Subsidie energiebesparing Drents MKB

Locatie:
Drenthe
Maximaal bedrag € 30.000,-
Resterend budget Budget is bereikt
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ontvang maximaal € 30.000 subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

Mijn dossier

Ben jij een Drents mkb’er en wil je energiebesparende maatregelen treffen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten? Dat kan met de subsidieregeling energiebesparing Drents MKB. Ontvang maximaal 40% van de kosten voor energiebesparende maatregelen, tot een maximum van € 30.000,-.

Je kunt subsidie krijgen voor isolatie van de gebouwschil en de aanschaf van energiezuinige verlichting, ventilatie en verwarming. Energiezuinige pompen en elektromotoren komen ook in aanmerking voor een subsidie. Investeringen in zonnepanelen, windmolens en nieuwbouwpanden vallen buiten de regeling. Alle energiebesparende maatregelen staan in de maatregelenlijst van de subsidie. 

Voor wie is deze subsidie?

Mkb-ondernemers met een fysieke vestiging in de provincie Drenthe. Landbouwbedrijven komen niet in aanmerking. 

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Materiaalkosten

 • Loonkosten van externen (installatiekosten)

Wat zijn de voorwaarden?

 • Er wordt subsidie aangevraagd voor een maatregel genoemd in de maatregelenlijst van de subsidieregeling;

 • Het project moet obstakelvrij kunnen worden uitgevoerd;

 • De investering(en) in energiebesparende maatregelen moeten bijdragen aan het verlagen van de energiekosten in een fysieke vestiging in Drenthe;

 • De hoogte van een te verstrekken subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten exclusief btw;

 • De subsidie is minimaal € 1.000,-. De subsidiabele kosten moeten daarom minimaal € 2.500,- zijn;

 • De maximale subsidie is € 30.000,-;

 • Een vestigingslocatie kan slechts eenmaal subsidie ontvangen;

 • Je komt niet in aanmerking voor subsidie wanneer je elektriciteitsverbruik groter is dan 50.000 kWh of je aardgasverbruik groter is dan 25.000 kubieke meter per jaar;

 • Je mag nog niet met de werkzaamheden zijn gestart voor indienen van de aanvraag;

 • Het project is uiterlijk anderhalf jaar na verlening van de subsidie gerealiseerd en afgerond;

 • Investeringen in zonnepanelen, windmolens en nieuwbouwpanden komen niet voor subsidie in aanmerking.

Beschermde diersoorten bij na-isolatie

Er zijn diersoorten die gebruik maken van gebouwen voor hun verblijfplaats of het maken van een nest, zoals verschillende soorten vleermuizen, huismus en gierzwaluw. Deze soorten en hun verblijf- of nestplaats zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming (Wnb). Het verstoren van deze dieren, het vernielen van hun verblijf- of nestplaatsen of het doden van deze dieren is verboden. 

Bij de uitvoering van na-isolatie aan gebouwen worden deze verbodsartikelen vaak overtreden. Om dit uit te sluiten is ecologisch onderzoek nodig: zitten er beschermde soorten in het gebouw? Het uitvoeren van ecologisch onderzoek is vaak ook verplicht vanuit de Wnb. Als uit het onderzoek blijkt dat er beschermde soorten gebruik maken van jouw gebouw, heb je een ontheffing van de verbodsbepalingen nodig. Indien dit van toepassing is, kun je contact opnemen met de provincie Drenthe via vth@drenthe.nl.

Subsidie energiebesparing Drents MKB aanvragen?

Lees hier wat je nodig hebt voor je aanvraag

Energiefonds Drenthe

In aanvulling op deze subsidieregeling kun je een deel van de financiering van de energiebesparende maatregelen financieren via het Energiefonds Drenthe (EFD). Zo hoef je niet noodzakelijkerwijs eigen middelen te steken in de energiebesparende maatregelen. 

De EFD is bedoeld om het voor Drentse ondernemers, verenigingen en sportclubs gemakkelijker te maken om te investeren in o.a. energiebesparende en/of energie-opwekkende maatregelen die door vermindering van CO2-uitstoot aantoonbaar bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de provincie Drenthe. 

Meer weten over dit fonds? Kijk hier

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Groningse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Friese landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 augustus 2024

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Drentse landbouwsector? Vraag dan subsidie aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw.

MIT R&D Samenwerking 2024

Binnenkort open
Locatie:
Drenthe, Friesland, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk vanaf 11 juni 2024

Vraag samen met andere mkb’ers 35% subsidie aan voor een onderzoeks- of ontwikkelingsproject voor een product, dienst of proces.

Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water - Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 juli 2024

Ben jij een organisatie of particulier (geen landbouwer) en gevestigd in de provincie Fryslân? En wil jij een niet-productieve investering doen die bijdraagt aan het herstel en inrichten van het landelijk gebied? Vraag dan subsidie aan voor Niet-productieve investeringen in landschap, biodiversiteit...

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 17 oktober 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Energiearmoede (JTF)

Gesloten
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

De subsidie Energiearmoede richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen in de gemeenten Emmen, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt, Midden-Groningen en Eemsdelta. Het gaat daarbij om investeringen in het verbeteren van de energieprestatie van woningen van...

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 21 oktober 2026

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

LEADER Oost-Groningen

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 2 november 2027

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 oktober 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar met erkende bevingsschade? Vraag deze subsidie van maximaal € 4.000 aan voor verduurzaming van je woning.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Ben jij zakelijk eigenaar van een woning of gebouw die onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) valt? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning of gebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Valt jouw zakelijk pand onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw pand volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je pand en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

blok A op norm (zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 november 2026

Heb jij als zakelijke woningeigenaar van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een brief ontvangen dat je woning binnen Blok A valt? Vraag deze subsidie aan.

Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 augustus 2024

Heb jij als zakelijke woningeigenaar een versterkingsadvies waaruit blijkt dat jouw woning binnen Batch 1588 valt? Vraag Batch 1588 aan.

Asbestdakenregeling Drenthe (zakelijk)

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw, of Vereniging van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 2020

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Friesland en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je...