Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 januari werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. Woensdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 28 januari 2020
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Het Noorden geeft energie

Als 'Energy Valley' loopt Noord-Nederland voorop in de transitie naar duurzame energievoorziening. Nut en noodzaak van de omschakeling op hernieuwbare energie worden in onze regio het meest gevoeld. Geen wonder dat overheden en bedrijfsleven sterk inzetten op duurzame energiebronnen en innovaties.

Energy Valley

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen vormen samen al jaren de Energy Valley. Het noorden is en blijft een koploperregio op het gebied van duurzame energie: qua aandeel hernieuwbare energie, aantal banen, maar ook qua innovaties en de implementatie hiervan en qua kennisinstituten. Bedrijfsleven, overheden en burgers zetten zich in om duurzame energie op te wekken en energie te besparen.

De fossiele gasvoorraad is eindig en de winning hiervan veroorzaakt aardbevingen in onze regio. Nut en noodzaak van de omslag van fossiele naar hernieuwbare energie worden hier het meest gevoeld. Er is breed draagvlak voor duurzame energieprojecten en een vorm van governance waarmee deze energietransitie tot stand kan komen. We ontwikkelen instrumenten, waaronder ook financiële arrangementen, om de energietransitie van onderop te stimuleren. We werken ook hard aan het bouwen van commitment en participatie vanuit de hele samenleving.

Kansen

Wij werken niet alleen aan een energie neutrale regio, maar ook aan de grootschalige productie van groene waterstof, opslagfaciliteiten van overschot aan hernieuwbare energie en levering van groene waterstof aan de rest van Nederland. Hiermee leveren we als regio een belangrijke bijdrage aan de nationale energietransitie en door landsgrensoverschrijdende projecten aan de Europese Energie-unie en zijn met recht de Energyport van Nederland (SVIR, 2011).

Download alle documenten

Wat hebben we nodig? 

 • Herbevestiging van de Energyport status in Nederlands beleid in de Nationale Omgevingsvisie. 

 • Inzet van cofinanciering voor een transitiefonds zodat maatschappelijk waardevolle, maar financieel onrendabele maatregelen versneld kunnen worden gerealiseerd. 

 • Toezegging van het Rijk om samen met onze partners te werken aan de ontwikkeling van de groene waterstofeconomie op gebied van productie, opslag en transport. 

 • Extra middelen om een sterkere verbinding te maken tussen markt, kennis, overheid en maatschappij. 

 • Een goed functionerende energie infrastructuur die passend is bij het tempo van de energietransitie. 

Kracht & Licht 
 • Wind op zee: ruimte voor nieuwe, concurrerende parken boven de Wadden. Aanlanding in de Eemshaven, omzetting in groene waterstof, groen stopcontact van Nederland. 

 • Zonne-energie: inzet op zonne-energie via grootschalige velden en op daken, ook als vestigingsplaatsfactor voor duurzame bedrijven. 

 • Energiestromen optimaal op elkaar afstemmen door energienetten al lokaal en regionaal slim te gebruiken. 

Hoge temperatuur warmte 
 • Vergroening, energiebesparing en -circulatie bij bedrijven en in de industrie zoals de energie-intensieve Chemport Europe. 

 • Inzet van groene waterstof als basis voor de nieuwe chemie. 

 • Inzet van ultradiepe geothermie als bron van hoge temperatuur. 

Lage temperatuur warmte 
 • Energieneutrale woningen: zowel nieuwbouw als verbouw, bijvoorbeeld in het kader van de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied, maar ook op het platteland in onze landbouwsector.  

 • Inzet van geothermie, thermische energie uit oppervlaktewater en andere hernieuwbare bronnen als duurzame warmte in de gebouwde omgeving. 

Mobiliteit: 
 • Vervoer, zowel openbaar als overige, wordt Zero Emissie via diverse technieken waaronder groen gas, groene waterstof en batterijen met elektrisch opladen.  

 • Energiebesparing door autonoom vervoer. 

Betrokken bestuurders

Gedeputeerde Tjisse stelpstra
Tjisse Stelpstra
Gedeputeerde Tjisse stelpstra
Tjisse Stelpstra
Gedeputeerde Provincie Drenthe

Gedeputeerde Nienke Homan
Nienke Homan
Gedeputeerde Nienke Homan
Nienke Homan
Gedeputeerde provincie Groningen

Wethouder Herwil van Gelder
Herwil van Gelder
Wethouder Herwil van Gelder
Herwil van Gelder
Wethouder gemeente Leeuwarden

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall