Sterk Noord-Nederland

Wat een geweldige regio is het toch! Het Noorden heeft ons land heel veel te bieden. Ruimte, economische pijlers, innovatie en een gezonde arbeidsmarkt. Op deze pagina vindt u tien toppers. Wat hebben we te bieden? Wat hebben we nog nodig? De kansen en uitdagingen liggen voor het oprapen.

Download alle documenten

Noord-Nederland werkt aan waterstof

Noord-Nederland bouwt actief aan de groene industrie van de toekomst. Bij deze transitie heeft waterstof een cruciale rol, als energiedrager én als grondstof. De groene industrie creëert en behoudt werkgelegenheid, zorgt ervoor dat onze kennispositie behouden blijft en levert een concrete bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van Nederland voor 2030. Daarom hebben wij, bedrijven en overheden in Groningen en Drenthe, een investeringsagenda opgesteld voor de ontwikkeling van het waterstofsysteem in Noord-Nederland. 

 

Het Noorden geeft energie

Als 'Energy Valley' loopt Noord-Nederland voorop in de transitie naar duurzame energievoorziening. Nut en noodzaak van de omschakeling op hernieuwbare energie worden in onze regio het meest gevoeld. Geen wonder dat overheden en bedrijfsleven sterk inzetten op duurzame energiebronnen en innovaties.

Lees meer

Thuis in Europa

Noord-Nederland voelt zich thuis in Europa. Wij hebben bewezen dat de regionale economie sprongen kan maken dankzij ondersteuning uit Europese fondsen. Het geld wordt hier goed besteed. 

Proeftuin voor innovatie

Complexe maatschappelijke vraagstukken? Het antwoord ligt vaak in het Noorden. Onze regio werkt eendrachtig aan toonaangevende mondiale thema’s. Wij weten het zeker: innovatie is de sleutel.

Innovatie in Noord-Nederland

De circulaire regio

De kernkwaliteiten van het Noorden geven ons een voorsprong op weg naar een groene toekomst. Het Noorden heeft de ambitie om de groenste regio van Nederland te worden en fungeert als vliegwiel naar een nationale circulaire economie. 

Nog beter boeren in het Noorden

Nergens ter wereld is de grond zo vruchtbaar en is het klimaat zo geschikt voor boeren. Noord-Nederland is een topgebied voor landbouw en agrifood. Nu en in de toekomst.

Files? Het Noorden geeft lucht

Ons land slibt dicht. Op wegen en op het spoor. Willen we een totaal infarct voorkomen?

Kijk naar het Noorden!

Onderwijs en arbeidsmarkt

Het aantal banen in Noord-Nederland groeit. Maar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn ook hier niet in evenwicht. Er blijven nog teveel mensen onnodig aan de kant staan. De regio heeft een aanpak ontwikkeld die werkt! 

Krimp biedt kansen

Een relatief klein land als Nederland hoort in balans te zijn. Momenteel blijft een aantal gebieden achter. Dat vraagt om actie. 

Lees meer

Toplocatie voor rijksdiensten

Nu de Randstad kraakt in haar voegen, is er een mooie kans voor een betere spreiding van rijksdiensten. In Noord-Nederland is voldoende hoog opgeleid personeel beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Ook zijn er ruime huisvestingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijvigheid.

Lees meer

Culturele parels

De culturele schijnwerpers zijn dit jaar gericht op Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Dit prachtige predicaat en de talloze evenementen die worden georganiseerd, hebben een geweldige uitstraling en een spin-off voor het hele Noorden.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall