Ga naar de inhoud
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Deskundigencommissie OP EFRO

Het OP EFRO 2014-2020 wordt gefaseerd opengesteld door middel van tenders en open inschrijvingen. Daarbij neemt de deskundigencommissie de inhoudelijke beoordeling van de ingediende subsidieaanvragen voor haar rekening. Zij adviseren de managementautoriteit over de toekenning van de subsidie. Dit doet zij op basis van de landelijk afgesproken selectiecriteria: mate van innovativiteit, marktpotentie van de business case en duurzaamheid. Het SNN toetst de aanvragen op basis van(subsidie)technische en beleidsmatige criteria.

De deskundigencommissie komt in 2020 op de volgende dagen bijeen:

 • Do 6 februari
 • Do 19 maart
 • Do 23 april
 • Do 4 juni
 • Do 2 juli
 • Do 27 augustus
 • Do 8 oktober
 • Do 26 november

 

Samenstelling Deskundigencommissie

TECHNISCH VOORZITTER:

 • Anne Jan Zwart (ECOstyle)


Deskundigen op het gebied van:
 

INNOVATIE:

 • Aard Groen (RUG)
 • Giske Warringa 
 • Jelle Dijkstra (NHL)
 • Jochen Mierau (Aletta Jacobs School of Public Health)

BUSINESS CASES:

 • Wessel Bruining (Teijin Aramid)
 • Ate van der Meer (Snakeware)
 • Monique Schoondorp (Algaecom)

DUURZAAMHEID:

 • Douwe Faber (Ekwadraat)
 • Diem Do (CodeGorilla)
 • Roelof de Vries (Schilders De Vries)
 • Elena Cavagnaro (Stenden Hogeschool)

KOOLSTOFARME ECONOMIE:

 • Andre Faaij (Energy Academy Europe)
 • Jan van Ee (Van Ee Technologie Evaluatie)

ARBEIDSMARKT:

 • Bas Doets (E&E Advies)
 • Anneke Haar (De Nieuwlande Groep)
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall