Nieuwe subsidie voor innovatieprojecten in de landbouw in Noord-Nederland

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Goed nieuws voor iedereen die een idee heeft voor een nieuw innovatieproject in de landbouwsector in Drenthe, Friesland of Groningen. Op 1 mei 2024 gaat de nieuwe subsidie Samenwerken aan innovatie EIP 2024 uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 open. 

Boerenland met 2 mannen kijkend op een Ipad

De subsidie biedt kansen voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw. De projecten die worden ondersteund dragen bij aan het (door)ontwikkelen of praktijkrijp maken van nieuwe concepten, producten of diensten en de uitwisseling van kennis hierover. Thema’s zoals het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen binnen de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit of het inspelen op maatschappelijke verwachtingen over voedsel en gezondheid staan centraal.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 richt zich op samenwerkingsverbanden van tenminste twee partijen en waarvan in ieder geval één partij landbouwer is. Projecten van goedgekeurde aanvragen worden onderdeel van het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om binnen de Europese unie te leren van elkaars projecten en innovatie te stimuleren binnen de landbouwsector.

Digitale informatiebijeenkomst 

Op donderdag 25 april 2024 organiseren provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland een informatief Teams-uur over de openstelling van de subsidie. Tijdens de Teams-sessie geven vertegenwoordigers van de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) informatie over de subsidie voor de ontwikkeling van innovatieprojecten in de landbouw. Er is zowel vooraf als tijdens de bijeenkomst ruimte voor vragen. Aanmelden kan via deze link. U ontvangt uiterlijk een dag voor de sessie een mail met daarin de Teams-link. 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

De subsidie Samenwerken aan innovatie EIP 2024 is onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Dit beleid, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies, heeft tot doel de landbouw te moderniseren en duurzamer te maken, waarbij tegelijkertijd de voedselzekerheid wordt beschermd. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).