Wij ontwikkelen een systeem dat afvalwater via filters zuivert. De openingen van die filters zijn zo klein als poriën.
Ton Koekkoek, directeur AkaNova
Wij ontwikkelen een systeem dat afvalwater via filters zuivert. De openingen van die filters zijn zo klein als poriën.

AkaNova wil afvalwater hergebruiken, niet weggooien

Ton Koekkoek, directeur AkaNova
AkaNova wil afvalwater hergebruiken, niet weggooien

Innoveren heeft altijd zin. Haalt een idee de eindstreep niet? Misschien zet het je wel op een nieuw spoor. Dat ondervond ook Ton Koekkoek, directeur van AkaNova in Sneek. AkaNova heeft Valorisatie subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een sensor die de kwaliteit van het afvalwater in IBA's meet. Inmiddels is zijn IBA zeker slimmer geworden, maar wat Koekkoek voor ogen had is nog niet gelukt. “Daarvoor moet de sensortechnologie nog verder ontwikkeld worden.”

AkaNova produceert IBA’s, dat staat voor Individuele Behandelaar Afvalwater. Huishoudens in het buitengebied die niet op riolering zijn aangesloten hebben IBA’s. AkaNova wilde deze apparaten slimmer maken door een sensor te ontwikkelen die voortdurend de kwaliteit van het afvalwater meet, zodat er geen vervuild water meer op sloten wordt geloosd. Dat is nog niet gelukt, maar het heeft AkaNova wel een nieuw inzicht gegeven. Want waarom weggooien als je het ook kunt hergebruiken?

Afvalwater reinigen met filters

Om data voor de slimme IBA te verzamelen heeft AkaNova maandenlang de waterkwaliteit onder verschillende omstandigheden gemeten. “Dat heeft ons geleerd dat we met de juiste toepassing het afvalwater van douche, wc en wasmachine tot een heel acceptabel niveau kunnen reinigen. Zo goed zelfs dat het zonde is om weg te gooien”, zegt Ton Koekkoek. Daarom ontwikkelt AkaNova nu een systeem dat het afvalwater via filters zuivert. De openingen van die filters zijn zo klein als poriën. Hierdoor worden zelfs de kleinste micro-organismen opgevangen.

Koekkoek heeft nu een VIA-subsidie bij ons aangevraagd. Hiermee hoopt hij deze nanofiltratie zo ver te ontwikkelen dat het gezuiverde water hergebruikt kan worden om wassen mee te draaien en toiletten door te spoelen. “Met drinkwater kun je echt geen enkel risico lopen, dus daarvoor zie ik nog geen mogelijkheden. Maar dat we het water zover kunnen reinigen dat het niet meer weggegooid hoeft te worden, daarvan ben ik zeker.”

Een nieuwe markt aanboren

AkaNova test deze methode in Almere. “Daar zijn 40 duurzame woningen gebouwd door zeer milieubewuste mensen, die ook verantwoordelijk willen worden voor hun eigen watervoorziening. Als we het water zover weten te zuiveren dat het weer voldoet als huishoudwater, dan gaat er een hele nieuwe markt open. Denk maar aan bewoners van buitengebieden en woonschepenhavens, die hoeven dan aanzienlijk minder te lozen op het oppervlaktewater. Dit is ook voor landen als Frankrijk en Duitsland een zeer interessante ontwikkeling.”

Leuke bijvangst

Rouwig is Koekkoek er niet om dat zijn idee voor een slimme IBA het nog niet heeft gehaald. “Het is nog niet gelukt om een sensor te ontwikkelen die de kwaliteit van het water vaststelt. Maar we hebben geleerd dat we met behulp van radar wel efficiënter kunnen bijsturen, waardoor er al aanzienlijk minder vaak vervuild water wordt geloosd. En dat heeft ons ook nog een leuke bijvangst opgeleverd”, zegt Ton Koekkoek wijzend naar een klein blauw voorwerp op tafel.

Belangstelling uit het buitenland

De NIQO niveausensor is rond en zo’n 5 bij 5 cm. Onderin zit een radarchip die verbonden is aan elektronica. Bovenin zitten kabelaansluitingen waarmee verbinding wordt gelegd met een besturingskastje dat de data verstuurd. “Dit is een prototype van een sensor die de stand van vloeistoffen meet. NIQO vertelt je bijvoorbeeld of vissen in vijvers nog voldoende water hebben als het droog en warm is. Maar we hebben ook interesse van een boer met een mestsilo. Die kan ermee zien hoeveel mest er nog bij kan en zelfs vanuit Marokko is belangstelling. Ik ging met dit prototype naar de beurs Aquatech. Aan het eind van de dag had ik er al zes verkocht. Nog niet eens in productie hè. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is een leuke en misschien ook wel lucratieve bijvangst”, lacht Ton Koekkoek.

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall