Bezwaar- en klachtenprocedure

Foto van vrouw achter computer

Heb je een klacht? Wij horen dit graag

Alleen dan kunnen we jouw klacht verhelpen en ervan leren. Je kunt jouw klacht schriftelijk of per email indienen. Richt je klacht aan de directeur van het SNN of aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het SNN.

Het is belangrijk om in ieder geval de volgende zaken op te nemen in de klacht:
a. naam, adres en telefoonnummer
b. de datum
c. een duidelijke omschrijving van de klacht

Stuur je klacht per e-mail naar juridischezaken@snn.nl. Liever per post? Gebruik dan onderstaand adres:

SNN – Juridische Zaken
Ter attentie van Marjan Dol (directeur SNN) of Jetta Klijnsma (voorzitter Dagelijks Bestuur)
Postbus 779
9700 AT Groningen

Een informele oplossing

Wanneer er een klacht bij ons binnenkomt, wordt deze geregistreerd. Binnen een week ontvang je een ontvangstbevestiging. Ook gaat er een afschrift van de klacht naar de medewerker over wie de klacht gaat. Binnen twee weken na de ontvangstbevestiging kijken we of we samen een oplossing kunnen vinden voor het probleem. Wanneer dat lukt, dan bevestigen we deze oplossing via een brief. De klacht is daarmee verholpen. Als we niet samen tot een oplossing komen, nodigen we je uit voor een hoorzitting.

Heb je een klacht ingediend over de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG)? Dan kan het langer duren voordat je een inhoudelijke reactie van ons ontvangt. Dit komt door het grote aantal aanvragers voor deze subsidie. 

Een hoorzitting

Als een informele oplossing niet mogelijk is, zal er een hoorzitting plaatsvinden. Tijdens de hoorzitting kan je jouw klacht toelichten en kunnen er vanuit het SNN vragen gesteld worden om de situatie te verduidelijken. Ook kunnen andere belanghebbenden hun mening over de zaak geven. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. 

Na de hoorzitting wordt door de directeur of het Dagelijks Bestuur van het SNN, zo mogelijk binnen zes weken na ontvangst van de klacht, een besluit genomen. Dit besluit wordt samen met het verslag van de hoorzitting naar je toegezonden. Een afschrift van de stukken gaat naar de medewerker op wie de klacht van toepassing is. Ook ontvangen de andere belanghebbenden die bij de hoorzitting aanwezig waren een afschrift van de stukken. 

Ben je niet tevreden met het besluit? Richt je tot de Nationale Ombudsman

Je kunt je pas tot de Nationale Ombudsman richten nadat je de gehele klachtenprocedure bij het SNN hebt doorlopen. Je bereikt de Nationale Ombudsman via 0800-3355555.

Klachtenregistratie

Alle klachten die worden ingediend, worden geregistreerd. Aan het eind van het jaar stelt de directeur van het SNN hier een overzicht van op. Dit overzicht bevat in ieder geval het aantal klachten, de inhoud van deze klachten en de wijze van afhandeling. In het jaarverslag van het SNN besteden we in een apart hoofdstuk aandacht aan de klachtenafhandeling. 

Bezwaren

Meer informatie over het indienen van een bezwaar vind je in onze bezwarenprocedure. Voor bezwaren over EBG-regelingen is er de EBG-bezwarenprocedure. Beide bezwaarprocedures kun je hieronder downloaden.