Subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie verlengd

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

De subsidie Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI) is met een jaar verlengd. Dit betekent dat Groningse, industriële bedrijven tot en met april 2025 subsidie kunnen aanvragen voor investeringen in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Aanvragen kan vanaf 15 april 2024. 

SITI ondersteunt industriële duurzame en circulaire investeringsprojecten sinds 2021

Vanaf de openstelling van de subsidie in 2021, is er ruim € 8 miljoen subsidie toegekend. Voorbeelden van projecten die subsidie ontvangen hebben zijn een circulaire betonfabriek en een bioraffinaderij. Voor deze verlenging is nog een bedrag van € 12 miljoen beschikbaar voor bestaande en nieuwe bedrijven die aan de slag gaan met industriële duurzame en circulaire investeringsprojecten.

Gedeputeerde economie Henk Emmens: "Verduurzamen van de industrie is nodig en stimuleren van de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing blijft belangrijk. Ondernemers die hierin willen investeren krijgen met deze subsidie nu langer de kans hieraan te werken. Ook willen we met deze regeling graag nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen halen. Zo maken we de hele industriële keten sterker en creëren werkgelegenheid. Dit draagt bij aan het uitbouwen van de koploperpositie van Groningen op het gebied van groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie".  

Meer weten? 

Of wil je de subsidie aanvragen? Ga naar de subsidiepagina investeren in toekomstbestendige industrie