TRL-niveaus uitgelegd

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Je bent bezig jouw innovatieve idee om te zetten naar een concreet product of dienst. Je bent op zoek gegaan naar financiering en bent bij het SNN uitgekomen voor het aanvragen van een subsidie. Je leest de informatie over de subsidie en je ziet in de voorwaarden opeens staan: "Het project bevindt zich op TRL-niveau 4, 5 of 6." Wat betekent dit en op welk niveau zit jouw innovatie? We leggen het je hier uit.

TRL's, ofwel Technology Readiness Levels zijn ooit door de NASA bedacht om aan te geven in welke fase de ontwikkeling van een nieuwe technologie zit. Voor veel Europese en nationale subsidies wordt dit model gebruikt om te duiden voor welke fase van een innovatietraject een subsidie bedoeld is. 

9 Levels, 4 fasen?

We onderscheiden 9 Technology Readiness Levels. Hoe hoger het level, hoe dichter je bij het op de markt brengen van jouw innovatie zit. De 9 levels zijn weer gegroepeerd in vier overkoepelende fasen, namelijk:

  • De Discovery fase (TRL 1,2 & 3)

  • De Development fase (TRL 4,5 en 6)

  • De Demonstration fase (TRL 7 & 8)

  • De Deployment fase (TRL 9)

 

Level 1: Fundamenteel onderzoek
Je doet onderzoek naar het innovatieve idee en de basisprincipes van de innovatie. Je bent hierbij bezig met fundamenteel onderzoek en deskresearch.

Level 2: Toegepast onderzoek
Je hebt de basisprincipes onderzocht en gaat nu bezig met de formulering van het technologisch concept en de praktische toepassingen. In deze fase ben je vooral bezig met experimenteel en/of analytisch onderzoek.

Level 3: Proof of concept
Je onderzoekt de toepasbaarheid van het concept op experimentele basis (experimenteel proof of concept). Je toetst en valideert hypotheses over verschillende componenten van het concept.

Level 4: Implementatie en test prototype
Je gaat de Proof-of-concept van jouw innovatie op labschaal testen. Het design, de ontwikkeling en het testen van technologische componenten vinden plaats in een labomgeving. Je integreert technische basiscomponenten met elkaar om de werking te garanderen. Een prototype dat je in deze fase ontwikkelt, kost relatief weinig geld en tijd om te ontwikkelen en is daarmee nog ver verwijderd van een definitief product, proces of dienst.

Level 5: Validatie prototype
Je onderzoekt de werking van het technologisch concept in een relevante omgeving. Dit is de eerste stap in de demonstratie van de technologie. Een prototype dat je in deze fase ontwikkelt, kost relatief veel tijd en geld en is niet ver verwijderd van het uiteindelijke product of systeem.

Level 6: Demonstratie prototype in testomgeving
Je gaat het concept uitgebreid testen en demonstreren in een relevante testomgeving, Deze testomgeving lijkt op een operationele omgeving, bijvoorbeeld in een pilot plant. Het testen vindt plaats na de technische validatie in een relevante (pilot) omgeving. Het concept geeft inzicht in de werking van alle componenten tezamen.

Het testen kan je bijvoorbeeld doen in een proeftuin. In Noord-Nederland zijn er verschillende proeftuinen, gericht op verschillende thema's. Bekijk hier een overzicht van de proeftuinen in Noord-Nederland.

Level 7: Demonstratie prototype in operationele omgeving
Je gaat het concept testen en demonstreren in een gebruikersomgeving om werking in een operationele omgeving te bewijzen. De demonstratie van het concept in een praktijkomgeving levert je nieuwe inzichten op voor de definitieve markttoepassing van jouw innovatie.

Level 8: Product/ dienst is compleet en operationeel
In deze fase krijgt jouw innovatie zijn definitieve vorm. Je hebt de technologische werking getest en het is bewezen dat het voldoet aan gestelde verwachtingen, kwalificaties en normen (certificering). Daarnaast bepaal je de financiële kaders voor (massa)productie en lancering.

Level 9: Marktintroductie product/dienst/procedé
Jouw innovatie is technisch en commercieel gereed; productierijp en klaar voor lancering in de gewenste marktomgeving. Nu het totale ontwikkelingsproces is afgerond is de volgende stap het commercieel wegzetten van een product bij de gewenste doelgroep in de juiste markt.

Benieuwd of er subsidie is voor jouw innovatie?

Bekijk onze subsidies