Innoveren VIA softwareontwikkeling (2021)

Er is meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare budget. Aanvragen die nu buiten het subsidieplafond vallen, kunnen mogelijk toch nog voor subsidie in aanmerking komen. Dit omdat tijdens de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen kan blijken dat projecten niet aan de voorwaarden van de subsidie voldoen en afgewezen moeten worden. Hierdoor kan er budget vrijvallen voor een volgende aanvraag. Het is daarom ook nog steeds mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen! Maar houd hierbij dan wel rekening met de mogelijkheid dat er uiteindelijk geen budget meer beschikbaar kan zijn.

Heb je een innovatief idee op het gebied van software? En wil je dit verder uitwerken? Dan is deze subsidie iets voor jou! Met deze subsidie is het mogelijk om een nieuw softwarematig product of dienst te ontwikkelen tot en met het stadium waarin het getest kan worden door eindgebruikers. 

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2021 ?
Besluit op aanvraag
13 weken ?
Resterend budget
€ 0
Subsidiepercentage
35% ?
Success rate
77% ?
Maximale subsidie
€ 50.000 ?

Voor wie

Ondernemers in midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Het inschakelen van een onafhankelijke organisatie
 • Loonkosten van werknemers en eigen uren

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het project richt zich op innovatie en vernieuwing op het gebied van softwareontwikkeling
 • Het project dient obstakelvrij te zijn bij indiening van de aanvraag
 • Het project draagt bij aan een van de vier transities en/of het doorsnijdende thema ondernemerschap binnen de RIS3 2021-2027
 • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
 • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie gerealiseerd en dient in ieder geval voor 1 mei 2023 te zijn afgerond
 • De subsidiabele kosten van het project bedragen in totaal minimaal € 10.000

Regeling & toelichting

Download alle documenten

Veelgestelde vragen

 • In dit geval dien je de volgende gegevens van je onderneming aan te leveren (op basis van de meest recente gegevens):  

  • aantal fte; 
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • De subsidie dient ten goede te komen aan de onderneming die de aanvraag indient. Als een partner- en/of verbonden onderneming binnen hetzelfde verband van ondernemingen ook kosten maakt voor het project, dan komen deze kosten alleen voor subsidie in aanmerking als:

  • De onderneming wordt toegevoegd aan de aanvraag middels een instemmingsverklaring. Met deze verklaring stemt je in dat de aangegeven onderneming mede-subsidie ontvanger wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerker die vanuit een bovenliggende holding werkzaamheden verricht voor het project. Door het invullen van deze verklaring ga je akkoord met het toevoegen van deze partij aan de verleningsbeschikking. De onderneming die wordt toegevoegd aan de verleningsbeschikking wordt mede-subsidieontvanger of
  • De kosten worden doorbelast aan de onderneming die de aanvraag indient. Dit betekent dat de onderneming die de aanvraag indient uiteindelijk de betreffende kosten gemaakt en betaald heeft. Als bewijs van de doorbelasting moet een factuur en betalingsbewijs worden aangeleverd waaruit blijkt dat de kosten zijn doorbelast

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op onze pagina veelgestelde vragen. Misschien vind je hier al antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

ondernemersregelingen@snn.nl   (050) 5224 908

 

Ik wil VIA 2021 softwareontwikkeling aanvragen

Raak geïnspireerd

"Subsidie helpt ons dit mooie product beschikbaar te maken voor grote groepen mensen."

Louis Zantema

Nieuws

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall