Subsidie energiebesparing Drents MKB

Locatie:
Drenthe
Maximaal bedrag € 30.000,-
Resterend budget Op aanvraag
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ontvang maximaal € 30.000 subsidie voor het treffen van energiebesparende maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de energiekosten.

Budget

 • De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de complete subsidieaanvragen. Is de aanvraag nog niet compleet? Dan geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking de dag waarop de subsidieaanvraag compleet is.

  Wanneer het subsidiebudget op enig moment op raakt, dan volgt een rangschikking op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Dit wordt tot op de minuut geregistreerd. De inhoudelijke controle gaat net zo lang door totdat het budget volledig is verdeeld.

 • De provincie stelt nogmaals 1 miljoen euro beschikbaar voor deze subsidieregeling. Naast dat het budget is opgehoogd, zijn er nog een tweetal wijzigingen:

  • Investeringen in nieuwbouwpanden vallen buiten de regeling.
  • Aan de maatregelenlijst is vloerisolatie toegevoegd.

Compleetheid van de aanvraag

 • Jouw aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. 

Voorwaarden

 • Als er sprake is van het inschakelen van een leverancier, dan moet deze onafhankelijk zijn van de aanvragende onderneming. Hieronder een aantal voorbeelden waarbij er geen sprake is van een onafhankelijke leverancier:

  • Als de leverancier en de aanvrager deel uit maken van hetzelfde verband van ondernemingen
  • Als de leverancier een (financieel) belang in de aanvragende onderneming heeft;
  • Als de subsidieaanvragende onderneming een (financieel) belang heeft in de onderneming van de leverancier;
  • Als de directeur van de aanvragende onderneming ook de directeur van de leveranciersbedrijf is;
  • De aanvrager heeft of runt met de leverancier samen een andere onderneming, zijn vennoten in die onderneming, zijn collega's in een andere onderneming, zijn getrouwd/levenspartners en/of zijn tegelijkertijd in een andere setting gelijkwaardige zakenpartners;
  • In geval er sprake is van familierelaties in de eerste en tweede graad (ouder/kind/broer/zuster) tussen aanvrager en leverancier;
  • Als de leverancier een duidelijk belang heeft in de uitkomsten van het project, verder dan gebruikelijk is.

  Deze opsomming is niet limitatief.

 • Een obstakelvrij project is een project dat zonder verdere belemmeringen kan worden gerealiseerd. Mogelijke belemmeringen zijn het (nog) niet voldoen aan wettelijke voorschriften, vergunningsbepalingen of algemene regels. Hierbij kan gedacht worden aan het beschikken over een bouwvergunning of een vergunning in het kader van de natuurwet (als er sprake is van het mogelijk aanwezig zijn van beschermde soorten zoals vleermuizen, mussen, gierzwaluwen etc.) of  in voorkomende situaties de toestemming van de eigenaar van de betreffende locatie.

 • Ja, er mogen meerdere offertes van meerdere partijen worden aangeleverd in dezelfde aanvraag. 

 • ​​​​​​Met deze offerte kunnen wij toetsen of de kosten subsidiabel zijn. Ook kunnen we aan de hand van de offerte toetsen of de partij deskundig en onafhankelijk is en of de opgenomen werkzaamheden aan de voorwaarden van de subsidie voldoen.

  • Een specificatie van de kosten:
   - het aantal uren;
   - het uurtarief;
   - de activiteiten.
  • De offerte moet gericht (geadresseerd) zijn aan de onderneming die de aanvraag indient
  • De kosten worden weergegeven exclusief BTW (er kan geen subsidie worden verstrekt over BTW)
  • De contactgegevens en het KvK-nummer van de onderneming die de offerte uitbrengt (dit voor de controle van de onafhankelijkheid. 

  Bij het ontbreken van bovengenoemde informatie kan de offerte helaas als ongeldig worden verklaard.

 • Ja, je mag voor elke vestigingslocatie in de provincie Drenthe een aanvraag indienen. 

  Let op: elke vestigingslocatie kan één keer subsidie ontvangen op grond van deze regeling.

   

 • Nee, dat hoeft niet. Als huurder mag je ook een aanvraag indienen, mits je aantoonbaar toestemming hebt verkregen van de eigenaar voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

 • Onder het aangaan van een verplichting wordt bijvoorbeeld het akkoord gaan met een offerte van een deskundige bedoeld (ongeacht of dit schriftelijk, online of mondeling is). 

 • Het project is uiterlijk anderhalf jaar na verlening van de subsidie gerealiseerd en afgerond zoals staat in de subsidieaanvraag en de beschikking.

 • Nee, de landbouw- en visserijsector vallen niet onder de genoemde de-minimisverordening in deze subsidieregeling. Deze sectoren hebben namelijk een andere de-minimisverordening. 

Machtiging

 • Wanneer je de aanvraag niet zelf indient, maar dit uitbesteedt aan een intermediair (bijvoorbeeld je boekhouder of een subsidieadviseur), dan moet je daarvoor een machtiging afgeven. Met deze machtiging geef je de intermediair toestemming om de aanvraag namens jou in te dienen. Het afgeven van een machtiging doe je met een machtigingsformulier.

  Je kunt het formulier downloaden op onze website. Ga op onze website naar de subsidie die je wilt aanvragen en klik op 'aanvragen'. Hier staan de documenten vermeld die je nodig hebt voor je aanvraag, waaronder het te downloaden machtigingsformulier.

Ondertekening aanvraag

 • Nee, als je inlogt met eHerkenning is het niet nodig om het ondertekeningsformulier aan te leveren bij je aanvraag.

De-minimissteun

Heb je vragen over de-minimissteun of over het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan op de pagina over de-minimissteun

Niet gevonden wat je zocht?

Misschien zijn deze subsidies wat voor jou.

LEADER Fryslân

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 11 april 2024

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie Energiearmoede (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 12 april 2024

De subsidie Energiearmoede richt zich op het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen in de gemeenten Emmen, Westerwolde, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Oldambt, Midden-Groningen en Eemsdelta. Het gaat daarbij om investeringen in het verbeteren van de energieprestatie van woningen van...

Beheerkosten LEADER Fryslân

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Subsidie voor het ondersteunen van lokale actiegroepen van de LEADER gebieden in de provincie Fryslân.

LEADER Drenthe

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Drenthe of West-Drenthe? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

LEADER Oost-Groningen

Gesloten
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Oost-Groningen? Vraag als inwoner, bedrijf, gemeente, instelling of vereniging subsidie aan voor jouw project.

Subsidie randvoorwaardelijke infrastructuur (JTF)

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 26 april 2024

Ontvang max. €10.000.000,- subsidie voor investeringen in randvoorwaardelijke infrastructuur, utiliteiten en slimme opslagsystemen.

Subsidie Waardevermeerdering Zakelijk

Open
Locatie:
Drenthe, Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 januari 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar met erkende bevingsschade? Vraag deze subsidie van maximaal € 4.000 aan voor verduurzaming van je woning.

Subsidie Verduurzaming Groningen - € 7.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Ben jij zakelijk eigenaar van een woning of gebouw die onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) valt? En heb je een beoordeling met oude inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming van je woning of gebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 17.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 juli 2026

Valt jouw zakelijk pand onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Voldoet jouw pand volgens oude inzichten aan de veiligheidsnorm? Of heb/krijg je een beoordeling met nieuwe inzichten? Vraag deze subsidie voor verduurzaming en verbetering van je pand en/of bijgebouw.

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen – € 10.000 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2025

Ben jij zakelijk woningeigenaar in het aangewezen postcodegebied? En val je niet onder het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Vraag deze subsidie van maximaal € 10.000 aan voor verduurzaming en verbetering van jouw woning en/of bijgebouw.

Subsidie Duurzaam Boeren Drenthe – Melkveehouderij

Gesloten
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Deze subsidie is bedoeld om Drentse melkveehouders te stimuleren om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen op het gebied van water, bodem, klimaat en stikstof.

Stimuleringslening gemeente Noardeast-Fryslân 2021 (Zakelijk)

Open
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij een mkb'er, non-profitorganisatie of sportvereniging in de gemeente Noardeast-Fryslân? En beheer je panden of sportterreinen die een opknapbeurt kunnen gebruiken? Vraag deze aanvullende lening aan om je panden of sportterreinen duurzamer en toekomstbestendig te maken.

blok A op norm (zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 15 november 2026

Heb jij als zakelijke woningeigenaar van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een brief ontvangen dat je woning binnen Blok A valt? Vraag deze subsidie aan.

Batch 1588 Versterkingsopgave Groningen (Zakelijk)

Open
Locatie:
Groningen
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 1 augustus 2024

Heb jij als zakelijke woningeigenaar een versterkingsadvies waaruit blijkt dat jouw woning binnen Batch 1588 valt? Vraag Batch 1588 aan.

Asbestdakenregeling Drenthe (zakelijk)

Open
Locatie:
Drenthe
Status:
Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2024

Ben jij eigenaar van een gebouw, of Vereniging van Eigenaren (VVE) die in de provincie Drenthe gebouwen met asbestdaken in bezit hebben? Vraag deze voordelige lening aan voor het verwijderen van een asbestdak.

Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân 2020

Gesloten
Locatie:
Friesland
Status:
Aanvragen niet meer mogelijk

Ben jij als energiecoöperatie gevestigd in Friesland en wil je duurzaam en lokaal opgewekte energie gaan leveren? Kun je in de voorbereiding hierop wel wat hulp en expertise gebruiken bij het versterken van je businesscase? Met deze subsidie kun je een onafhankelijke deskundige inschakelen die je...