LEADER Drenthe

Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen mogelijk t/m 21 december 2023

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Samenvatting

 • Maximaal bedrag
  € 50.000 - € 125.000
 • Resterend budget
  € 955.000
 • Besluit op aanvraag
  22 weken
 • Aanvragen mogelijk vanaf
  10 november 2023
 • Aanvragen mogelijk t/m
  21 december 2023
 • Subsidiepercentage
  50%

GLB 23-27

Vanaf 2023 start het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) is de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB. Het GLB 23-27 is de opvolger van het POP3 programma. De ambitie van het GLB 23-27 is om een landbouw te stimuleren die economie, boer en...

Meer informatie

Subsidie kan worden aangevraagd voor initiatieven in de regio's Oost-Drenthe en West-Drenthe die zich richten op een of meerdere van de volgende thema's: 

 • Toekomstgerichte economie

 • Samen leven en wonen

 • Versterken biodiversiteit en landschapskwaliteit

 • Klimaatadaptatie en duurzaamheid

De doelen en resultaten zijn beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategie (de LOS) van Oost-Drenthe en de LOS van West-Drenthe. Leader is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Meer informatie over het GLB programma is te vinden op de website GLB. 

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is bedoeld voor rechtspersonen, natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van deze partijen. In de praktijk betekent dit dat er ruimte is voor heel diverse aanvragen en een brede doelgroep. 

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Loonkosten inclusief overheadkosten 

 • Kosten van eigen arbeid

 • Bijdrage voor uren van vrijwilligers

 • Kosten derden

 • Kosten voor de aankoop van onroerend goed zijn subsidiabel tot maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten

Wat zijn de voorwaarden?

 • De uitvoering van het project vindt plaats in het landelijk gebied van Drenthe behalve de stedelijke kernen van Assen, Hoogeveen, Meppel en Emmen. De provincie Drenthe is binnen deze openstelling opgedeeld in de regio's Oost- en West- Drenthe

 • De subsidieaanvraag van het project ligt tussen de € 50.000 en € 125.000. Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de kosten die voor deze subsidie in aanmerking komen 

 • Het project moet binnen twee jaar na de datum van de subsidieverlening zijn uitgevoerd 

 • Er kan maximaal 1 deelbetaling per kalenderjaar worden verstrekt 

 • De benodigde vergunningen voor het project moeten binnen drie maanden na de datum van de subsidieverlening zijn aangeleverd bij SNN 

De subsidie verloopt in rondes

LEADER provincie Drenthe wordt uitgevoerd in rondes. Tijdens deze ronde kunnen aanvragen worden ingediend en worden ze in behandeling genomen. Deze ronde heeft als deadline donderdag 21 december 2023. 

Project vooraf bespreken

Heb je een idee voor een project of wil je overleggen of jouw project past binnen de voorwaarden van Leader Oost-Drenthe of West-Drenthe, neem dan eerst contact op met het Leader programmateam. Contact opnemen kan met:

 • Henk van der Horst (LEADER-coördinator West): 06-53727651
 • Marije Kattenwinkel (LEADER-coördinator Oost): 0592-36 5018
 • Linda Hoeksema (LEADER-secretaris): 0592-36 51 07
 • Ina Warmelts (projectadviseur toekomstgerichte economie en duurzaamheid)

Algemeen telefoonnummer:  0592-36 55 55
E-mail: leaderoost@drenthe.nl en leaderwest@drenthe.nl

Meer informatie over Leader Drenthe is vinden op de website Leader Drenthe

Voor overleg kun je ook contact opnemen met het team GLB van SNN. Telefoonnummer is 050-5224998

Jouw aanvraag indienen?

Lees hier wat je nodig hebt

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen mogelijk t/m 24 februari 2024

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie: Drenthe, Groningen
Status: Aanvragen mogelijk t/m 29 maart 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie energiebesparing Drents MKB

Open
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ontvang maximaal € 30.000 subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Open
Locatie: Drenthe, Groningen
Status: Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2024

Ben jij zakelijk woningeigenaar met erkende bevingsschade? Vraag deze subsidie van maximaal € 4.000 aan voor verduurzaming van je woning.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000 (Zakelijk)

Open
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Ben jij zakelijk eigenaar van een woning of gebouw die onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) valt? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning of gebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000 (Zakelijk)

Open
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Valt jouw zakelijk pand onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw pand volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je pand en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 (Zakelijk)

Open
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

blok A op norm (zakelijk)

Open
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen mogelijk t/m 15 november 2026

Heb jij als zakelijke woningeigenaar van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een brief ontvangen dat je woning binnen Blok A valt? Vraag deze subsidie aan.

Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen (Zakelijk)

Open
Locatie: Groningen
Status: Aanvragen mogelijk t/m 1 augustus 2024

Heb jij als zakelijke woningeigenaar een versterkingsadvies waaruit blijkt dat jouw woning binnen Batch 1588 valt? Vraag Batch 1588 aan.

Asbestdakenregeling Drenthe (zakelijk)

Open
Locatie: Drenthe
Status: Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw, of Vereniging van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân

Gesloten
Locatie: Friesland
Status: Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Friesland en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je...