De anderhalve meter regeling Provincie Groningen 2020 aanvragen

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Je wilt subsidie aanvragen voor de anderhalve meter regeling Provincie Groningen 2020

 1. Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
 2. Omschrijf jouw investering.
 3. Via onderstaande knop start je de aanvraag. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten aanvraag

Download de onderstaande formulieren en vul deze digitaal in. Print en onderteken de formulieren vervolgens met pen (digitale handtekeningen worden niet geaccepteerd). Scan de formulieren in en bewaar deze op de computer.

 • Ondertekening aanvraag (niet van toepassing wanneer je inlogt met eHerkenning)
 • De-minimisverklaring (niet van toepassing bij maatschappelijke organisaties)
 • Machtiging Intermediair (wanneer van toepassing)
 • Mkb-toets 

Bij de aanvraag heb je ook de volgende documenten nodig:

 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal 1 jaar oud)
 • Facturen van de gemaakte kosten, waarop de BTW staat vermeld
 • Kopie bankafschrift ter verificatie van het bankrekeningnummer

Heb je vragen over het invullen van de de-minimisverklaring of mkb-toets? Kijk dan op de pagina's De-minimissteun en Mkb-toets.

Downloads

Download alle documenten

Een aantal veelgestelde vragen

 • Nee, dat is niet mogelijk.

  Je kunt in totaal twee keer gebruik maken van de subsidie. Bij beide aanvragen mag er maximaal €2.500,- subsidie worden aangevraagd. In het geval dat er bij de eerste aanvraag bijvoorbeeld slechts €1.000,- subsidie is aangevraagd en verleend, kan de resterende €1.500,- niet via een tweede aanvraag extra worden toegevoegd. Ook is het niet mogelijk om de subsidie toegekend in de eerste aanvraag met terugwerkende kracht op te hogen.

 • Geen de-minimissteun verleend 

  Als er geen sprake is geweest van de-minimissteun in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor, dan vink je het eerste vakje aan.  

  In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: De startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum periode van geen steun de datum van vandaag in. 

  Beperkte de-minimissteun is verleend 

  Heb je in het lopende belastingjaar en de twee jaren ervoor wél de-minimissteun ontvangen? Dan vink je het tweede vakje aan. In de tekst moeten twee datums worden ingevuld: de startdatum van de periode van geen steun én de einddatum van deze periode.  

  De startdatum van het boekjaar begint voor de meeste ondernemingen met 1 januari, het jaartal is afhankelijk van het huidige jaartal en ligt altijd twee jaar vóór het huidige jaartal. Dus is het nu 2021? Vul dan 1 januari 2019 in. Is je bedrijf minder dan twee jaar geleden opgericht? Vul dan de oprichtingsdatum van de onderneming in. 

  De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je het formulier ondertekent. Onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum de datum van vandaag in. 

  Ook moet je het totaalbedrag van de toegekende steun vermelden, hierbij maakt het niet uit of de toegekende steun wel/niet is uitbetaald. Vergeet niet de documenten waaruit de toekenning van de steun blijkt toe te voegen.  

  Reeds andere steun voor dezelfde in aanmerking komende kosten is verleend 

  Het kan zijn dat jouw onderneming voor dezelfde kosten die in aanmerking komen voor de aan te vragen subsidie ook al subsidie/staatssteun heeft ontvangen, die door de Europese Commissie is goedgekeurd.  

  Geef in dat geval aan tot welk bedrag al subsidie/staatssteun is verleend voor de in aanmerking komende kosten.  

 • Als maatschappelijke organisatie word je door de belastingdienst niet aangemerkt als ondernemer. Je biedt niet of nauwelijks goederen/diensten aan tegen betaling aan en hebt geen oogmerk om winst of inkomen uit je activiteiten te halen. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld dorpshuizen en amateursportverenigingen.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de anderhalve meter regeling provincie Groningen 2020. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder. 

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall