Productieve investeringen landbouw Fryslân

Locatie:
Friesland
Maximaal bedrag € 40.000 - € 125.000
Resterend budget € 0,00
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor investeringen in het verduurzamen van landbouwbedrijven in Fryslân.

Prod invest lndbw Fr
Mijn dossier

Deze openstelling is gesloten

Vraag subsidie aan voor het verduurzamen van jouw landbouwbedrijf. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van moderne installaties en machines. Met deze investeringen lever je een bijdrage aan de milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast maak je efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit. Je kunt deze subsidie ook aanvragen voor investeringen die bijdragen aan het dierenwelzijn.

Productieve investeringen landbouw Fryslân is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Meer informatie over het GLB programma vind je op de webpagina GLB. 

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is bedoeld voor (jonge) landbouwers.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Kosten voor koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties

Wil je weten welke machines en installaties dit zijn? In het openstellingsbesluit is een inventarislijst opgenomen waarin alle machines en installaties zijn opgenomen die voor deze subsidie in aanmerking komen. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent een landbouwer of een jonge landbouwer (jonger dan 40 jaar). Een samenwerkingsverband tussen landbouwers of een samenwerkingsverband tussen jonge landbouwers komen ook in aanmerking voor deze subsidie

 • De productieve investeringen worden geplaatst of gebruikt in de provincie Fryslân

 • De hoogte van de subsidie is minimaal € 40.000 en maximaal € 125.000 per aanvraag 

 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale kosten voor landbouwers 

 • De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 55% van de totale kosten voor jonge landbouwers 

 • De kosten die voor subsidie in aanmerking komen worden vastgesteld op basis van een factuur of een vergelijkbaar document   

 • Je levert een projectplan aan volgens het format van het SNN. Ook voeg je hierbij een sluitend financieringsplan van de kosten van het project toe 

 • Als je voor je investering een vergunning nodig hebt, moet je een document aanleveren waaruit blijkt dat de vergunningsprocedure is gestart 

 • Landbouwers met een biologische bedrijfsvoering krijgen een extra punt toegekend 

Subsidievorm: Tender

De beoordeling vindt plaats volgens een tendermethode. Bij deze subsidievorm worden de aanvragen ná de sluitingsdatum beoordeeld. Dan worden alle volledige aanvragen gerangschikt, op basis van beoordelingscriteria. De projecten met het hoogste aantal punten komen als eerste in aanmerking voor de subsidie. Projecten komen in aanmerking voor subsidie zolang het budgetplafond niet overschreden is. Als het subsidiebudget wordt overschreden met aanvragen die zijn gerangschikt met hetzelfde aantal punten worden deze projecten geloot door een notaris. De beoordeling van de punten is toegelicht in artikel 10 van het openstellingsbesluit.   

Let op! Twee wijzigingen voor de subsidie Productieve Investeringen Landbouw Fryslân (windturbines en mestverwerkingsinstallaties)

Op 30 januari 2024 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân besloten om twee wijzigingen door te voeren voor de subsidie Productieve Investeringen Landbouw Fryslân. Hierdoor kunnen meer (jonge) landbouwers in Fryslân de subsidie aanvragen. Het gaat om de volgende twee wijzigingen: 

 • Wijziging in de categorie ‘Energie en klimaat’ (17 punten) – Duurzame energie en warmtewinning

Door de wijziging kun je nu subsidie aanvragen voor windturbines met een ashoogte van 15 meter of lager 

 •  Wijziging binnen de categorie ‘Veehouderij’ (16 punten) – Mestverwerkings-systemen

Twee toevoegingen aan de lijst met machines/installaties die in aanmerking komen voor de subsidie. De twee toevoegingen zijn: 

 • Monomestvergisters met een maximale omvang van 25.000m3 mest  
 • Alle mestverwerkingsinstallaties voor de verdere verwerking van de vergiste mest tot een hoogwaardige meststof. Denk hierbij aan compost, korrels, vloeibare stikstofhoudende kunstmeststoffen. Deze installatie kan ook in combinatie met een monomestvergistingsinstallatie 

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Friese landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Drentse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

MIT R&D Samenwerking 2024

Open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 september 2024

Vraag samen met andere mkb’ers 35% subsidie aan voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject voor een product, dienst of proces.

Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water - Fryslân

Sluit binnenkort
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 juli 2024

Ben jij een organisatie of particulier (geen landbouwer) en gevestigd in de provincie Fryslân? En wil jij een niet-productieve investering doen die bijdraagt aan het herstel en inrichten van het landelijk gebied? Vraag dan subsidie aan voor Niet-productieve investeringen in landschap, biodiversiteit...

Niet-productieve investeringen water - Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 13 september 2024

Ben jij een rechtspersoon of particulier (geen landbouwer) gevestigd in Drenthe? Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen die bijdragen aan de realisatie van de Kader Richtlijn Water (KRW)- en klimaatdoelen. Door realisatie van deze doelen wordt de waterkwaliteit verbeterd en ontstaan...

Niet-productieve investeringen water - Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 13 september 2024

Ben jij een rechtspersoon of particulier (geen landbouwer) gevestigd in Groningen? Ontvang subsidie voor niet-productieve investeringen die bijdragen aan de realisatie van de Kaderrichtlijn Water-en klimaatdoelen van de provincie Groningen

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Energiearmoede (JTF)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie Energiearmoede richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen in de gemeenten Emmen, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt, Midden-Groningen en Eemsdelta. Het gaat daarbij om investeringen in het verbeteren van de energieprestatie van woningen van...

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2023

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij mkb'er? En werk jij samen met andere mkb'ers aan innovatieve oplossingen? Vraag deze subsidie aan voor het onderzoek en de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat.

Subsidie energiebesparing Drents MKB

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang maximaal € 30.000 subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij zakelijke eigenaar of huurder van een woning of een gebouw met een woon- of logiesfunctie, een ondernemer of een maatschappelijke organisatie in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Ben jij zakelijk eigenaar van een woning of gebouw die onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) valt? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning of gebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Valt jouw zakelijk pand onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw pand volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je pand en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

blok A op norm (zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 november 2026

Heb jij als zakelijke woningeigenaar van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een brief ontvangen dat je woning binnen Blok A valt? Vraag deze subsidie aan.

Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen (Zakelijk)

Sluit binnenkort
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 augustus 2024

Heb jij als zakelijke woningeigenaar een versterkingsadvies waaruit blijkt dat jouw woning binnen Batch 1588 valt? Vraag Batch 1588 aan.

Asbestdakenregeling Drenthe (zakelijk)

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw, of Vereniging van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 2020

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Friesland en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je...