Kabinet trekt 250 miljoen extra uit voor subsidieregeling Groningen. Lees hier het hele nieuwsbericht.

Geplaatst op 14 januari 2022

Heb je vragen over de subsidie Verduurzaming & Verbetering Groningen €10.000? Bekijk onze actuele en veelgestelde vragen.

Geplaatst op 14 januari 2022
 

SNN als bestuurlijk platform

Binnen het SNN wordt het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd. Een van de Commissarissen van de Koning is voorzitter van het SNN. Het voorzitterschap rouleert iedere twee jaar.  

Van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 is de Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer A.A.M. Brok, voorzitter. Daarna neemt provincie Groningen het voorzitterschap over. 

Het Dagelijks Bestuur van het SNN

Het Dagelijks Bestuur van het SNN bestaat uit de voorzitter SNN (CdK) en per provincie één gedeputeerde. De directeur van het SNN is secretaris van het Dagelijks Bestuur. 

Belangrijkste taken 

  • Het fungeren als strategisch overlegplatform
  • Het fungeren als aanspreekpunt voor Rijk en Europese Unie
  • Het besluiten over programma's en projecten
  • Het bewaken van de voortgang van het Europees subsidieprogramma OP EFRO Noord-Nederland 2014 - 2020

Het Algemeen Bestuur van het SNN

Het Algemeen Bestuur vergadert gemiddeld twee keer per jaar. Het vaststellen van de begroting en de jaarrekening behoren tot de belangrijkste taken van het AB.

In het Algemeen Bestuur (AB) van het SNN zitten 9 leden: 

* de leden van het Dagelijks Bestuur (voorzitter SNN en 3 gedeputeerden)

* de andere twee commissarissen van de Koning en per provincie nog 1 gedeputeerde. 

Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân is van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 voorzitter van het Algemeen Bestuur. Mevrouw Bouius-Riemersma, directeur van de provincie Fryslân, is van 1 juli 2019 tot 1 juli 2021 secretaris van het Algemeen Bestuur. 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall