LEADER Fryslân opengesteld

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Draagt jouw project bij aan het versterken en ontwikkelen van de lokale leefbaarheid en de economie in Noordwest-, Zuidoost- en Zuidwest-Fryslân? Voor Inwoners, bedrijven, gemeenten, instellingen en verenigingen is er vanaf 5 februari 2024 subsidie beschikbaar: LEADER Fryslân! 

Leader Fryslân GLB 23-27

LEADER Fryslân 

Het doel van deze subsidie is het versterken en verder ontwikkelen van de leefbaarheid en de economie op het platteland. Je kunt daarom subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op minimaal één van de volgende thema’s: 

  • Toekomstgerichte economie 
  • Samen leven en wonen 
  • Versterken biodiversiteit en landschapskwaliteit 
  • Klimaatadaptatie en duurzaamheid 

Per project kun je voor maximaal 50 % van de kosten subsidie aanvragen. Het subsidiebedrag ligt per project tussen de € 50.000 en € 124.999. 

De subsidie verloopt in rondes 

LEADER Fryslân wordt uitgevoerd in twee rondes per kalenderjaar. Tijdens de gehele openstellingsperiode kun je een aanvraag indienen. Deze worden in de eerstvolgende ronde in behandeling genomen. Jaarlijks sluiten de rondes op 11 april en 17 oktober om 17:00 uur. Voor deze ronde is er per regio een budget beschikbaar van € 396.987. 

GLB 23-27 

De subsidie LEADER Fryslân landbouw is één van de eerste subsidies uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Het GLB 23-27, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies en gemeenten, richt zich op de landbouwsector met als doel de landbouw te moderniseren, duurzamer te maken en tegelijkertijd de voedselzekerheid te beschermen. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). 

Wil je meer weten? 

Of de subsidie aanvragen? Kijk dan op de subsidiepagina LEADER Fryslân