Veel belangstelling voor de subsidie Productieve investeringen landbouw

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd
Programma:

Op maandag 12 februari sloot de subsidie Productieve investeringen landbouw. Ruim 550 landbouwers hebben de afgelopen weken een aanvraag ingediend voor deze subsidie. Dit om hun landbouwbedrijf te verduurzamen. Op dit moment worden de aanvragen beoordeeld.

landbouwster in stal met koeien

Op maandag 12 februari sloot de subsidie Productieve investeringen landbouw. Ruim 550 landbouwers hebben de afgelopen weken een aanvraag ingediend voor deze subsidie. Met deze subsidie kunnen zij hun landbouwbedrijf verduurzamen. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van moderne installaties en machines. Met deze investeringen leveren zij een bijdrage aan de milieu- en klimaatdoelen of het dierenwelzijn. Ook maken ze efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en biodiversiteit. Op deze manier dragen de landbouwers met hun investeringen bij aan een nóg mooier en sterker Noord-Nederland.

Behandeling van de aanvragen

Bij deze subsidie wordt er gebruik gemaakt van de tendermethode. Bij deze subsidievorm worden de aanvragen pas ná de sluitingsdatum beoordeeld. Dan worden alle complete aanvragen gerangschikt op basis van puntenaantal. De projecten met het hoogste aantal punten komen als eerste in aanmerking voor de subsidie. Op dit moment zijn wij hard bezig om alle aanvragen te beoordelen. 

Subsidiebudget bereikt

Door de grote belangstelling zijn er meer aanvragen ingediend dan dat er subsidiebudget beschikbaar is. Na de beoordeling van alle aanvragen kijken wij welke aanvragen binnen het subsidiebudget vallen. Heb jij een aanvraag ingediend? Dan hoor je in de week van 4 maart 2024 of jouw aanvraag binnen het beschikbare subsidiebudget valt.

GLB 23-27

De subsidie productieve investeringen landbouw is één van de eerste subsidies uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Het GLB 23-27, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies en gemeenten, richt zich op de landbouwsector met als doel de landbouw te moderniseren, duurzamer te maken en tegelijkertijd de voedselzekerheid te beschermen. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Wil je op de hoogte blijven?

Meer informatie over het GLB-subsidieprogramma en de subsidieplanning vind je op de programmapagina GLB 23-27.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Vul het formulier in om je aan te melden. Je ontvangt een e-mail om je aanmelding te bevestigen. We versturen de SNN Nieuwsbrief twee keer per maand.