Subsidie Waardevermeerdering

Locatie:
Drenthe, Groningen
Maximaal bedrag € 4.000,-
Resterend budget € 73.300.000,-
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij huurder of eigenaar van een woning of een gebouw met een woon-of logiesfunctie in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken.

Man en vrouw verbouwen hun huis

Vanaf 1 juli 2024 komen meer doelgroepen, wanneer zij voldoen aan de subsidievoorwaarden, in aanmerking voor de subsidie WVM. Ook inwoners die voor de uitbreiding van de doelgroep al in aanmerking kwamen voor de subsidie en hem nog niet hebben aangevraagd, kunnen nog steeds een aanvraag indienen. Lees meer

Ben jij huurder of eigenaar van een woning of een gebouw met een woon-of logiesfunctie in het aardbevingsgebied met erkende bevingsschade? Dan kun je gebruik maken van de subsidie Waardevermeerdering om jouw huis duurzamer te maken.    

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is bedoeld voor: 

 • Huurders en eigenaren van een woning of een gebouw met een woon- of logiesfunctie 
 • Eigenaren of huurders van een gebouw die een vergoeding hebben gekregen van de NAM op basis van een schikking 
 • Inwoners die gebruik hebben gemaakt van de Interimregeling waardevermeerdering of de NAM-regeling en daaruit subsidie hebben ontvangen die lager was dan € 4000 

 

Let op! Wil je een zakelijke aanvraag doen? Ga voor meer informatie naar de subsidiepagina Waardevermeerdering Zakelijk

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Dak-, vloer- of gevelisolatie

 • Muurisolatie

 • HR++(+) glas

 • Kozijn vereist voor HR++(+) glas

 • Isolerend glas voor een monument

 • Kozijn vereist voor het isoleren van glas voor een monument

 • Combiketel met hoog rendement inclusief daarvoor vereiste verwarmingselementen en leidingen voor zover niet aanwezig

 • (Micro) HRe ketel

 • HR luchtverwarming

 • Zonnepanelen en zonnecollectoren

 • Zonneboiler

 • Pelletkachel

 • Warmtepomp

 • Infraroodpanelen

 • Warmte-koudeopslag

 • Technieken voor warmteterugwinning

 • Lage temperatuurverwarming

 • Energiezuinige vloerverwarmingspomp

 • Apparaat te koppelen aan een slimme meter, hoofdzakelijk bedoeld voor het geven van inzicht in het energieverbruik. Let op: Alleen thermostaten met een klokthermostaat (met als enige doel het aflezen en instellen van temperatuur) vallen onder de regeling. 

 • Technieken voor de opwekking van windenergie

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt nog niet eerder de volledige € 4.000 ontvangen voor de vorige tijdelijke regeling Waardevermeerdering die voor 2017 liep op je huidige adres 

 • Je hebt erkende aardbevingsschade van minimaal € 1.000 en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken: 

  1. Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) waarin staat dat u tenminste € 1.000 erkende schade heeft, die is erkend op of na 19 maart 2018.  
  2. Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) die u hebt ontvangen nadat u akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5.000 of €10.000).  
  3. Een aanbiedingsbrief "oude schademelding" van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met minimaal € 1.000 erkende schade.  
  4. Een vergoeding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op grond van een schikking 
  5. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste € 1.000 (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016.  
  6. Een schaderapport (in opdracht) van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste € 1.000, erkend op of na 1 januari 2016.  
  7. Een schaderapport (in opdracht) van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens € 1.000 bedraagt (categorie a of b).  
  8. Aanbiedingsbrief "oude schademelding Proef Buitengebied” waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens € 1.000 bedraagt (categorie a of b).   
 • Je hebt toestemming van de eigenaar/verhuurder om de subsidie aan te vragen voor het adres door middel van een ingevuld toestemmingsformulier. Je bent huurder van een particuliere - of niet particuliere woning en de eigenaar/verhuurder heeft de WVM nog niet aangevraagd voor het adres.  

Offertes en facturen

Zijn de energiebesparende maatregelen nog niet uitgevoerd?

Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet een startdatum of weeknummer op vermeld staan van aanvang van de werkzaamheden met een uitvoeringstermijn binnen 24 maanden. Daarnaast moet de offerte of opdrachtbevestiging ook ondertekend zijn met een handtekening van de aannemer en van jou als aanvrager. 

Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van ondertekenen vóór de datum van het schaderapport? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

Je mag de offerte ondertekenen onder voorbehoud van de subsidie. Mocht je aanvraag worden afgewezen, dan heb je geen verplichting met de installateur. Verder mag de startdatum of weeknummer van de werkzaamheden onder voorbehoud van de planning en materialen zijn afgesproken. De werkzaamheden moeten uiteindelijk binnen 24 maanden zijn uitgevoerd. 

Heb je de energiebesparende maatregelen al uit laten voeren?

Lever dan een eindfactuur met betalingsbewijs aan. Hier moet je naam, uitvoeradres, informatie over de uitgevoerde maatregelen, factuurdatum, factuurbedrag en gegevens van de aannemer op vermeld staan. Het betalingsbewijs moet met de factuur overeenkomen en mag niet via een zakelijke bankrekeningnummer betaald zijn.

Let op! Een eindfactuur komt alleen (met terugwerkende kracht) in aanmerking als de factuurdatum en het betaalbewijs na de datum van je schaderapport liggen. 

Als je een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichting te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. Wij hebben dan immers al opgemerkt dat de verplichting is aangegaan op een datum voor de datum van erkenning van schade.

Subsidie Waardevermeerdering aanvragen?

Lees hier wat je nodig hebt voor je aanvraag

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Subsidieregeling verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2031

Ben je eigenaar van een woning in de gemeente Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden in één van de aangewezen postcodegebieden? Heb je een WOZ-waarde die op 1 januari 2021 maximaal € 200.000,00 was (voor de gemeente Aa en Hunze is dit maximaal € 250.000,00) en wil jij je woning verduurzamen...

Stimuleringslening PAW Steendam Tjuchem 2023

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in Steendam of Tjuchem? Vraag deze aanvullende lening aan om je woning duurzamer en aardgasvrij te maken.

Verzilverlening gemeente Noardeast-Fryslân 2021

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Noardeast-Fryslan? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze lening aan om je woning te verbeteren of toekomstbestendig te maken.

Verzilverlening gemeente Midden-Groningen 2019

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Midden-Groningen? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze lening aan om je woning te verbeteren of toekomstbestendig te maken.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 mei 2026

Valt jouw woning onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 mei 2026

Valt jouw woning onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw woning volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je woning en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie gebiedsgerichte aanpak Eemsdelta -71 adressen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 12 oktober 2027

Heb jij van gemeente Eemsdelta een brief ontvangen dat je in aanmerking komt voor de subsidie Gebiedsgerichte aanpak Eemsdelta? Vraag deze subsidie aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Noardeast-Fryslân? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze aanvullende lening aan om je woning duurzamer en levensloopbestendig te maken.

Stimuleringslening gemeente Midden-Groningen 2019

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Midden-Groningen? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze aanvullende lening aan om je woning duurzamer en levensloopbestendig te maken.

Asbestdakenregeling Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw in Drenthe? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.