Subsidies voor eerlijke transitie naar een groene economie

Naar verwachting kun je begin 2023 de eerste subsidies van het Just Transition Fund (JTF) aanvragen bij het SNN. Het Europese geld is bedoeld voor Noord-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die aan de slag willen met de transitie naar een fossielvrije economie mét nieuwe werkgelegenheid. Dit biedt kansen voor innovatieve ideeën en slimme oplossingen. Bijvoorbeeld voor schone brandstof, maar ook voor nieuwe opleidingen en omscholing. Het JTF-programma gaat van start met twee subsidies.  

Subsidie investering en opleiding (provincie Groningen-gemeente Emmen)

De eerste subsidie is de subsidie investering en opleiding (provincie Groningen-gemeente Emmen) voor investeringsprojecten in de proces- en maakindustrie. Deze subsidie heeft als doel de regionale economie minder afhankelijk te maken van de fossiele energiesector en de CO2-intensieve industrie. De projecten binnen deze subsidie moeten de overgang naar een klimaat-neutrale economie versnellen en hebben maatschappelijke impact op de werkgelegenheid, vergroening of innovatie. Met bijbehorende om- en bijscholing van werknemers zorgen deze projecten ervoor dat het personeel straks klaar is voor de toekomst. 

Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking)

De andere subsidie die naar verwachting begin 2023 opengaat binnen het JTF-programma is de Call grote kennis- en valorisatieprojecten (JTF-regio samenwerking). Deze subsidie is bedoeld voor een brede doelgroep: ondernemingen, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden. Zij worden uitgedaagd met innovatieve ideeën en nieuwe waardeketens te komen, waarbij je gebruik maakt van beschikbare kennis en kunde (valorisatie). De subsidie is ook bedoeld om aan de slag te gaan met nieuwe onderzoeksprojecten om de kennispositie van Noord-Nederland te versterken. 

Meer weten? 

Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die kansen zien om alvast met hun ideeën of projectvoorstellen aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen met: europeseprogrammas@provinciegroningen.nl. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen verder te brengen.  

Meer informatie over het JTF-programma en de eerste twee subsidies vind je op de webpagina Programma JTF.

Het JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s (dit zijn de gemeente en UWV) en de drie noordelijke provincies). Het SNN gaat het JTF uitvoeren.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall