Ga naar de inhoud

Op dinsdag 28 januari werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 13.00 uur niet meer bereikbaar. Woensdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 28 januari 2020
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Thuis in Europa

Noord-Nederland voelt zich thuis in Europa. Wij hebben bewezen dat de regionale economie sprongen kan maken dankzij ondersteuning uit Europese fondsen. Het geld wordt hier goed besteed. 

 

Download de Positionpaper

  De structuur- en investeringsfondsen van de Europese Unie geven een flinke impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid in het Noorden. In de afgelopen programmaperiode, van 2007 tot en met 2013 heeft het Noorden €169,4 miljoen ontvangen uit het structuurfonds EFRO. Dat heeft geleid tot een totaal aan investeringen van ongeveer €705 miljoen. Iedere euro EFRO-subsidie maakt in Noord-Nederland dus 4,6 euro aan investeringen los. Maar liefst 6.000 ondernemingen, met name in het midden- en kleinbedrijf, investeerden vooral in innovatie en creëerden ca. 7.400 arbeidsplaatsen.  

  Wat willen we bereiken? 

  In de Joint Position van de gezamenlijke Nederlandse overheden over hervorming van de ESI-fondsen wordt ingezet op behoud van deze fondsen voor Nederland en de ook voor Noord-Nederland belangrijke thema's:  

  • Meer synergiemogelijkheden voor EU-middelen. 
  • Verbreding van de Regionale Innovatiestrategieën voor Slimme Specialisatie, RIS3. 
  • Vermindering administratieve lasten door invoering van de SISA-methodiek; single information, single audit op Europees niveau. 
  • Uitgangspunt innovatiesubsidies, H2020: excellentie en kwaliteit.  
  • Grensoverschrijdende samenwerking.  

  Daarnaast pleit Noord-Nederland voor het ombuigen van de RIS, Regionale Innovatiestrategie, naar ROS, Regionale Ontwikkelingsstrategie, gevoed door de Europese fondsen. Dit betekent dat naast EFRO ook POP, ESF en Interreg regionaal geprogrammeerd kunnen worden in lijn met de ROS, zodat in samenhang kan worden geïnvesteerd. Programmering en uitvoering op landsdelige schaal bieden de beste garantie op betrokkenheid en cofinanciering van regionale en lokale overheden en partners en is goedkoper in de uitvoering.  

  Wat hebben we nodig? 

  • Commitment van het Rijk voor het Joint position als formeel kabinetsstandpunt. 
  • Erkenning van het Rijk dat EU-fondsen een fundamentele pijler zijn onder de regionale economie. 
  • Onderhandelingsstrategie MFK gericht op verbeteren netto-betalerspositie door meer ‘regionaal geld’ uit de Europese pot te claimen. 
  • Tot principeafspraken komen met kabinet over bundeling van fondsen, regionale uitvoering en verdeling. 
  Download alle documenten

  Betrokken bestuurders

  Gedeputeerde Henk Brink
  Henk Brink
  Gedeputeerde Henk Brink
  Henk Brink
  Gedeputeerde Provincie Drenthe

  Gedeputeerde Henk Staghouwer
  Henk Staghouwer
  Gedeputeerde Henk Staghouwer
  Henk Staghouwer
  Gedeputeerde provincie Groningen

  afbeelding Sander de Rouwe
  Sander de Rouwe
  afbeelding Sander de Rouwe
  Sander de Rouwe
  Gedeputeerde provincie Fryslân

  Sterk Noord-Nederland: Klaar voor Europese verkiezingen 2019

  Jetta Klijnsma, voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, heeft tijdens de European Week of Regions and Cities in Brussel de aanpak van Noord-Nederland voor de Europese verkiezingen in mei 2019 overhandigd aan Europarlementariërs Lambert van Nistelrooij, Matthijs van Miltenburg en Esther de Lange.

  Voorzitter Jetta Klijnsma overhandigd Noord-Nederlandse inzet aan Europarlementariërs

  Noord-Nederland heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor een goede toegang tot de Europese structuur- en investeringsfondsen, grensoverschrijdende samenwerking, duurzame en slimme mobiliteit, het versterken van de positie van de regio in de energietransitie, het bevorderen van innovatie in de landbouw en het stimuleren van een circulaire economie. ‘Alleen door samen te werken kan Noord-Nederland inzetten op de transitie van lineaire economie naar circulaire economie en van traditionele industrie naar industrie 4.0. We werken tevens aan transitie in de zorg en transitie van traditionele landbouw naar duurzame landbouw. Sterk Noord-Nederland is transitie pur sang. Nergens wordt de noodzaak naar energietransitie zo gevoeld als in Noord-Nederland. En ik hoef u vast niet uit te leggen waarom’, aldus Jetta Klijnsma.

  Noord-Nederland heeft dan ook haar koers uitgezet voor na 2020 en wil werken aan een regionale ontwikkelingsstrategie. Het noorden ziet daarbij Europese fondsen als vliegwiel voor regionale ontwikkeling. Noord-Nederland is daar de afgelopen jaren succesvol in geweest. Iedere euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling maakte meer dan 4 euro aan investeringen los. Het maakt dat het noorden onder andere goed boert, met water werkt, circulair is, gezond ouder wil worden en energie geeft. Noord-Nederland wil zich hier blijvend sterk voor inzetten.

  De overhandiging vond plaats op 10 oktober tijdens de Top Dutch Experience in de Bibliotheek van Solvay in Brussel. Tijdens het netwerkevent werden noordelijke showcases gepresenteerd rondom de thema’s energie, circulaire economie en landbouw, aan de hand van aansprekende noordelijke voorbeelden.

  Lees hier de Noord-Nederlandse inzet

  Download alle documenten
  bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall