Nieuwe groepen ondernemers toegevoegd aan corona-subsidie gastvrijheidseconomie

Elf nieuwe groepen ondernemers in de gastvrijheidseconomie kunnen een beroep doen op de Friese ‘coronasubsidie’. Naast bioscopen kunnen onder andere ook kunstgalerieën en ondernemers in de buitensport subsidie krijgen voor het realiseren van anderhalvemeter-maatregelen.

Ondernemers die middelen moeten aanschaffen om te voldoen aan de anderhalvemeter-economie, kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de kosten. Ondernemers kunnen tot driemaal een provinciale bijdrage van 1.500 euro netto ontvangen.

Deze subsidie werd eerder al verlengd tot en met 1 oktober 2021. Nu worden ook nieuwe groepen ondernemers toegelaten tot deze subsidie. De aan deze subsidie toegevoegde doelgroepen zijn werkzaam in de sector recreatie & toerisme, maar hebben ook een link met andere sectoren zoals bijvoorbeeld cultuur. Om die reden waren ze eerder niet opgenomen in deze subsidie. Nu blijkt dat er nog financiële ruimte beschikbaar is, is besloten deze doelgroepen alsnog aan deze subsidie toe te voegen. De subsidie loopt nog tot en met 1 oktober 2021. 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall