Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 januari werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. Woensdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 28 januari 2020
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Onderwijs en arbeidsmarkt

Het aantal banen in Noord-Nederland groeit. Maar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn ook hier niet in evenwicht. Er blijven nog teveel mensen onnodig aan de kant staan. De regio heeft een aanpak ontwikkeld die werkt! 

In Groningen, Drenthe en Fryslân hebben overheid, ondernemers, onderwijs en innovatieve ondernemers de handen ineen geslagen om de werkeloosheid terug te dringen. Samen zetten zij in op arbeidsparticipatie en scholing. Het helpt om de ambities van het Kabinet waar te maken. 

Noordelijke aanpak 

Voor het goed functioneren van onze regionale economie is menselijk kapitaal de sleutel. Hoewel het aantal arbeidsplaatsen ook in Noord-Nederland toeneemt, profiteren nog niet alle Noordelingen evenveel van deze groei. Door een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod blijft een te groot deel van de beroepsbevolking aan de kant staan. 

Deze ontwikkeling wordt versterkt door de verdergaande robotisering en automatisering. In Groningen, Drenthe en Fryslân werken overheid, ondernemers, onderwijs en andere experts nauw samen aan een sterke economie met innovatieve ondernemers. Met hulp van onder andere sectorplannen heeft Noord-Nederland ervaring en werkbare structuren opgebouwd, zoals bijvoorbeeld F-top, Servicepunt Drenthe en de EDU robot voor alle basisscholen in Fryslân die in de regio de ambities van het kabinet kunnen helpen realiseren.  

Wat willen we bereiken? 

Noord-Nederland wil met alle partijen samen de arbeidsparticipatie vergroten en blijven inzetten op scholing om de werkeloosheid terug te dringen. Het gaat vooral om het efficiënter bij elkaar brengen van vraag en aanbod en het versterken van kennisoverdracht en organiserend vermogen. Tevens willen we de samenwerking van partijen op de arbeidsmarkt en grensoverschrijdend werken bevorderen en de regeldruk verminderen. 

Wat hebben we nodig? 

Als provincies en centrumgemeenten willen we actief betrokken worden bij het maken van afspraken over leven lang leren en de voorgestelde invoering van een individuele leerrekening als scholingsregeling. Aandacht voor de regionale context is hierin belangrijk. In de regio zelf moet de scholing plaatsvinden.  

  • Ruimte voor regionale maatregelen, niet zijnde scholing, die het mogelijk maken voor de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt passend werk te creëren. Bijvoorbeeld door het stimuleren van Social Enterprises of door uitkeringsgeld creatief in te kunnen zetten voor het creëren van nieuwe banen. 

  • In het kader van het Techniekpact Noord meewerken aan de goede besteding van de 100 miljoen euro per jaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo. Hiervoor gaan wij het bestuurlijk overleg in onze regio regisseren, zodat onderwijsinstellingen gezamenlijk tot een duurzaam bovenregionaal plan komen.  

  • Gesprekpartner zijn voor het Rijk om grensoverschrijdend werken en diplomaerkenning te bevorderen. 

  • Structurele financiering van de Grens Informatiepunten. Grensregio's zijn gedwongen om noodverbanden aan te leggen via Interreg financiering.  

 

Download alle documenten

Betrokken bestuurders

Gedeputeerde Cees Bijl
Cees Bijl
Gedeputeerde Cees Bijl
Cees Bijl
Gedeputeerde Provincie Drenthe

Wethouder Vlieg-Kempe
Harmke Vlieg-Kempe
Wethouder Vlieg-Kempe
Harmke Vlieg-Kempe
Wethouder gemeente Assen

Wethouder Roeland van der Schaaf
Roeland van der Schaaf
Wethouder Roeland van der Schaaf
Roeland van der Schaaf
Wethouder gemeente Groningen

Wethouder Friso Douwstra
Friso Douwstra
Wethouder Friso Douwstra
Friso Douwstra
Wethouder gemeente Leeuwarden

afbeelding Sander de Rouwe
Sander de Rouwe
afbeelding Sander de Rouwe
Sander de Rouwe
Gedeputeerde provincie Fryslân

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall