Samenwerkingsprojecten

Als organisatie wil het SNN zich op bepaalde (beleids)onderwerpen blijven ontwikkelen. Daarom doen we mee aan verschillende internationale projecten, zoals Interreg-projecten. In een Interreg-project gaan partijen uit verschillende landen met elkaar in gesprek over een bepaald (beleids)onderwerp en de uitdagingen die daarover spelen in iedere regio. Ook proberen de partijen elkaar verder te helpen. Op deze pagina over samenwerkingsprojecten lees je welke projecten dit zijn, wat deze projecten inhouden en welke partners hierbij nog meer betrokken zijn.

Interreg Europe: PASSPARTOOL

Innovatie hoeft niet altijd R&D-gedreven te zijn of om technologische ontwikkelingen te gaan. Bij het Interreg-project PASSPARTOOL wordt gekeken naar open innovatie en de monitoring daarvan. Klik op ‘Lees meer’ en kom erachter wat het doel is van dit project.

Interreg Europe: PASSPARTOOL

Het concurrentievermogen van het mkb hangt sterk samen met het vermogen van het mkb om te innoveren. Hierbij spelen niet alleen R&D-gedreven en technologische veranderingen een rol. Maar ook factoren die minder duidelijk aanwezig zijn en moeilijker te beoordelen zijn, zoals organisatorische veranderingen.

Nieuwe instrumenten en indicatoren

De projectpartners van PASSPARTOOL komen uit 7 regio’s in Europa en werken aan het ontwikkelen van nieuwe instrumenten en indicatoren. Hiermee kunnen ze niet-R&D-gedreven innovaties beter begrijpen én beoordelen. Doel is om beleidsmakers te kunnen helpen bij het ontwikkelen van efficiënt beleid voor open innovatieprocessen, met een focus op niet-R&D-gedreven en sociale innovaties.

Lees meer over dit project op de Interreg-website.

Afbeelding met Logo: Teksten Passpartool | Interreg Europe | Research & Innovation

Partnerschappen voor Regionale Innovatie (PRI)

Noord-Nederland is door Europa geselecteerd om mee te doen aan PRI: Partnerschappen voor Regionale Innovatie. Dit is een pilot vanuit Europa. In de pilot gaat Noord-Nederland instrumenten testen die te maken hebben met innovatie. Het initiatief sluit goed aan bij onze noordelijke regionale innovatiestrategie (RIS3). Klik op ‘Lees meer’ en kom erachter wat we gaan doen bij dit project.

Partnerschappen voor Regionale Innovatie (PRI)

De pilot wordt georganiseerd door de Joint Research Council (JRC) en het Comité van de Regio’s. Deze Europese organisaties hebben een ‘playbook’ gemaakt waarin verschillende tools staan beschreven. Deze tools gaan we het komende jaar testen, samen met andere regio’s. We trekken hierin op met partijen in Noord-Nederland. 

Leren en laten zien

De tools gaan over verschillende zaken waar regio’s tegenaan lopen op het gebied van innovatie. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met verschillende partijen, het betrekken van een burgers bij een innovatiestrategie of meer complexe zaken rondom innovatiebeleid.

We doen mee aan dit experiment, omdat we graag leren van andere regio’s. Ook laten we andere regio’s graag zien wat wij al doen in Noord-Nederland.

Lees meer over dit project op de Europese webpagina van PRI.

Interreg Europe: InnoHEIs

Verbinding tussen kennisinstellingen en het mkb is van groot belang voor innovatie. Bij het Interreg-project InnoHEIs wordt gekeken op welke manier de rol van kennisinstellingen, als belangrijke partner in de regionale innovatiestrategie (RIS3), verder verbeterd en versterkt kan worden. Klik op ‘Lees meer’ en kom erachter wat het doel is van dit project.

Interreg Europe: InnoHEIs

In de afgelopen jaren zijn stappen gezet om de interactie tussen kennisinstellingen, ondernemingen (waaronder mkb), de publieke sector en maatschappelijke organisaties te vergroten. Deze verbindingen zijn van groot belang en vragen om een goedwerkend innovatie-ecosysteem, zodat ideeën zo goed mogelijk omgezet kunnen worden in nieuwe economische activiteiten, waarmee we maatschappelijk voordeel behalen en duurzame werkgelegenheid scheppen.

Nieuwe regionale agenda’s en perspectieven

De projectpartners van InnoHEIs komen uit 7 regio’s in Europa en delen hun ervaringen en uitdagingen met elkaar. Met deze kennis en inzichten worden beleidsaanbevelingen ontwikkeld voor de uitdagingen en knelpunten van Noord-Nederland. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van gezamenlijke langetermijnperspectieven en overkoepelende strategische agenda’s vanuit het bredere regionale perspectief, met een duidelijke rol voor en commitment van de kennisinstellingen.

Lees meer over dit project op de Interreg-website