Subsidie Waardevermeerdering

Locatie:
Drenthe, Groningen
Maximaal bedrag € 4.000,-
Resterend budget € 78.500.000,-
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij woningeigenaar of huurder met erkende bevingsschade? Vraag deze subsidie van maximaal € 4.000 aan voor verduurzaming van je woning.

Man en vrouw verbouwen hun huis

Algemeen

 • Je kunt pas subsidie aanvragen als je een schade erkenning of adviesrapport van het IMG hebt ontvangen.  

  Let op! Je mag geen uitvoeringsverplichting zijn aangegaan voor de datum van het schaderapport of de besluitbrief.  

 • Op dit moment verandert er niets. Inwoners die in aanmerking komen voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) en de Waardevermeerdering (WVM) kunnen hiervoor een aanvraag blijven doen via het SNN.

  In de komende periode zal duidelijk worden of en welke eventuele aanpassingen er - op basis van de uitkomsten van de parlementaire enquête – gaan gelden. Wanneer hier vanuit het ministerie van EZK meer over bekend is, informeren wij hierover via onze communicatiekanalen (website en social media).

 • Alle subsidieaanvragen die digitaal zijn ingediend in het eLoket van het SNN zijn terug te vinden in het overzicht dat je krijgt na het inloggen met Digid. Dit is jouw persoonlijke dashboard. Wanneer je een schriftelijke aanvraag hebt ingediend, dan kun je het beste telefonisch contact met ons opnemen en kunnen wij dit voor je nakijken in het systeem.
   

 • Het SNN heeft voor inwoners van de provincie Groningen subsidies beschikbaar voor woningen met aardbevingsschade. Voor meer informatie over het gebied dat daaronder valt, kan je terecht bij Instituut mijnbouwschade Groningen (IMG). Daarnaast heeft SNN subsidies beschikbaar voor inwoners die wonen in het waardedalingsgebied van hetzelfde IMG. Als deze inwoners in de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten, is er de mogelijkheid een subsidie ter verbetering en verduurzaming van de woning aan te vragen. Woont iemand in het waardedalingsgebied van IMG, maar is het adres geen onderdeel van de versterkingsoperatie van NCG? Dan is er ook een mogelijkheid om een subsidie ter verduurzaming en verbetering van de woning aan te vragen.

  Je kunt voor meer mogelijkheden nog wel kijken bij de volgende websites: 

 • Je kunt meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren tot het maximum van 4.000 euro. 

 • Nee, wij hebben geen lijst met aannemers beschikbaar, Je bent vrij om zelf aannemers/leveranciers te benaderen. Als uitvoerder van de Waardevermeerderingsregeling mogen wij geen voorkeuren uitspreken. 

 • Wij hebben geen energieadviseur in dienst. Hiervoor kun je contact opnemen met het Energieloket Groningen of zelf een energieadviseur zoeken. 

 • De volgende documenten worden gezien als bewijsstuk waaruit blijkt dat je meer dan € 1.000,00 aan aardbevingsschade hebt. 
  Wij hebben maar één van de onderstaande documenten van je nodig.

  • De beslissingsbrief van het Instituut Mijnbouwschade (IMG) of de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG).
  • De eerste pagina van jouw adviesrapport van het IMG, met hierop jouw gegevens en het geadviseerde schadebedrag.
  • Uw bevestiging én besluitbrief op het aanbod voor de vaste vergoeding € 5000,00 van het IMG.

  Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van tekenen vóór de datum van het schaderapport of de besluitbrief? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

 • Er waren tot eind 2019 via CVW en tot eind 2020 via de NAM aanvragen voor vergoedingen van aardbevingsschade mogelijk. De NAM had voor dit gebied een aparte regeling had. Deze regeling is gestopt op 31 december 2020. 

 • ‘Proef buitengebied’ werd voorheen niet gezien als schade veroorzaakt door mijnbouw. Daardoor kwamen woningeigenaren die vroeg schade gemeld hebben – en dus veel overlast hebben ervaren door de NAM-procedures – niet in aanmerking voor de subsidie Waardemeerdering. Terwijl mensen in dezelfde omgeving die later schade meldden wel in aanmerking kwamen. Dit onwenselijke verschil wordt nu rechtgetrokken. 

 • Als jouw adres in het ‘proef buitengebied’ van de NAM valt heb je eerder een brief met een aanbod ontvangen van de NAM of het CVW (Centrum Veilig Wonen). Ook heb je op of voor 31 maart 2017 schade aan een woning gemeld bij de NAM of het CVW.

Voorwaarden van de subsidie Waardevermeerdering

 • Je komt met terugwerkende kracht in aanmerking voor de subsidie Waardevermeerdering wanneer de eindfactuur en het betaalbewijs een latere datum hebben dan het schaderapport of de schriftelijke bevestiging van erkende bevingsschade. Dit is bijvoorbeeld het adviesrapport of de besluitbrief van het Instituut mijnbouwschade. Bij de aanvraag lever je de eindfactuur en het betaalbewijs aan. 

 • Je mag voor deze subsidie geen contractuele verplichting zijn aangegaan voor de datum van het schaderapport of de erkende schade in de besluitbrief. Deze kosten komen daarom niet in aanmerking voor de subsidie Waardevermeerdering. Je mag nog wel een aanvraag indienen voor andere energiebesparende maatregelen.

 • Je kunt een aanvraag indienen wanneer je als nieuwe bewoner nieuwe erkende schade hebt van minimaal 1.000 euro.  

 • Je schade valt in de oude Waardevermeerderingsregeling. Het bedrag dat nog over is van de oude regeling mogen en kunnen wij niet meenemen naar de nieuwe Waardevermeerderingsregeling. Je komt daarom niet in aanmerking voor de nieuwe Waardevermeerderingsregeling.

 • Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie Waardevermeerdering is dat het pand een woonbestemming heeft. Het pand komt daarom niet in aanmerking voor deze subsidie. 

 • Je mag de werkzaamheden zelf uitvoeren. In dit geval doe je een aanvraag op basis van de facturen en de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen. Het is hierdoor niet mogelijk om een voorschot te ontvangen. Je krijgt geen subsidie voor eigen gewerkte uren.  

 • Heb je als woningeigenaar van een VvE minimaal € 1.000 erkende schade ontvangen, en betreft dit niet de schade voor de openbare of gezamenlijke delen? Dan kan er enkel een aanvraag worden gedaan als het totale schadebedrag gedeeld door het aantal appartementen een bedrag van minimaal € 1.000,- per appartement oplevert. In dat geval kan elke woningeigenaar voor het eigen huis/appartement een aanvraag indienen. Het is niet mogelijk om als VvE één aanvraag voor alle appartementen/huizen te doen.

  Ook kun je er vanuit deze individuele aanvraag voor kiezen om maatregelen voor de gezamenlijke delen van de VvE uit te laten voeren. Bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen. Je moet dit zelf afstemmen met de rest van de VvE eigenaren. 

   

 • Nee, De maximale subsidie van € 4.000,- mag je als eigenaar van een woning maar 1 keer aanvragen. 

  Een uitzondering:
  Je hebt een nieuw huis gekocht. De oude bewoners hebben voor het adres al een keer € 4.000,- ontvangen maar jij hebt nu zelf nieuwe aardbevingsschade vergoed gekregen. Jij mag dan als nieuwe eigenaar van de woning de € 4.000,- ook nog aanvragen. 

 • Nee, de NAM-regeling was een vergelijkbare regeling. 

 • Nee, je hebt toestemming nodig van de verhuurder. Deze krijg je door samen met je verhuurder een toestemmingsformulier toe te voegen. 

 • Nee, je hebt toestemming nodig van de eigenaar van het adres. Een tussenpersoon zoals een makelaar, mag geen toestemming geven. 

 • Voor huurders gelden dezelfde voorwaarden als voor woningeigenaren. Voor huurders geldt daarnaast dat ook de verhuurder akkoord moet gaan.

 • Maak hierover goede afspraken met de verhuurder. Er zijn verschillende mogelijkheden: u kunt de zonnepanelen meenemen maar u kunt ze ook kunnen laten liggen en er een vergoeding voor afspreken met de verhuurder. 

 • Ja dat kan. De verhuurder heeft recht op de subsidie Waardevermeerdering en moet actief aangeven zelf geen aanvraag voor deze subsidie meer te gaan doen. Dit bespreekbaar maken kan ervoor zorgen dat je verhuurder zelf alsnog actie onderneemt en verduurzaamt met de WVM. 

Waardevermeerdering aanvragen

 • Je hoeft alleen de eerste pagina van het schaderapport met daarop je gegevens en het geadviseerde schadebedrag of de beslissingsbrief aan te leveren. 

 • Wanneer je nog niet de volledige 4.000 euro hebt gebruikt, mag je op een later moment nog een aanvraag indienen voor het overgebleven bedrag.

 • Heb je één van de volgende brieven? Dien dan de aanvraag in via het eLoket Particulieren van het SNN. Je dient de aanvraag in onder het kopje "Waardevermeerderingsregeling 2017".

  • Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) waarin staat dat u tenminste €1000 euro erkende schade heeftt, die is erkend op of na 19 maart 2018.
  • Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) die u hebt ontvangen nadat u akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5000).
  • Een aanbiedingsbrief "oude schademelding" van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met minimaal €1000 erkende schade.
  • Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste €1000 (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016
  • Een schaderapport (in opdracht) van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste €1000, erkend op of na 1 januari 2016
  • Een schaderapport (in opdracht) van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens €1000 bedraagt (categorie a of b)
  • Aanbiedingsbrief "oude schademelding Proef Buitengebied” waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens € 1.000,00 bedraagt (categorie a of b). 

  Let op! Ben je de eigenaar van een woning, maar bewoon je deze niet zelf? Dien dan een aanvraag in via het eLoket Zakelijk onder het kopje "niet-hoofdverblijf", dit geldt ook voor een zakelijke aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk.

 • Wij moeten je aanvraag nog in behandeling nemen. Je hoeft op dit moment nog niets te doen. Voldoet je aanvraag (nog) niet aan de gestelde eisen? Dan nemen wij contact met je op. Wij beoordelen de aanvraag binnen 8 weken na indiening. 

 • Als je aanvraag is goedgekeurd ontvang je van ons een beschikking. Dit is de brief met het besluit op je aanvraag. De subsidie wordt binnen 15 werkdagen op je rekening gestort.

  De verduurzamende werkzaamheden aan je huis moeten binnen 24 maanden zijn uitgevoerd. Wij kunnen met een steekproef controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het kan dus zijn dat je gevraagd wordt de facturen met betaalbewijs op te sturen. Bewaar de facturen en betaalbewijzen dus goed.
   

 • Neem hiervoor contact met ons op via waardevermeerdering@snn.nl of 050 5224 924. Wij sturen dan een formulier waarmee je iemand anders kunt machtigen. Dit formulier lever je bij ons aan tijdens de aanvraag. 

 • Per 1 juli 2022 is er een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling Waardevermeerdering. De aanvraag mag nu ook worden ingediend met een schaderapport van het Instituut mijnbouwschade (IMG). Eerder kon dit alleen met de besluitbrief.
  Dit betekent dat wanneer je een handtekening onder een offerte zet, of een factuur aanlevert, deze na de datum van het schaderapport moet liggen. 

  Is jouw aanvraag in het verleden afgewezen omdat je de offerte had getekend op een datum voor de besluitbrief van het IMG maar wel na het adviesrapport van het IMG? Dan kan je opnieuw een aanvraag indienen.

 • Heb je een besluitbrief van de TCMG of het IMG? Dan staat in je besluitbrief soms behalve het erkende schadebedrag ook nog een toekenning van overige kosten. Niet al deze kosten worden gezien als erkende schade. Hieronder zie je welke kosten wel en niet vallen onder het erkende schadebedrag:


  Wel erkende kosten: 
  - alle bouw gerelateerde kosten (verf, steigers en andere materialen etc.) 
  - schoonmaakkosten 
  - transportkosten 
  - her monteren inrichting 
  - stucloper afdekken interieur/vloer 
  - inspecteur kosten 
  - overlastvergoeding 
  - Toeslag factor klein werk  
  - Wettelijke rente 

  Geen erkende kosten: 
  - thuisblijven tijdens schade-opname 
  - thuisblijven tijdens schadeherstel 
  - ‘overige kosten’ 
  - onkostenvergoeding

 • Je kunt een nieuwe aanvraag indienen. Let op! Je nieuwe aanvraag dient te voldoen aan alle subsidievoorwaarden. Je vindt de voorwaarden op de subsidiepagina onder ‘informatie’.

Offertes en Facturen

 • Een getekende offerte is een offerte die ondertekend is door zowel jezelf als de partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren.  

  Op deze manier kunnen wij nagaan dat je akkoord gaat met het bedrijf die de offerte heeft getekend en dat de energiebesparende maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

 • Op de offerte moet in ieder geval het volgende staan: 

  • startdatum van de werkzaamheden; 
  • je eigen handtekening;  
  • handtekening van partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren; 
  • NAW gegevens;
  • project locatie adres;
  • informatie over de werkzaamheden;
  • de kosten inclusief BTW.

  De offerte mag niet ouder zijn dan 2 maanden vanaf de aanvraag. Ook mag er geen verplichting zijn aangegaan voor de datum van het schaderapport of de besluitbrief. 

 • Eén van beide is voldoende. Wanneer je een getekende offerte aanlevert, kunnen we op een later moment nog een factuur met betaalbewijs opvragen. Dit wordt dan per e-mail opgevraagd.

 • Nee, dat kan niet. Wij maken het subsidiebedrag alleen naar jouw rekening over. 

 • Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet de startdatum van de werkzaamheden op staan (binnen 24 maanden), met een handtekening van de installateur en van jou als aanvrager. 

  Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van tekenen vóór de datum van het schaderapport of de besluitbrief? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 
   

 • Lever dan de eindfactuur met betalingsbewijs aan. Je komt alleen met terugwerkende kracht in aanmerking voor de subsidie wanneer de datum van je eindfactuur en betaalbewijs liggen op een datum nadat je het schaderapport of de besluitbrief hebt gekregen van bevingsschade. Als je in eerste instantie een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichtingsdatum te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. De verplichting is dan al aangegaan op een datum voor de datum van het schaderapport of de erkenning van schade.

Bezwaar

 • Je kunt binnen 6 weken na datum van het besluit in bezwaar gaan. Kijk voor meer informatie over onze bezwaarprocedure op de pagina Bezwaarprocedure.

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Subsidieregeling verduurzaming Volkshuisvesting Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2031

Ben je eigenaar van een woning in de gemeente Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden in één van de aangewezen postcodegebieden? Heb je een WOZ-waarde die op 1 januari 2021 maximaal € 200.000,00 was (voor de gemeente Aa en Hunze is dit maximaal € 250.000,00) en wil jij je woning verduurzamen...

Stimuleringslening PAW Steendam Tjuchem 2023

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in Steendam of Tjuchem? Vraag deze aanvullende lening aan om je woning duurzamer en aardgasvrij te maken.

Verzilverlening gemeente Noardeast-Fryslân 2021

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Noardeast-Fryslan? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze lening aan om je woning te verbeteren of toekomstbestendig te maken.

Verzilverlening gemeente Midden-Groningen 2019

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Midden-Groningen? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze lening aan om je woning te verbeteren of toekomstbestendig te maken.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 mei 2026

Valt jouw woning onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 mei 2026

Valt jouw woning onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw woning volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je woning en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie gebiedsgerichte aanpak Eemsdelta -71 adressen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 12 oktober 2027

Heb jij van gemeente Eemsdelta een brief ontvangen dat je in aanmerking komt voor de subsidie Gebiedsgerichte aanpak Eemsdelta? Vraag deze subsidie aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Noardeast-Fryslân? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze aanvullende lening aan om je woning duurzamer en levensloopbestendig te maken.

Stimuleringslening gemeente Midden-Groningen 2019

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij woningeigenaar in de gemeente Midden-Groningen? En heb je een woning met overwaarde? Vraag deze aanvullende lening aan om je woning duurzamer en levensloopbestendig te maken.

Asbestdakenregeling Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw in Drenthe? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.