Subsidie aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek?

Wil je als mkb’er aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé, maar wil je eerst onderzoeken of het project haalbaar is? Of werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen van morgen? De drie noordelijke provincies stellen hiervoor binnenkort de MIT-subsidie 2021 beschikbaar. De MIT-subsidie (Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stimuleert innovatieve ontwikkelingen in Noord-Nederland en bestaat uit twee subsidieregelingen: één is gericht op haalbaarheidsonderzoek - de MIT Haalbaarheid – en de andere is bedoeld voor samenwerking op het gebied van research en development - de MIT R&D Samenwerking. In totaal is ruim € 6 miljoen beschikbaar voor de MIT2021. Het Rijk financiert de helft, de drie noordelijke provincies het resterende deel. Vanaf dinsdag 20 april kun je de MIT Haalbaarheid aanvragen. De MIT R&D Samenwerking gaat op 1 juni open.

Subsidie MIT Haalbaarheid

Met de subsidie MIT Haalbaarheid kun je ondersteuning krijgen voor een haalbaarheidsonderzoek zodat je inzicht krijgt in de economische en technische sterke en zwakke kanten, kansen én risico's van jouw vernieuwende idee, project, dienst of procedé. Je krijgt antwoord op vragen zoals: welke middelen zijn nodig om het project succesvol te kunnen doorvoeren en wat zijn uiteindelijk de slaagkansen? Op basis van het haalbaarheidsonderzoek besluit je uiteindelijk of je daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van jouw innovatie. Je kunt subsidie krijgen tot 40% van de kosten voor onafhankelijk innovatieadvies, loonkosten van werknemers en eigen uren, apparatuur en materiaal.


Subsidie MIT R&D Samenwerking

Werk jij samen met andere ondernemers aan de innovatieve oplossingen voor de toekomst? Als mkb’er uit één van de drie noordelijke provincies kun je samen met andere mkb’ers subsidie aanvragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel je samen een nieuw product, dienst of procedé dat dicht bij de markt staat. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal.

Aanvragen en contact

De MIT-subsidie voorziet in een behoefte, steeds meer noordelijke bedrijven maken er gebruik van. Ga voor meer informatie en een zo goed mogelijke voorbereiding op je subsidieaanvraag naar de website.

Vragen? Neem contact op met het SNN via 050 5224 915 of bedrijvenregelingen@snn.nl.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall