Vraag vanaf vandaag subsidie aan voor innovatieprojecten in de landbouw

Publicatie datum:
Leestijd:
1 minuut leestijd

Heb je een idee voor een samenwerkingsproject en richt jouw project zich op innovaties in de Noord-Nederlandse landbouwsector? Vraag dan vanaf vandaag de subsidie Samenwerken aan innovatie EIP 2024 aan voor het ontwikkelen van een duurzame en toekomstbestendige landbouw. 

Boerenland met 2 mannen kijkend op een Ipad

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

De subsidie biedt kansen voor iedereen uit Drenthe, Friesland en Groningen die wil bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw. De projecten die worden ondersteund dragen bij aan het (door)ontwikkelen of praktijkrijp maken van nieuwe concepten, producten of diensten én de uitwisseling van kennis hierover. Thema’s zoals het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen binnen de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit of het inspelen op maatschappelijke verwachtingen over voedsel en gezondheid staan centraal.

Wie kan de subsidie aanvragen? 

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 richt zich op samenwerkingsverbanden van tenminste twee partijen en waarvan in ieder geval één partij landbouwer is. Projecten van goedgekeurde aanvragen worden onderdeel van het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om binnen de Europese unie te leren van elkaars projecten en innovatie te stimuleren binnen de landbouwsector.

Dien jouw aanvraag op tijd in

Bij deze subsidie is het moment van indienen tijdens de openstellingsperiode niet van invloed op de beoordeling. Wel moet jouw aanvraag uiterlijk 15 augustus 2024 om 17.00 uur binnen zijn.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

De subsidie Samenwerken aan innovatie EIP 2024 is onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Dit beleid, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies, heeft tot doel de landbouw te moderniseren en duurzamer te maken, waarbij tegelijkertijd de voedselzekerheid wordt beschermd. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Meer weten?

Of de subsidie aanvragen? Via de onderstaande linkjes vind je per provincie de subsidiepagina met alle specifieke informatie:

Op de programmapagina GLB 23-27 kijk je het Teams-uur van donderdag 25 april terug.