Leader Drenthe van start

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Drenthe? Of aan allebei? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project. Vanaf 10 november 2023 is deze subsidie beschikbaar voor het landelijk gebied van heel Drenthe.

LEADER Drenthe is de tweede subsidie in Noord-Nederland uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het GLB 23-27, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies en gemeenten, richt zich op de landbouwsector met als doel de landbouw te moderniseren, duurzamer te maken en tegelijkertijd de voedselzekerheid te beschermen. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).  

LEADER Drenthe

De leefbaarheid en de economie op het platteland versterken en verder ontwikkelen. Dat is het doel van de LEADER Drenthe. Je kunt dan ook subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op minimaal één van de volgende thema’s: 

  • Toekomstgerichte economie
  • Samen leven en wonen
  • Versterken biodiversiteit en landschapskwaliteit
  • Klimaatadaptatie en duurzaamheid

Per project kun je tussen de € 50.000 en €125.000 subsidie aanvragen. 

Dien uiterlijk 21 december je aanvraag in 

LEADER Drenthe wordt uitgevoerd in rondes. Tijdens deze rondes kunnen aanvragen worden ingediend en worden ze in behandeling genomen. Deze rondes hebben elk een eigen deadline. Tussen de rondes door kun je gewoon een aanvraag indienen. Je aanvraag wordt dan automatisch behandeld in de eerstvolgende ronde. Vanaf 10 november kun je jouw aanvraag indienen voor de eerste ronde. Hiervoor heb je tot uiterlijk 21 december de tijd. Voor deze subsidieronde is € 955.000 beschikbaar. 

Wil je meer weten? 

Of wil je de subsidie aanvragen. Kijk dan op de subsidiepagina LEADER Drenthe.