Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 januari werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. Woensdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 28 januari 2020
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Proeftuin voor innovatie

Complexe maatschappelijke vraagstukken? Het antwoord ligt vaak in het Noorden. Onze regio werkt eendrachtig aan toonaangevende mondiale thema’s. Wij weten het zeker: innovatie is de sleutel. 

Water, energie, voedsel en gezondheid. Als regio hebben we deze belangrijke opgaven vastgelegd in een gezamenlijke Noordelijke Innovatie Agenda. Sterke clusters van innovatieve bedrijven en toonaangevende kennisinstellingen zetten er samen de schouders onder.  

Wereldwijd zijn er grote opgaven rond fundamentele behoeften zoals water, energie, voedsel en gezondheid. Noord-Nederland loopt voorop in het streven naar transitie. 

Samen 

Wij willen van een lineaire naar een circulaire economie. Onze regio heeft sterke clusters van innovatieve bedrijven en toonaangevende kennisinstellingen. Samenwerken zit in ons DNA, de lijnen tussen bedrijven, overheid, universiteit en onderwijs zijn kort. We hebben de ruimte en de mentaliteit om samen te experimenteren in living labs en proeftuinen. 

Het Noorden heeft de maatschappelijke opgaven vastgelegd in een gezamenlijke Noordelijke Innovatie Agenda, die we uitvoeren in een gezamenlijk overlegplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.  

Wat willen we bereiken? 

Een sterke koppeling realiseren tussen de Noordelijke Innovatie Agenda en het landelijke en Europese beleid. Noord-Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan nationale en internationale maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van de BV Nederland. 

Onze thema's 

Water     

In Noord-Nederland ligt een stevige basis voor een volwaardig cluster op het gebied van watertechnologie. Rondom Wetsus is een unieke watertechnologiecampus ontstaan. De ambitie is om Nederland te ontwikkelen tot de Europese Watertechnologie Hub, met de WaterCampus Leeuwarden als fysiek kristallisatiepunt.  

Duurzame chemische industrie 

Het Noorden is uniek gepositioneerd om als geen ander een grote bijdrage te leveren aan een groene chemie in Emmen en de Eemsdelta onder de naam Chemport Europe. De regio produceert 15% van de Nederlandse basischemie en 60% van de polymeren. We hebben met de universiteit in Groningen in feite de vierde technische universiteit van Nederland tot onze beschikking. We hebben ruimte en voldoende landbouwareaal. Met onze inzet op duurzame energie productie én het via innovatie vergroenen van de chemie, leveren wij een substantiële bijdrage aan het behalen van de CO2-doelstellingen.  

Energietransitie 

Onze regio voorziet in een derde van de nationale energievoorziening. Op basis van een sterke kennisinfrastructuur, de Energy Academy Europe en Wetsus, geografische ligging, infrastructuur, inclusief pijpleidingen, en onze krachtige bedrijven en ICT-sector, werken we gezamenlijk aan blauwe energie. Redstack, de blauwe energiecentrale op de Afsluitdijk, is een nationaal icoon. We lopen voorop in de ontwikkelingen rond groene waterstof en slimme energiesystemen.   

Digitalisering 

We hebben als enige Europese regio een 5G-fieldlab, waarin alle telecomaanbieders samenwerken, onze wetenschappelijke kennis, big data, is van zeer hoog niveau en we hebben een sterke start up scene. Deze kracht zetten we in voor het slimmer en daarmee toekomstbestendig maken van onze maakindustrie. Het Noorden is de Region of Smart Factories.  

Voedselzekerheid 

De Noord-Nederlandse agro-industrie is al jaren gefocust op circulariteit en digitalisering biedt haar de kans om nog efficiënter te produceren, ketens te integreren, te exporteren en beter controleerbaar te maken. Dit mede dankzij de betrokkenheid van partners als Astron, een wereldspeler op het gebied van big data.  

Gezondheid 

Noord-Nederland geeft met haar unieke kennis op het gebied van Healthy Ageing vorm aan de transitie in de zorg: meer nadruk op preventie, meer gepersonaliseerde behandeling  en ruimte voor innovatieve zorgoplossingen. Met Europese steun koppelen we in proeftuinen op het gebied van ehealth en bewegen kennis aan het mkb waarmee we bedrijven faciliteren om nieuwe producten te ontwikkelen en versneld op de markt te krijgen.  

Noord-Nederland loopt voorop met onderzoek naar en toepassing van kennis rond preventie, door bevolkingsgroepen en risicogroepen actief te monitoren en big data te analyseren in het vermaarde project Lifelines. Met deze kracht, in combinatie met een sterke ICT-sector, medtech bedrijven en op samenwerking gerichte cultuur werken we aan grootschalige uitrol van een Persoonlijke Gezondheidsomgeving. 

Wat hebben we nodig? 

  • Betere toegankelijkheid van het vernieuwde nationale topsectorenbeleid voor ons mkb dat een belangrijke rol speelt bij de transitie- en innovatieopgaven.  

  • Regionaal geprogrammeerde en uitgevoerde Europese fondsen na 2020 die transitieopgaven ondersteunen.  

Betrokken bestuurders

Gedeputeerde Henk Brink
Henk Brink
Gedeputeerde Henk Brink
Henk Brink
Gedeputeerde Provincie Drenthe

afbeelding Sander de Rouwe
Sander de Rouwe
afbeelding Sander de Rouwe
Sander de Rouwe
Gedeputeerde provincie Fryslân

Wethouder Friso Douwstra
Friso Douwstra
Wethouder Friso Douwstra
Friso Douwstra
Wethouder gemeente Leeuwarden

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall