Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Locatie:
Drenthe, Groningen
Maximaal bedrag € 4.000,-
Resterend budget € 77.200.000,-
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar met erkende bevingsschade? Vraag deze subsidie van maximaal € 4.000 aan voor verduurzaming van je woning.

Bouwvakker met verwarmingsmateriaal

Algemeen

 • Nee, dat kan niet. Als je al een vaste vergoeding van € 5.000 van het IMG hebt gehad én gebruik hebt gemaakt van de subsidie Waardevermeerdering, dan kun je de subsidie Waardevermeerdering niet nog een keer aanvragen.

 • Je kunt pas subsidie aanvragen als je een schade erkenning of adviesrapport van het IMG hebt ontvangen.  

  Let op! Je mag geen uitvoeringsverplichting zijn aangegaan voor de datum van het schaderapport of de besluitbrief.  

 • Op dit moment verandert er niets. Inwoners die in aanmerking komen voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen (VVG) en de Waardevermeerdering (WVM) kunnen hiervoor een aanvraag blijven doen via het SNN.

  In de komende periode zal duidelijk worden of en welke eventuele aanpassingen er - op basis van de uitkomsten van de parlementaire enquête – gaan gelden. Wanneer hier vanuit het ministerie van EZK meer over bekend is, informeren wij hierover via onze communicatiekanalen (website en social media).

 • Alle subsidieaanvragen die digitaal zijn ingediend in het eLoket van het SNN zijn terug te vinden in het overzicht dat je krijgt na het inloggen met Digid. Dit is jouw persoonlijke dashboard. Wanneer je een schriftelijke aanvraag hebt ingediend, dan kun je het beste telefonisch contact met ons opnemen en kunnen wij dit voor je nakijken in het systeem.
   

 • Het SNN heeft voor inwoners van de provincie Groningen subsidies beschikbaar voor woningen met aardbevingsschade. Voor meer informatie over het gebied dat daaronder valt, kan je terecht bij Instituut mijnbouwschade Groningen (IMG). Daarnaast heeft SNN subsidies beschikbaar voor inwoners die wonen in het waardedalingsgebied van hetzelfde IMG. Als deze inwoners in de versterkingsoperatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten, is er de mogelijkheid een subsidie ter verbetering en verduurzaming van de woning aan te vragen. Woont iemand in het waardedalingsgebied van IMG, maar is het adres geen onderdeel van de versterkingsoperatie van NCG? Dan is er ook een mogelijkheid om een subsidie ter verduurzaming en verbetering van de woning aan te vragen.

  Je kunt voor meer mogelijkheden nog wel kijken bij de volgende websites: 

 • Je kunt meerdere energiebesparende maatregelen laten uitvoeren tot het maximum van 4.000 euro. 

 • Nee, wij hebben geen lijst met aannemers beschikbaar, Je bent vrij om zelf aannemers/leveranciers te benaderen. Als uitvoerder van de Waardevermeerderingsregeling mogen wij geen voorkeuren uitspreken. 

 • Wij hebben geen energieadviseur in dienst. Hiervoor kun je contact opnemen met het Energieloket Groningen of zelf een energieadviseur zoeken. 

 • De volgende documenten worden gezien als bewijsstuk waaruit blijkt dat je meer dan € 1.000,00 aan aardbevingsschade hebt. 
  Wij hebben maar één van de onderstaande documenten van je nodig.

  • De beslissingsbrief van het Instituut Mijnbouwschade (IMG) of de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade (TCMG).
  • De eerste pagina van jouw adviesrapport van het IMG, met hierop jouw gegevens en het geadviseerde schadebedrag.
  • Uw bevestiging én besluitbrief op het aanbod voor de vaste vergoeding € 5000,00 van het IMG.

  Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van tekenen vóór de datum van het schaderapport of de besluitbrief? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 

 • Er waren tot eind 2019 via CVW en tot eind 2020 via de NAM aanvragen voor vergoedingen van aardbevingsschade mogelijk. De NAM had voor dit gebied een aparte regeling had. Deze regeling is gestopt op 31 december 2020. 

 • ‘Proef buitengebied’ werd voorheen niet gezien als schade veroorzaakt door mijnbouw. Daardoor kwamen woningeigenaren die vroeg schade gemeld hebben – en dus veel overlast hebben ervaren door de NAM-procedures – niet in aanmerking voor de subsidie Waardemeerdering. Terwijl mensen in dezelfde omgeving die later schade meldden wel in aanmerking kwamen. Dit onwenselijke verschil wordt nu rechtgetrokken. 

 • Als jouw adres in het ‘proef buitengebied’ van de NAM valt heb je eerder een brief met een aanbod ontvangen van de NAM of het CVW (Centrum Veilig Wonen). Ook heb je op of voor 31 maart 2017 schade aan een woning gemeld bij de NAM of het CVW.

Voorwaarden van de subsidie Waardevermeerdering

 • Je komt met terugwerkende kracht in aanmerking voor de subsidie Waardevermeerdering wanneer de eindfactuur en het betaalbewijs een latere datum hebben dan het schaderapport of de schriftelijke bevestiging van erkende bevingsschade. Dit is bijvoorbeeld het adviesrapport of de besluitbrief van het Instituut mijnbouwschade. Bij de aanvraag lever je de eindfactuur en het betaalbewijs aan. 

 • Je mag voor deze subsidie geen contractuele verplichting zijn aangegaan voor de datum van het schaderapport of de erkende schade in de besluitbrief. Deze kosten komen daarom niet in aanmerking voor de subsidie Waardevermeerdering. Je mag nog wel een aanvraag indienen voor andere energiebesparende maatregelen.

 • Je kunt een aanvraag indienen wanneer je als nieuwe bewoner nieuwe erkende schade hebt van minimaal 1.000 euro.  

 • Je schade valt in de oude Waardevermeerderingsregeling. Het bedrag dat nog over is van de oude regeling mogen en kunnen wij niet meenemen naar de nieuwe Waardevermeerderingsregeling. Je komt daarom niet in aanmerking voor de nieuwe Waardevermeerderingsregeling.

 • Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie Waardevermeerdering is dat het pand een woonbestemming heeft. Het pand komt daarom niet in aanmerking voor deze subsidie. 

 • Je mag de werkzaamheden zelf uitvoeren. In dit geval doe je een aanvraag op basis van de facturen en de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen. Het is hierdoor niet mogelijk om een voorschot te ontvangen. Je krijgt geen subsidie voor eigen gewerkte uren.  

 • Heb je als woningeigenaar van een VvE minimaal € 1.000 erkende schade ontvangen, en betreft dit niet de schade voor de openbare of gezamenlijke delen? Dan kan er enkel een aanvraag worden gedaan als het totale schadebedrag gedeeld door het aantal appartementen een bedrag van minimaal € 1.000,- per appartement oplevert. In dat geval kan elke woningeigenaar voor het eigen huis/appartement een aanvraag indienen. Het is niet mogelijk om als VvE één aanvraag voor alle appartementen/huizen te doen.

  Ook kun je er vanuit deze individuele aanvraag voor kiezen om maatregelen voor de gezamenlijke delen van de VvE uit te laten voeren. Bijvoorbeeld het leggen van zonnepanelen. Je moet dit zelf afstemmen met de rest van de VvE eigenaren. 

   

 • Nee, De maximale subsidie van € 4.000,- mag je als eigenaar van een woning maar 1 keer aanvragen. 

  Een uitzondering:
  Je hebt een nieuw huis gekocht. De oude bewoners hebben voor het adres al een keer € 4.000,- ontvangen maar jij hebt nu zelf nieuwe aardbevingsschade vergoed gekregen. Jij mag dan als nieuwe eigenaar van de woning de € 4.000,- ook nog aanvragen. 

 • Nee, de NAM-regeling was een vergelijkbare regeling. 

Waardevermeerdering aanvragen

 • Je hoeft alleen de eerste pagina van het schaderapport met daarop je gegevens en het geadviseerde schadebedrag of de beslissingsbrief aan te leveren. 

 • Wanneer je nog niet de volledige 4.000 euro hebt gebruikt, mag je op een later moment nog een aanvraag indienen voor het overgebleven bedrag.

 • Heb je één van de volgende brieven? Dien dan de aanvraag in via het eLoket Particulieren van het SNN. Je dient de aanvraag in onder het kopje "Waardevermeerderingsregeling 2017".

  • Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) waarin staat dat u tenminste €1000 euro erkende schade heeftt, die is erkend op of na 19 maart 2018.
  • Een schaderapport of besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) die u hebt ontvangen nadat u akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling of de vaste vergoeding (€5000).
  • Een aanbiedingsbrief "oude schademelding" van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) met minimaal €1000 erkende schade.
  • Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste €1000 (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016
  • Een schaderapport (in opdracht) van het CVW (Centrum Veilig Wonen) dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste €1000, erkend op of na 1 januari 2016
  • Een schaderapport (in opdracht) van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens €1000 bedraagt (categorie a of b)
  • Aanbiedingsbrief "oude schademelding Proef Buitengebied” waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens € 1.000,00 bedraagt (categorie a of b). 

  Let op! Ben je de eigenaar van een woning, maar bewoon je deze niet zelf? Dien dan een aanvraag in via het eLoket Zakelijk onder het kopje "niet-hoofdverblijf", dit geldt ook voor een zakelijke aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk.

 • Wij moeten je aanvraag nog in behandeling nemen. Je hoeft op dit moment nog niets te doen. Voldoet je aanvraag (nog) niet aan de gestelde eisen? Dan nemen wij contact met je op. Wij beoordelen de aanvraag binnen 8 weken na indiening. 

 • Als je aanvraag is goedgekeurd ontvang je van ons een beschikking. Dit is de brief met het besluit op je aanvraag. De subsidie wordt binnen 15 werkdagen op je rekening gestort.

  De verduurzamende werkzaamheden aan je huis moeten binnen 24 maanden zijn uitgevoerd. Wij kunnen met een steekproef controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het kan dus zijn dat je gevraagd wordt de facturen met betaalbewijs op te sturen. Bewaar de facturen en betaalbewijzen dus goed.
   

 • Neem hiervoor contact met ons op via waardevermeerdering@snn.nl of 050 5224 924. Wij sturen dan een formulier waarmee je iemand anders kunt machtigen. Dit formulier lever je bij ons aan tijdens de aanvraag. 

 • Per 1 juli 2022 is er een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling Waardevermeerdering. De aanvraag mag nu ook worden ingediend met een schaderapport van het Instituut mijnbouwschade (IMG). Eerder kon dit alleen met de besluitbrief.
  Dit betekent dat wanneer je een handtekening onder een offerte zet, of een factuur aanlevert, deze na de datum van het schaderapport moet liggen. 

  Is jouw aanvraag in het verleden afgewezen omdat je de offerte had getekend op een datum voor de besluitbrief van het IMG maar wel na het adviesrapport van het IMG? Dan kan je opnieuw een aanvraag indienen.

 • Heb je een besluitbrief van de TCMG of het IMG? Dan staat in je besluitbrief soms behalve het erkende schadebedrag ook nog een toekenning van overige kosten. Niet al deze kosten worden gezien als erkende schade. Hieronder zie je welke kosten wel en niet vallen onder het erkende schadebedrag:


  Wel erkende kosten: 
  - alle bouw gerelateerde kosten (verf, steigers en andere materialen etc.) 
  - schoonmaakkosten 
  - transportkosten 
  - her monteren inrichting 
  - stucloper afdekken interieur/vloer 
  - inspecteur kosten 
  - overlastvergoeding 
  - Toeslag factor klein werk  
  - Wettelijke rente 

  Geen erkende kosten: 
  - thuisblijven tijdens schade-opname 
  - thuisblijven tijdens schadeherstel 
  - ‘overige kosten’ 
  - onkostenvergoeding

 • Je kunt een nieuwe aanvraag indienen. Let op! Je nieuwe aanvraag dient te voldoen aan alle subsidievoorwaarden. Je vindt de voorwaarden op de subsidiepagina onder ‘informatie’.

Offertes en Facturen

 • Een getekende offerte is een offerte die ondertekend is door zowel jezelf als de partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren.  

  Op deze manier kunnen wij nagaan dat je akkoord gaat met het bedrijf die de offerte heeft getekend en dat de energiebesparende maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

 • Op de offerte moet in ieder geval het volgende staan: 

  • startdatum van de werkzaamheden; 
  • je eigen handtekening;  
  • handtekening van partij die de werkzaamheden gaat uitvoeren; 
  • NAW gegevens;
  • project locatie adres;
  • informatie over de werkzaamheden;
  • de kosten inclusief BTW.

  De offerte mag niet ouder zijn dan 2 maanden vanaf de aanvraag. Ook mag er geen verplichting zijn aangegaan voor de datum van het schaderapport of de besluitbrief. 

 • Eén van beide is voldoende. Wanneer je een getekende offerte aanlevert, kunnen we op een later moment nog een factuur met betaalbewijs opvragen. Dit wordt dan per e-mail opgevraagd.

 • Nee, dat kan niet. Wij maken het subsidiebedrag alleen naar jouw rekening over. 

 • Lever dan een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging aan. Hier moet de startdatum van de werkzaamheden op staan (binnen 24 maanden), met een handtekening van de installateur en van jou als aanvrager. 

  Let op! Als je een handtekening onder de offerte zet, ga je een verplichting aan. Ligt de datum van tekenen vóór de datum van het schaderapport of de besluitbrief? Dan ben je de verplichting te vroeg aangegaan. 
   

 • Lever dan de eindfactuur met betalingsbewijs aan. Je komt alleen met terugwerkende kracht in aanmerking voor de subsidie wanneer de datum van je eindfactuur en betaalbewijs liggen op een datum nadat je het schaderapport of de besluitbrief hebt gekregen van bevingsschade. Als je in eerste instantie een aanvraag indient op basis van een offerte waarvan de verplichtingsdatum te vroeg is aangegaan, dan kun je dit niet herstellen met een factuur die wel voldoet. De verplichting is dan al aangegaan op een datum voor de datum van het schaderapport of de erkenning van schade.

 • Nee, er moet een factuur met betalingsbewijs van een externe partij worden aangeleverd. Deze kosten worden vergoed exclusief BTW. 

Bezwaar

 • Je kunt binnen 6 weken na datum van het besluit in bezwaar gaan. Kijk voor meer informatie over onze bezwaarprocedure op de pagina Bezwaarprocedure.

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Binnenkort open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk vanaf 1 mei 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

MIT R&D Samenwerking 2024

Binnenkort open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk vanaf 11 juni 2024

Vraag samen met andere mkb’ers 35% subsidie aan voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject voor een product, dienst of proces.

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Energiearmoede (JTF)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie Energiearmoede richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen in de gemeenten Emmen, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt, Midden-Groningen en Eemsdelta. Het gaat daarbij om investeringen in het verbeteren van de energieprestatie van woningen van...

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie energiebesparing Drents MKB

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang maximaal € 30.000 subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Ben jij zakelijk eigenaar van een woning of gebouw die onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) valt? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning of gebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Valt jouw zakelijk pand onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw pand volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je pand en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

blok A op norm (zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 november 2026

Heb jij als zakelijke woningeigenaar van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een brief ontvangen dat je woning binnen Blok A valt? Vraag deze subsidie aan.

Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 augustus 2024

Heb jij als zakelijke woningeigenaar een versterkingsadvies waaruit blijkt dat jouw woning binnen Batch 1588 valt? Vraag Batch 1588 aan.

Asbestdakenregeling Drenthe (zakelijk)

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw, of Vereniging van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 2020

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Friesland en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je...