Noordelijk project ontwikkelt 11 interventies om medicijnresten uit water te verminderen

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Steeds meer medicijnen komen in het oppervlaktewater terecht, met negatieve gevolgen voor de natuur en waterzuivering. Partners uit het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten uit Water zijn op zoek gegaan naar manieren om de hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater te verminderen. Bijvoorbeeld door voorlichting, productinnovaties of onderzoek. De resultaten van het project zijn donderdag 30 november 2023 gepresenteerd in het provinciehuis in Assen.

Netwerk fors gegroeid

Bij de start in 2019 bestond het netwerk uit 18 partners uit de gezondheids- en watersector. Inmiddels is het netwerk uitgebreid naar 47 bedrijven en instellingen uit (grotendeels) Noord-Nederland die actief bezig zijn met het verminderen van medicijnresten in het water. In het project zijn 11 zogenoemde interventies ontwikkeld op allerlei gebieden: van het voorschrijven van medicijnen tot onderzoek naar het gedrag van mensen met betrekking tot medicijngebruik en monitoring op de route die rioolwater aflegt.  

Sifon die lucht desinfecteert

Ook is er aan concrete producten gewerkt. Er is een filter ontwikkeld voor ziekenhuisapotheken om te voorkomen dat medicijnresten het riool bereiken. Er is een sifon ontwikkeld dat het water in het sifon, en de lucht erboven desinfecteert. Dit heeft een positief effect op de verspreiding van antibioticaresistente bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. En er is een onderwijsmodule ontwikkeld voor studenten farmacie om de negatieve milieueffecten als gevolg van farmaceutische vervuiling van water over te brengen, en hen te activeren om dit probleem aan te pakken. Het is een kleine greep uit de interventies die moeten bijdragen aan het verminderen van medicijnresten in het water. 

Subsidie vanuit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Noord-Nederlandse Netwerk Medicijnresten uit Water heeft subsidie ontvangen dat deels uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO/REACT-EU) komt, en deels is gefinancierd door het Rijk. Wilko de Haan is als projectmedewerker bij het SNN betrokken bij dit project: “Dit project richt zich niet alleen op het tegengaan van vervuiling door medicijnresten, maar ook op de beperking van medicijngebruik door het bevorderen van leefstijlveranderingen. Het levert een breed netwerk op vanuit bijvoorbeeld de watersector, de farmacie en de zorg. Dit biedt grote kansen voor het innovatieve Noord-Nederlandse mkb. Hiermee levert het project een belangrijke bijdrage aan de doelen en transities uit het EFRO-programma.”

Partners in het project 

Het Netwerk bestaat uit: Benu Apotheek Leek, Boots Apotheek Beilen, Centre of Expertise Water Technology, De Leefstijlapotheker, Drentse Apothekerscoöperatie, European Water Stewardship, Friese Apothekers Organisatie, Gemeente Assen, Gemeente Groningen, GGD Fryslân, Groninger Apotheken Vereniging, HANNN, Hogeschool Van Hall Larenstein, IADB.nl, Interzorg, Isala Ziekenhuizen, JenL Datamanagement, KNMP Apothekersorganisatie, Martini Ziekenhuis, MediSchoon, Menzis, NHL Stenden, NOM, Pharmafilter, Provincie Drenthe, Provincie Friesland, Provincie Groningen, Researchable, Rijksuniversiteit Groningen, TCNN, UMCG, Van Remmen UV-technology, Wageningen Universiteit, Water Alliance, Waterbedrijf Groningen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Hunze en Aa’s, Waterschap Noorderzijlvest, Wetsus, Wetterskip Fryslân, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, WLN, WMD Drinkwater, WSP, ZerEau, Ziekenhuis Tjongerschans en  Zorgakkoord Groningen.

 

Het project Innovatie ecosysteem ‘Medicijnresten in water Noord-Nederland’ is mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en verstrekt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.