Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
U kunt parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Foto mensen samenwerken aan tafel

SNN als bestuurlijk platform

Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd. Een van de Commissarissen van de Koning is voorzitter van het SNN. 

Van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019 is de Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, mevrouw J. Klijnsma, voorzitter.

Het Dagelijks Bestuur van het SNN

Het Dagelijks Bestuur van het SNN bestaat uit de drie Commissarissen van de Koning (CdK's) en per provincie twee gedeputeerden. De provinciesecretarissen, de burgemeesters van de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden (NG4) en de directeur van het SNN zijn als adviseurs aan het Dagelijks Bestuur verbonden. 

Foto Noordelijke bestuurders op Prinsjesdag

Belangrijkste taken 

  • Het fungeren als strategisch overlegplatform
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor Rijk en Europese Unie
  • Het besluiten over programma's en projecten
  • Het bewaken van de voortgang van het Europees subsidieprogramma OP EFRO Noord-Nederland 2014 - 2020
Download all documents

Het Algemeen Bestuur van het SNN

Het Algemeen Bestuur vergadert gemiddeld twee à drie keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden binnenkort op de website van het SNN aangekondigd. Tot 1 juli 2019 vinden deze vergaderingen plaats in het provinciehuis van Drenthe. Het vaststellen van de begroting en het jaarverslag behoren tot de belangrijkste taken van het AB.

Foto Noord-Nederlandse bestuurder tijdens Event Den Haag

In het Algemeen Bestuur (AB) van het SNN zitten: 

  • negen leden namens Provinciale Staten (drie per provincie)
  • het voltallige Dagelijks Bestuur

Commissaris van de Koning in de provincie Drenthe is van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019 voorzitter van het Algemeen Bestuur. Tot 1 december was dat dhr. J.J. van Aartsen, vanaf 1 december 2017 is dat mw. J. Klijnsma. 

S. Buissink, griffier van de provincie Drenthe, is van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019 griffier van het Algemeen Bestuur. 

Download all documents

Bestuurscommissies

Er zijn twee Bestuurscommissies die het Dagelijks Bestuur adviseren:

Foto van het Worldcafé
  • Bestuurscommissie Economische Zaken
  • Bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Mobiliteit

Het voorzitterschap van de Bestuurscommissies berust bij een van de drie noordelijke provincies en rouleert in principe iedere twee jaar. 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall