Vraag vanaf vandaag in Fryslân subsidie aan voor het herstel en inrichten van het landelijk gebied

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Ben jij een organisatie of particulier uit de provincie Fryslân? En wil je bijdragen aan het verduurzamen, behoud én de ontwikkeling van het landelijk gebied? Goed nieuws! Vanaf nu kun je in Fryslân de subsidie Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water aanvragen.

Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water - Fryslân

Waarvoor kun je subsidie ontvangen?  

Ontvang subsidie voor de kosten van niet-productieve investeringen die bijdragen aan het realiseren van de landbouw-, water-, Kaderrichtlijn Water- (KRW) en klimaatdoelen. Het gaat om investeringen die hoofdzakelijk op niet-landbouwgrond plaatsvinden. De subsidie moet bijdragen aan het landschap (bijvoorbeeld landschapselementen), natuur-, biodiversiteit-, water- en/of bodemverbetering.  
 
Denk aan investeringen voor het herstellen en inrichten van groenstructuren in dorpen of buurtschappen. Of van herstel en inrichten van landschapselementen zoals erven, lanen, boomwallen, elzensingels, historische paden, dijken, waterstructuren, drenkpoelen, begreppeling en andere onderdelen van het cultuurlandschap. Deze subsidie is daarom mogelijk interessant voor grondeigenaren, pachters, dorpsbelangen, (erfgoed)stichtingen en (erfgoed/oudheidkundige-) verenigingen en natuur- en landschapsorganisaties. 

Kijk op de subsidiepagina en lees meer over de voorwaarden. 

Dien jouw aanvraag op tijd in 

Je dient jouw aanvraag uiterlijk 31 juli 2024 in. Op deze einddatum sluit om 17:00 uur de subsidie.  

GLB 23-27  

De subsidie niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water komt uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Het GLB 23-27, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies en gemeenten, richt zich op de landbouwsector met als doel de landbouw te moderniseren, duurzamer te maken en tegelijkertijd de voedselzekerheid te beschermen. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). 

Meer weten?  

Of de subsidie aanvragen? Op de programmapagina GLB 23-27 vind je de subsidiepagina Niet-productieve investeringen landschap, biodiversiteit en water - Fryslân met specifieke informatie.