Programma's

Op deze pagina vind je meer informatie over de regionale innovatiestrategie (Research and Innovation Strategy of Smart Specialisation; RIS3) voor Noord-Nederland én over de subsidieprogramma's die op deze strategie zijn gebaseerd. De RIS3 beschrijft 4 grote ontwikkelingen – transities – die de basis zijn voor de innovatiestrategie in Noord-Nederland. Ook komt in de RIS3 naar voren welke doelen we in Noord-Nederland in de komende jaren gezamenlijk willen bereiken en welke specifieke kansen we de komende jaren willen benutten.

Deze kansen en transities zie je als mkb’er, groot bedrijf of kennisinstelling weer terugkomen in een aantal concrete, meerjarige subsidieprogramma's: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Just Transition Fund (JTF) en het nieuwe Europese programma voor plattelandsontwikkeling (het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; NSP-GLB). De Europese Commissie ondersteunt deze subsidieprogramma’s. Het SNN verzorgt – voor de drie noordelijke provincies – de uitvoering ervan, in de vorm van het verstrekken en behandelen van deze subsidies. 

Meer weten over de RIS3, de Europese programma’s en subsidies? Lees hieronder verder.