Uitnodiging Noord-Nederlandse Innovatiemonitor

Doe mee aan de Noord-Nederlandse Innovatiemonitor! Er is een nieuw team samengesteld dat met volle overgave werkt aan 1 doel: ondersteuning bieden aan het noordelijke mkb om de innovatiekracht te versterken.

De Noord-Nederlandse Innovatiemonitor 2023

Aan de hand van de Innovatiemonitor brengen we jaarlijks de innovatieactiviteiten, -investeringen en -prestaties van het noordelijke midden- en kleinbedrijf (MKB) in kaart. Naast de RUG, de provincies en het SNN zijn ook de ondernemersloketten (YnBusiness, IBDO, GroBusiness), VNO-NCW MKB-Noord, TCNN, NOM, PNO Consultants, Water Alliance, Octrooicentrum Nederland, Impact Noord en Koninklijke Metaalunie als strategische partners betrokken. Zij ondersteunen dit onderzoeksinitiatief. 

In de monitor van 2023 staan drie thema’s centraal: de noordelijke regio, interregionale samenwerking en internationalisering. De resultaten worden gepresenteerd in een hoofdrapport en een aantal deelrapporten die voor jou gratis toegankelijk zijn.

Waarom meedoen?

Bij deelname ontvang je:

  • Innovatiepaspoort: een persoonlijk paspoort dat een overzicht geeft van hoe jouw bedrijf scoort op belangrijke innovatie-indicatoren in vergelijking met gelijksoortige bedrijven in Noord-Nederland.
  • Subsidiebarometer: een overzicht van de meest relevante innovatiesubsidies op basis van je bedrijfsactiviteiten en -kenmerken.

Wil je ook meedoen? Vul dan voor 21 april de online vragenlijst in. Het invullen duurt ongeveer 15-20 minuten. Klik op onderstaande knop om mee te doen.

Ik doe mee!
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall