LEADER Fryslân

Locatie:
Friesland
Maximaal bedrag € 50.000 - € 124.999
Resterend budget € 396.987
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Leader Fryslân GLB 23-27

 • 11 april om 17:00 uur 
 • 17 oktober om 17:00 uur

De laatste ronde sluit op 17 oktober 2027 om 17:00 uur

Vraag subsidie aan voor initiatieven in de provincie Fryslân die zich richten op een of meerdere van de volgende thema's: 

 • Toekomstgerichte economie 

 • Samen leven en wonen

 • Versterken biodiversiteit en landschapskwaliteit

 • Klimaatadaptatie en duurzaamheid

De doelen en resultaten zijn beschreven in de Lokale Ontwikkelingsstrategieën (de LOS) van Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân.  

LEADER is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Meer informatie over het GLB programma vind je op de programmapagina GLB 23-27.   

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is bedoeld voor rechtspersonen, natuurlijke personen en samenwerkingsverbanden van deze partijen. In de praktijk betekent dit dat er ruimte is voor heel diverse aanvragen en een brede doelgroep. 

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Loonkosten inclusief overheadkosten 

 • Kosten voor eigen arbeid

 • Bijdrage voor uren van vrijwilligers

 • Kosten derden

Wat zijn de voorwaarden?

 • De subsidieaanvraag van het project ligt tussen de € 50.000 en € 124.999. Het subsidiebedrag is maximaal 50% van de kosten die voor deze subsidie in aanmerking komen 

 • Het project moet binnen twee jaar na de datum van de subsidieverlening zijn uitgevoerd 

 • De uitvoering van het project vindt plaats in het landelijk gebied van de regio's Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân 

De subsidie verloopt in rondes

LEADER Fryslân wordt uitgevoerd in twee rondes per kalenderjaar. Jaarlijks sluiten de rondes op 11 april en 17 oktober om 17:00 uur. De eerste ronde opent op maandag 5 februari 2024 om 9:00 uur en sluit op donderdag 11 april 2024 om 17:00 uur. Tijdens de gehele openstellingsperiode kun je een aanvraag indienen. Deze worden in de eerstvolgende ronde in behandeling genomen. Per ronde is er per regio een budget beschikbaar van € 396.987.

Regio's Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân en LEADER-gebied

 • Noordwest-Fryslân: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden 

 • Zuidoost-Fryslân: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Smallingerland 

 • Zuidwest-Fryslân: het gebied geografisch gelegen binnen de gemeentegrenzen van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân 

Let op! LEADER richt zich op de ontwikkeling van het platteland. Stedelijke gebieden met inwonersaantallen van meer dan 30.000 inwoners zijn daarom geen LEADER-gebied. Voorbeelden hiervan zijn Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. 

Project vooraf bespreken

Heb je een idee voor een project of wil je overleggen of jouw project past binnen de voorwaarden van LEADER Fryslân neem dan eerst contact op met het LEADER programmateam van Streekwurk. Contact opnemen kan met:

 • Noordwest-Fryslân: Lia van Dijk, telefoonnummer 0517-380733
 • Zuidwest-Fryslân: Wim van Gorkum, telefoonnummer 058-2925964
 • Zuidoost-Fryslân: Siebrig Koopmans, telefoonnummer 058-2925200

Meer informatie over LEADER Fryslân is vinden op de website LEADER Fryslân en op de website van Streekwurk.

Voor overleg kan je ook contact opnemen met het team GLB van SNN. Telefoonnummer is 050-5224998.

Jouw aanvraag indienen?

Lees hier wat je nodig hebt

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Friese landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Drentse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

MIT R&D Samenwerking 2024

Binnenkort open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk vanaf 11 juni 2024

Vraag samen met andere mkb’ers 35% subsidie aan voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject voor een product, dienst of proces.

Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water - Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 juli 2024

Ben jij een organisatie of particulier (geen landbouwer) en gevestigd in de provincie Fryslân? En wil jij een niet-productieve investering doen die bijdraagt aan het herstel en inrichten van het landelijk gebied? Vraag dan subsidie aan voor Niet-productieve investeringen in landschap, biodiversiteit...

Subsidie Energiearmoede (JTF)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie Energiearmoede richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen in de gemeenten Emmen, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt, Midden-Groningen en Eemsdelta. Het gaat daarbij om investeringen in het verbeteren van de energieprestatie van woningen van...

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie energiebesparing Drents MKB

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang maximaal € 30.000 subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar met erkende bevingsschade? Vraag deze subsidie van maximaal € 4.000 aan voor verduurzaming van je woning.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Ben jij zakelijk eigenaar van een woning of gebouw die onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) valt? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning of gebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Valt jouw zakelijk pand onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw pand volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je pand en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

blok A op norm (zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 november 2026

Heb jij als zakelijke woningeigenaar van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een brief ontvangen dat je woning binnen Blok A valt? Vraag deze subsidie aan.

Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 augustus 2024

Heb jij als zakelijke woningeigenaar een versterkingsadvies waaruit blijkt dat jouw woning binnen Batch 1588 valt? Vraag Batch 1588 aan.

Asbestdakenregeling Drenthe (zakelijk)

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw, of Vereniging van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 2020

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Friesland en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je...