Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Locatie:
Drenthe, Groningen
Maximaal bedrag € 4.000,-
Resterend budget € 76.300.000,-
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar met erkende bevingsschade? Vraag deze subsidie van maximaal € 4.000 aan voor verduurzaming van je woning.

Bouwvakker met verwarmingsmateriaal

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de aanvullende vaste vergoeding tot € 10.000 van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)?Neem dan contact op met het IMG via 0800 4444 111.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 februari 2025. Zo hebben de inwoners van Groningen nog langer de tijd om de subsidie aan te vragen. Voor de verlenging tot 1 februari 2025 is € 40.000.000 extra budget vrijgemaakt voor de inwoners die recht hebben op de subsidie. 

Ben jij een zakelijke woningeigenaar in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? En heb jij een schaderapport of schadevergoeding van € 1.000 of hoger ontvangen van het IMG? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken.  

Voor wie is deze subsidie?

Zakelijke woningeigenaren die erkende aardbevingsschade hebben aan de woning. Je komt in aanmerking voor Waardevermeerdering Zakelijk wanneer je eigenaar bent van een woning, maar deze niet zelf bewoont. Let op! Alleen woonbestemmingen als gebruiksdoel komen in aanmerking.

Ben je particulier woningeigenaar? Je kunt deze subsidie ook als particulier aanvragen. Ga voor meer informatie naar de subsidiepagina: Subsidie Waardevermeerdering.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Dak-, vloer- of gevelisolatie

 • Muurisolatie

 • HR++(+) glas

 • Kozijn vereist voor HR++(+) glas

 • Isolerend glas voor een monument

 • Kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument

 • Combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig

 • (Micro) HRe ketel

 • HR luchtverwarming

 • Zonnepanelen en zonnecollectoren

 • Zonneboiler

 • Pelletkachel

 • Warmtepomp

 • Infraroodpanelen

 • Warmte-koudeopslag

 • Technieken voor warmteterugwinning

 • Lage temperatuurverwarming

 • Energiezuinige vloerverwarmingspomp

 • Apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in het energieverbruik. Let op: Alleen thermostaten met een klokthermostaat (met als enige doel het aflezen en instellen van temperatuur) vallen onder de regeling. 

 • Technieken voor de opwekking van windenergie

Wat zijn de voorwaarden?

 • Schadeadres moet een woonbestemming als gebruiksdoel zijn

 • Je hebt niet eerder (als huidige eigenaar) subsidie ontvangen voor hetzelfde adres vanuit de (vorige) Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering.

 • Je hebt erkende aardbevingsschade van minimaal €1000 en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken:

  1. Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) waarin staat dat u tenminste €1000 erkende schade heeft, die is erkend op of na 19 maart 2018.
  2. Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) die u hebt ontvangen nadat u akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5.000 of 10.000).
  3. Een aanbiedingsbrief "oude schademelding" van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met minimaal €1000 erkende schade.
  4. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste €1000 (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016
  5. Een schaderapport (in opdracht) van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste €1000, erkend op of na 1 januari 2016
  6. Een schaderapport (in opdracht) van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens €1000 bedraagt (categorie a of b)
  7. Aanbiedingsbrief "oude schademelding Proef Buitengebied” waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens € 1.000,00 bedraagt (categorie a of b). 
 • Je bent eigenaar van een gebouw dat (mede)bestemd is voor bewoning. Let op: De subsidie kan dan alleen aangevraagd worden voor het woongedeelte van je pand. 

Offertes en facturen

Zijn de energiebesparende maatregelen nog niet uitgevoerd?

Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet een startdatum of weeknummer op vermeld staan van aanvang van de werkzaamheden met een uitvoeringstermijn binnen 24 maanden. Daarnaast moet de offerte of opdrachtbevestiging ook ondertekend zijn met een handtekening van de aannemer en van jou als aanvrager. 

Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van ondertekenen vóór de datum van het schaderapport? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

Je mag de offerte ondertekenen onder voorbehoud van de subsidie. Mocht je aanvraag worden afgewezen, dan heb je geen verplichting met de installateur. Verder mag de startdatum of weeknummer van de werkzaamheden onder voorbehoud van de planning en materialen zijn afgesproken. De werkzaamheden moeten uiteindelijk binnen 24 maanden zijn uitgevoerd. 

Heb je de energiebesparende maatregelen al uit laten voeren?

Lever dan een eindfactuur met betalingsbewijs aan. Hier moet je naam, uitvoeradres, informatie over de uitgevoerde maatregelen, factuurdatum, factuurbedrag en gegevens van de aannemer op vermeld staan. Het betalingsbewijs moet met de factuur overeenkomen.

Let op! Een eindfactuur komt alleen (met terugwerkende kracht) in aanmerking als de factuurdatum en het betaalbewijs na de datum van je schaderapport liggen. 

Als je een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichting te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. Wij hebben dan immers al opgemerkt dat de verplichting is aangegaan op een datum voor de datum van erkenning van schade.

Aanbiedingsbrief "Beving Zuidlaren afhandeling oude schademelding" van de NAM

Let op! Met deze aanbiedingsbrieven is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Subsidie Waardevermeerdering aanvragen?

Lees hier wat je nodig hebt voor je aanvraag

Duurzaam wonen in Delfzijl

Raak geïnspireerd

Op het huis van de familie Battjes in Delfzijl liggen sinds kort zonnepanelen. Ze zijn bekostigd met subsidie uit de waardevermeerderingsregeling.

Foto meneer Battjes, woningeigenaar in Delfzijl

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Friese landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Drentse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

MIT R&D Samenwerking 2024

Binnenkort open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk vanaf 11 juni 2024

Vraag samen met andere mkb’ers 35% subsidie aan voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject voor een product, dienst of proces.

Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water - Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 juli 2024

Ben jij een organisatie of particulier (geen landbouwer) en gevestigd in de provincie Fryslân? En wil jij een niet-productieve investering doen die bijdraagt aan het herstel en inrichten van het landelijk gebied? Vraag dan subsidie aan voor Niet-productieve investeringen in landschap, biodiversiteit...

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Energiearmoede (JTF)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie Energiearmoede richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen in de gemeenten Emmen, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt, Midden-Groningen en Eemsdelta. Het gaat daarbij om investeringen in het verbeteren van de energieprestatie van woningen van...

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie energiebesparing Drents MKB

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang maximaal € 30.000 subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Ben jij zakelijk eigenaar van een woning of gebouw die onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) valt? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning of gebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Valt jouw zakelijk pand onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw pand volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je pand en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

blok A op norm (zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 november 2026

Heb jij als zakelijke woningeigenaar van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een brief ontvangen dat je woning binnen Blok A valt? Vraag deze subsidie aan.

Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 augustus 2024

Heb jij als zakelijke woningeigenaar een versterkingsadvies waaruit blijkt dat jouw woning binnen Batch 1588 valt? Vraag Batch 1588 aan.

Asbestdakenregeling Drenthe (zakelijk)

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw, of Vereniging van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 2020

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Friesland en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je...