen! 

GLB 23-27 

LEADER Oost-Groningen is de eerste subsidie in Noord-Nederland uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB 23-27, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies en gemeenten, richt zich op de landbouwsector met als doel de landbouw te moderniseren, duurzamer te maken en tegelijkertijd de voedselzekerheid te beschermen. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).  

LEADER Oost-Groningen 

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is het doel van de LEADER Oost-Groningen. Je kunt dan ook subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op minimaal één van de volgende thema’s: 

  • Economie, landbouw en toerisme 
  • Sociale cohesie en gezondheid 
  • Klimaat, duurzaamheid en landschap 

Per project kun je tussen de € 25.000 en €125.000 subsidie aanvragen. 

Dien uiterlijk 2 november je aanvraag in 

LEADER Oost-Groningen wordt uitgevoerd in rondes. Tijdens deze rondes kunnen aanvragen worden ingediend en worden ze in behandeling genomen. Deze rondes hebben elk een eigen deadline. Tussen de rondes door kun je gewoon een aanvraag indienen. Je aanvraag wordt dan automatisch behandeld in de eerstvolgende ronde. Vanaf 24 oktober kun je jouw aanvraag indienen voor de eerste ronde. Hiervoor heb je tot uiterlijk 2 november de tijd. Voor deze subsidieronde is € 875.000 beschikbaar. 

In de jaren 2024 tot en met 2027 volgen er elk jaar vier rondes met elk een eigen deadline. Houd de subsidiepagina in de gaten om op de hoogte te blijven. 

Wil je meer weten? 

Of wil je de subsidie aanvragen. Kijk dan op de subsidiepagina LEADER Oost-Groningen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.