Contact

  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

SNN stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve COVID-19-oplossingen in Noord-Nederland

Moeilijke maatschappelijke en economische tijden vragen om bijzondere maatregelen. In deze periode van gezondheidscrisis door het coronavirus is er een dringende behoefte aan innovaties om de strijd met dit virus aan te gaan. Ondernemers en kennisinstellingen steken op dit moment hun nek uit en zijn op allerlei vindingrijke manieren bezig met het opstarten van nieuw onderzoek en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Subsidie kan in deze fase ondersteuning bieden. Vanuit die gedachte stellen de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) vanaf a.s. vrijdag 10 april gezamenlijk 1 miljoen euro beschikbaar voor een speciaal aan te vragen ‘COVID-19-subsidie’ voor innovatieve Corona-oplossingen in Noord-Nederland. Dit bedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) dat door het SNN wordt uitgevoerd.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De ‘COVID-19-subsidie’ is bedoeld voor het sneller verder brengen van onderzoek en innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het verhelpen van de huidige gezondheidscrisis door het coronavirus en die de impact hiervan op het welzijn en de gezondheid van onze samenleving inperken.

Marjan Dol, directeur SNN: “In deze tijd vinden de drie noordelijke provincies en het SNN het belangrijk om stil te staan bij de vraag hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan het (blijvend) stimuleren en faciliteren van de economische en innovatieve ontwikkeling van Noord-Nederland. Door deze COVID-19-subsidie willen wij op dit moment ondersteuning bieden om onderzoek en innovatieve oplossingen, die ons helpen om deze crisis door te komen en die misschien al in hoofden zitten, opborrelen of nog gaan opkomen, te kunnen realiseren. Wij zien het ook als onze maatschappelijke taak om hierin iets te kunnen betekenen voor de gezondheid en het welzijn in onze samenleving, van de mensen om ons heen, de mensen in het bedrijfsleven en in de zorg. We doen dit samen, ook als Noorden!”

 

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

De ‘COVID-19-subsidie’ is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland die hiervoor nieuw onderzoek of innovatieve oplossingen willen realiseren.
 

Meer informatie of aanvragen?

Aanvragen voor de ‘COVID-19 subsidie’ kunnen worden ingediend vanaf vrijdag 10 april tot donderdag 30 april a.s. Voor deze subsidie geldt dat er een verkort projectplan ingediend mag worden en dat er een versnelde beoordelingsprocedure is. Ook geldt: de beste projecten krijgen subsidie. In de beoordelingscriteria houden wij vooral rekening met de mate van vernieuwing van het onderzoek of de oplossing, de maatschappelijk impact van het project en de periode waarbinnen het project ook echt tot concrete resultaten leidt. Dit alles direct gerelateerd aan de gezondheidscrisis veroorzaakt door het coronavirus.

Kijk voor alle informatie vanaf 10 april op de website van het SNN: www.snn.nl/covid19
Wil je een aanvraag indienen? Neem dan contact op via: 050 5224 900 of covid19@snn.nl

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall