Noord in Nieuwspoort: Innovatief onderwijs voor een werkende arbeidsmarkt

Op 31 mei opende Nieuwspoort zijn deuren voor noordelijke en Haagse bestuurders, ambtenaren, beleidsmedewerkers en ondernemers om te praten over de noordelijke ambities. Het thema van dit jaar: ‘Innovatief onderwijs voor een werkende arbeidsmarkt’. Een actueel thema, niet alleen voor het Noorden maar voor heel Nederland. Hoe gaan we als land om met de huidige krapte op de arbeidsmarkt en welke rol speelt scholing hierin? Voor welke uitdagingen staan we, maar misschien nog wel belangrijker: welke kansen liggen er?

Universiteit van het Noorden

Deze vragen kwamen tijdens Noord in Nieuwspoort aan bod. Sprekers dit jaar waren onder andere Jouke de Vries (voorzitter College van Bestuur RUG) en Erica Schaper (bestuursvoorzitter NHL Stenden). Beiden zijn lid van de stuurgroep van Universiteit van het Noorden en gaven een duo-presentatie over de ambities van deze noordelijke kennissamenwerking. 
 
“De Universiteit van het Noorden wil in bepaalde sectoren kennis van wereldklasse ontwikkelen. Dit trekt studenten aan én creëert banen. In een aantal sectoren zijn we hierin al hard op weg: denk hierbij aan waterstof, watertechnologie, polymeren en groene chemie. Dit doen we door middel van samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en ondernemers. Een prachtig voorbeeld hiervan is regiocampus Emmen: hier komen wo, hbo, mbo en ondernemers bij elkaar om innovaties te ontwikkelen en terug te geven aan de regio”, aldus Erica Schaper. 
 
Niet alleen wetenschappelijk, hoger en prakgericht onderwijs is onderwerp van gesprek, ook op- en bijscholing is een belangrijke pijler in de kennisagenda van Noord-Nederland: ‘We werken in het Noorden naar een aantal transities op het gebied van duurzaamheid toe: van lineaire naar circulaire economie, van fossiele naar hernieuwbare energie, van analoog naar digitaal en van zorg naar (positieve) gezondheid. Deze transities vormen de basis voor de sectoren waarin we willen uitblinken. Om dit te realiseren zal er voor deze sectoren een grote vraag naar geschoolde arbeidskrachten ontstaan.’

Situatie op de arbeidsmarkt

Een pittige uitdaging, zeker in een arbeidsmarkt waar de vraag om geschikt personeel enorm toeneemt. Maar deze uitdaging biedt ook kansen, aldus Loes Mulder, secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Werk is niet alleen het opvullen van krapte. Het is zingeving en de basis voor een menswaardig bestaan. De huidige situatie biedt mensen die al lange tijd aan de zijlijn staan de kans om weer toe te treden tot de arbeidsmarkt. Bovendien is de verhouding arbeidsplaatsen versus werklozen in het Noorden minder nijpend dan in de rest van Nederland, wat aantrekkelijk is voor bedrijven om hun activiteiten in het Noorden uit te breiden.”

Kom verder met subsidie

Wil jij jouw noordelijke onderneming ook verder ontwikkelen en laten groeien? Kijk dan via de subsidiewijzer welke subsidie past bij jouw idee.

 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall