Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 januari werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. Woensdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 28 januari 2020
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Nog beter boeren in het Noorden

Nergens ter wereld is de grond zo vruchtbaar en is het klimaat zo geschikt voor boeren. Noord-Nederland is een topgebied voor landbouw en agrifood. Nu en in de toekomst. 

Onze landbouw en voedselproductie zijn van grote betekenis voor de nationale economie en de vitaliteit van het platteland: de inrichting van het landschap, de natuur en de kwaliteit van bodem, lucht en grondwater. Het Noorden wil de komende jaren, ondersteund met Europese gelden uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, inzetten op innovatie, ecologische verduurzaming en vergroening.  

Europese Unie 

De Europese Unie speelt een grote rol in het hedendaagse landbouwbeleid. De discussie over de vormgeving van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU na 2020 is begonnen. Mede als gevolg van de Brexit komt er druk te staan op de Europese begroting en daarmee ook op de omvang van het landbouwbeleid. Naast deze financiële uitdaging, vragen thema’s als verduurzaming, vergroening van de sector en klimaat aandacht. Het moderniseren van het GLB na 2020 is hiervoor noodzakelijk.  

Wat willen we bereiken? 

Het Noorden wil de GLB-POP-middelen in Noord-Nederland inzetten voor: 

  • Innovatie van de landbouw: op landbouwbedrijven en de agribusiness wordt op een innovatieve wijze gewerkt aan waardevermeerdering van groene grondstoffen.  

  • Vergroening en verduurzaming: Verdere vergroening en ecologische verduurzaming van de landbouw. 

  • Vitaal platteland: de sector levert een positieve bijdrage aan de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen op het platteland en de noordelijke natuur.  

Wat hebben we nodig? 

Deze uitdagingen vergen een integrale landsdelige aanpak met een nadrukkelijke rol van de regio in de uitvoering. En een regionale ontwikkelingsagenda, waar landbouw en vitaal platteland belangrijke onderdelen van zijn, met synergie tussen de verschillende Europese fondsen. 

Om onze Noord-Nederlandse doelen te bereiken, willen we 'Pijler 1' koppelen aan maatschappelijke biodiversiteitsdiensten, en budget verschuiven naar 'Pijler 2' om die te kunnen inzetten voor innovatie van de landbouw- en voedselketen en voor een breed plattelandsbeleid. In Noord-Nederland wordt via het spoor van de natuurinclusieve Landbouw een transitie ingezet naar een structurele verduurzaming van de landbouw. 

Dit doen we door in diverse gebieden maatregelen te testen en maatregelen die werken (positief effect op ecologie en economie) verder uit te rollen. Hiermee wordt Noord-Nederland proeftuin en koploper voor de transitie naar een duurzame en vitale landbouw.   

 

Betrokken bestuurders

Gedeputeerde Henk Staghouwer
Henk Staghouwer
Gedeputeerde Henk Staghouwer
Henk Staghouwer
Gedeputeerde provincie Groningen

Gedeputeerde Henk Jumelet
Henk Jumelet
Gedeputeerde Henk Jumelet
Henk Jumelet
Gedeputeerde provincie Drenthe

Foto gedeputeerde Johannes Kramer
Johannes Kramer
Foto gedeputeerde Johannes Kramer
Johannes Kramer
Gedeputeerde provincie Fryslân

Wethouder Robert Kleine
Robert Kleine
Wethouder Robert Kleine
Robert Kleine
Wethouder gemeente Emmen

Wethouder Herwil van Gelder
Herwil van Gelder
Wethouder Herwil van Gelder
Herwil van Gelder
Wethouder gemeente Leeuwarden

Wethouder Roeland van der Schaaf
Roeland van der Schaaf
Wethouder Roeland van der Schaaf
Roeland van der Schaaf
Wethouder gemeente Groningen

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall