Subsidie adviesregeling ondernemers en maatschappelijke organisaties open

Vandaag is de adviesregeling voor bedrijven en maatschappelijke organisaties opengesteld. De adviesregeling is bedoeld voor ondersteuning bij het schrijven van business- en financieringsplannen. Het is de bedoeling dat dit bedrijven en maatschappelijke organisaties helpt nieuw kapitaal aan te trekken en nieuwe plannen te verwezenlijken. De adviesregeling wordt met 300.000 euro gefinancierd door de Economic Board Groningen en met 300.000 euro uit het Coronafonds van de provincie Groningen. De provincie heeft het Coronafonds opgezet om Groningen sterker uit de coronacrisis te laten komen. 

De adviesregeling stimuleert bedrijven en maatschappelijke organisaties die juist in deze coronacrisis willen investeren en doorgaan met hun organisatie, maar hiervoor wel advies en nieuwe financiering zoeken. Hierdoor kan de economie in Groningen sneller herstellen. Er kan maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidie van € 2.500,-.

Coronafonds

De subsidie voor de adviesregeling is afkomstig uit het Coronafonds dat de provincie Groningen heeft opgezet om ondernemers, organisaties en instellingen sterker uit de coronacrisis te laten komen. Het fonds, met daarin 11,5 miljoen euro, is gericht op de (vrijetijds-) economie, scholing en het behoud van banen.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall