Subsidie Waardevermeerdering

Locatie:
Drenthe, Groningen
Maximaal bedrag € 4.000,-
Resterend budget € 76.900.000,-
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij woningeigenaar of huurder met erkende bevingsschade? Vraag deze subsidie van maximaal € 4.000 aan voor verduurzaming van je woning.

Man en vrouw verbouwen hun huis

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de aanvullende vaste vergoeding tot € 10.000 van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)?Neem dan contact op met het IMG via 0800 4444 111.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 februari 2025. Zo hebben de inwoners van Groningen nog langer de tijd om de subsidie aan te vragen. Voor de verlenging tot 1 februari 2025 is € 40.000.000 extra budget vrijgemaakt voor de inwoners die recht hebben op de subsidie. 

Ben jij woningeigenaar of huurder in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? En heb jij een schaderapport of schadevergoeding van € 1.000 of hoger ontvangen van het IMG? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken.

Voor wie is deze subsidie?

Woningeigenaren en huurders in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade die aan de onderstaande voorwaarden voldoen.  

Ben je zakelijk woningeigenaar? Je kunt deze subsidie ook zakelijk aanvragen. Ga voor meer informatie naar de subsidiepagina: Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Dak-, vloer- of gevelisolatie

 • Muurisolatie

 • HR++(+) glas

 • Kozijn vereist voor HR++(+) glas

 • Isolerend glas voor een monument

 • Kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument

 • Combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig

 • (Micro) HRe ketel

 • HR luchtverwarming

 • Zonnepanelen en zonnecollectoren

 • Zonneboiler

 • Pelletkachel

 • Warmtepomp

 • Infraroodpanelen

 • Warmte-koudeopslag

 • Technieken voor warmteterugwinning

 • Lage temperatuurverwarming

 • Energiezuinige vloerverwarmingspomp

 • Apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in het energieverbruik. Let op: Alleen thermostaten met een klokthermostaat (met als enige doel het aflezen en instellen van temperatuur) vallen onder de regeling. 

 • Technieken voor de opwekking van windenergie

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van de vorige tijdelijke regeling Waardevermeerdering die voor 2017 liep op je huidige adres

 • Je hebt erkende aardbevingsschade van minimaal €1000 en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken: 

  1. Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) waarin staat dat u tenminste €1000 erkende schade heeft, die is erkend op of na 19 maart 2018. 
  2. Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) die u hebt ontvangen nadat u akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5.000 of €10.000). 
  3. Een aanbiedingsbrief "oude schademelding" van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met minimaal €1000 erkende schade. 
  4. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste €1000 (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016. 
  5. Een schaderapport (in opdracht) van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste €1000, erkend op of na 1 januari 2016. 
  6. Een schaderapport (in opdracht) van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens €1000 bedraagt (categorie a of b). 
  7. Aanbiedingsbrief "oude schademelding Proef Buitengebied” waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens € 1.000,00 bedraagt (categorie a of b).  
  8. Je hebt toestemming van de eigenaar/verhuurder om de subsidie aan te vragen voor het adres door middel van een ingevuld toestemmingsformulier. 

  Je bent huurder van een particuliere - of niet particuliere woning en de eigenaar/verhuurder heeft de WVM nog niet aangevraagd voor het adres. 

 • Je bent eigenaar van een gebouw dat (mede)bestemd is voor bewoning. Let op: De subsidie kan dan alleen aangevraagd worden voor het woongedeelte van je pand. 

Offertes en facturen

Zijn de energiebesparende maatregelen nog niet uitgevoerd?

Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet een startdatum of weeknummer op vermeld staan van aanvang van de werkzaamheden met een uitvoeringstermijn binnen 24 maanden. Daarnaast moet de offerte of opdrachtbevestiging ook ondertekend zijn met een handtekening van de aannemer en van jou als aanvrager. 

Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van ondertekenen vóór de datum van het schaderapport? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

Je mag de offerte ondertekenen onder voorbehoud van de subsidie. Mocht je aanvraag worden afgewezen, dan heb je geen verplichting met de installateur. Verder mag de startdatum of weeknummer van de werkzaamheden onder voorbehoud van de planning en materialen zijn afgesproken. De werkzaamheden moeten uiteindelijk binnen 24 maanden zijn uitgevoerd. 

Heb je de energiebesparende maatregelen al uit laten voeren?

Lever dan een eindfactuur met betalingsbewijs aan. Hier moet je naam, uitvoeradres, informatie over de uitgevoerde maatregelen, factuurdatum, factuurbedrag en gegevens van de aannemer op vermeld staan. Het betalingsbewijs moet met de factuur overeenkomen en mag niet via een zakelijke bankrekeningnummer betaald zijn.

Let op! Een eindfactuur komt alleen (met terugwerkende kracht) in aanmerking als de factuurdatum en het betaalbewijs na de datum van je schaderapport liggen. 

Als je een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichting te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. Wij hebben dan immers al opgemerkt dat de verplichting is aangegaan op een datum voor de datum van erkenning van schade.

Aanbiedingsbrief "Beving Zuidlaren afhandeling oude schademelding" van de NAM

Let op! Met deze aanbiedingsbrieven is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Subsidie Waardevermeerdering aanvragen?

Lees hier wat je nodig hebt voor je aanvraag

Duurzaam wonen in Delfzijl

Raak geïnspireerd

Op het huis van de familie Battjes in Delfzijl liggen sinds kort zonnepanelen. Ze zijn bekostigd met subsidie uit de waardevermeerderingsregeling.

Foto meneer Battjes, woningeigenaar in Delfzijl

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Subsidieregeling verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2031

Ben je eigenaar van een woning in de gemeente Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden in één van de aangewezen postcodegebieden? Heb je een WOZ-waarde die op 1 januari 2021 maximaal € 200.000,00 was (voor de gemeente Aa en Hunze is dit maximaal € 250.000,00) en wil jij je woning verduurzamen...

Stimuleringslening PAW Steendam Tjuchem 2023

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in Steendam of Tjuchem? Vraag deze aanvullende lening aan om je woning duurzamer en aardgasvrij te maken.

Verzilverlening gemeente Noardeast-Fryslân 2021

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Noardeast-Fryslan? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze lening aan om je woning te verbeteren of toekomstbestendig te maken.

Verzilverlening gemeente Midden-Groningen 2019

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Midden-Groningen? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze lening aan om je woning te verbeteren of toekomstbestendig te maken.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 mei 2026

Valt jouw woning onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 mei 2026

Valt jouw woning onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw woning volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je woning en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie gebiedsgerichte aanpak Eemsdelta -71 adressen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 12 oktober 2027

Heb jij van gemeente Eemsdelta een brief ontvangen dat je in aanmerking komt voor de subsidie Gebiedsgerichte aanpak Eemsdelta? Vraag deze subsidie aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Noardeast-Fryslân? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze aanvullende lening aan om je woning duurzamer en levensloopbestendig te maken.

Stimuleringslening gemeente Midden-Groningen 2019

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Midden-Groningen? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze aanvullende lening aan om je woning duurzamer en levensloopbestendig te maken.

Asbestdakenregeling Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw in Drenthe? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.